O blogu

Myšlenka založit blog o analogických pohlednicích vznikla na přelomu roku 2011 a 2012. Původním záměrem bylo přívětivější formou než mailem předávat sběratelům informace a výzvy k účasti na soutěži o Nejlepší analogickou pohlednici ČR roku, kterou každoročně pořádáme. Vítězná maxikarta následně zastupuje ČR na mezinárodní soutěži o Nejlepší carte maximum světa.


maxikarta Pražský hrad z roku 2010 se umístila v mezinárodní soutěži
o Nejlepší carte maximum světa na 2. místě

vytvořil Pavel Kancnýř

Díky jednoduchosti obsluhy Google blogu a prakticky nulovým nákladům na provoz systému, se postupně tato činnost rozšířila o další informace, které se pojí ke sbírání analogických pohlednic i k samotné filatelii. Přestože lze k filatelii publikovat řadu zajímavých informací, je snahou autora věnovat se zde především analogickým pohlednicím. Cílem publikační činnosti je rozšířit povědomí o maximafilii a filatelii mezi sběrateli i laickou veřejností, podávat informace o akcích, výstavách, setkáních, o tom, co kdo vytvořil, zkrátka o všem, co se sbíráním analogických pohlednic nějak souvisí. Za dobu fungování blogu se posílilo a utužilo povědomí o našem sběratelském zájmu, rozšířily se řady členů sekce, sběratelé dnes fungují nejen samostatně, ale i organizovaně, získali jsme podporu a propagaci Top filatelistickými blogy EXPONET FORUM, NEWSPHILA. Dosud bylo publikováno více jak 300 článků. Mnohé vznikly díky aktivní činnosti samotných sběratelů. Autorem blogu je Pavel Kancnýř, který se maximafilatelii věnuje od roku 2007.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...