pátek 15. listopadu 2013

Knihovnička maximafilatelisty

Dosud jsem se v našem specializovaném oboru nesetkal s ucelenou publikací, která by například tematicky mapovala sběratelské české nebo československé maxikarty. Dříve pouze tu a tam proběhla ve filatelistickém tisku zmínka o nějakém tom vydání maxikarty. Dnes tuto úlohu plní Maximus a blog. Nejde však o "přehlídku" maxikaret jako takovou.
Ze zkušeností z jiných okruhů, například sběratelských filmových plakátů vím, jak je důležité a také hezké, když se o takovou přehlídku někdo pokusí. Ani nemusím jít nijak daleko, protože Exponet je také galerií filatelistických exponátů, kterou denně navštěvují stovky sběratelů, aby načerpali inspiraci, poučili se nebo se jen pokochali. V našem specializovaném oboru zatím tuto prezentaci postrádám i přes skutečnost, že dnes může kdokoliv na internetu publikovat zdarma. Proto je pro mne nejen povinností a také radostí napsat, že se o to někdo pokusil. Při našem výletu na Slovensko jsem náhodou narazil na publikaci Slovensko krajina, histórie, kultúry a prirodných krás v maximafílii, vydanou v letošním roce.


Za touto publikací nestojí nikdo jiný než neúnavný slovenský maximafilatelista doktor Molnár ve spolupráci s doktorem Wiliamem Schmidtem. A protože se zde sešly mé dva oblíbené předměty v jednom, tedy knižně vydané maxikarty, musím se s Vám o vydání knihy podělit. Pojďme si jí tedy společně prolistovat, ať víme, v čem pro nás může být vítaným přínosem.


Myšlenku na vydání knihy tvůrcům vnukla kniha Galiny Pavlovny Čudesové: Peterburg v maximafílii, která vyšla v roce 2010. Tato kniha obsahuje 172 vyobrazení maxikaret ale i další poštovní ceniny se vztahem k Sankt Peterburgu.
Slovenská publikace je do knižní podoby převedeným exponátem, který na Slovensku, ale i v cizině získal mnohá ocenění. Exponát pomocí analogických pohlednic dokumentuje historii země, její kulturu a přírodní krásy.


Publikace obsahuje bezmála 170 barevných a černobílých vyobrazení analogických pohlednic, které se vážou ke Slovensku. Velký důraz, patrný na první pohled, je kladen na vzhled celého vydání. Kniha je lepená v pevných deskách, tištěná na křídovém papíře. V úvodu knihy se krátce seznámíme s jejím vznikem, se Slovenskem a s vysvětlením pojmu analogická pohlednice. Poté následuje logicky uspořádaný soubor maxikaret s popisy zahrnujícími datum vydání poštovní známky, datum a místo, kde se razítkovalo, vydavatele pohlednice a stručný popis motivu pohlednice. Závěr patří seznamu použité literatury, obsahu a
poděkování všem dotčeným osobám.


A proč o této publikaci vlastně píši? Důvodů je hned několik. Pomineme-li skutečnost, že jde v naší branži o unikátní dílo, může kniha sloužit jako příručka, která otevírá maximafilatelistům cestu k sestavení vlastního exponátu, dává návod, vnukne myšlenku, jak lze určité téma uchopit, rozvinout. Dalším výrazným plusem knihy je fakt, že dokumentuje nejen řadu slovenských, ale i desítky československých maxikaret, které jsou přeci i předmětem našeho zájmu a o kterých mnozí z nás nemají ani tušení, že existují.


V publikaci je také zachyceno mnoho témat, která jsou nám historicky blízká a velmi dobře známá.  A když ani to nebude dostatečně pádným argumentem, tak je to především kniha, která dokládá úsilí člověka schopného podělit se o své zkušenosti. A proto si ji vždy rád otevřu a prolistuji.
PK

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...