čtvrtek 4. října 2018

Vlastní známky města Vlašim

V březnu vydaná emise vlastních známek k 700. výročí založení města Vlašim byla nedávno uvolněna do prodeje filatelistům a dalším zájemcům. Známky jsou ke koupení v Podblanickém Infocentru na nádvoří Vlašimského zámku za 600 Kč/ tiskový list.Toho využil Martin Hlavatý a vytvořil soubor maxikaret k pamětihodnostem a významným stavbám, které jednotlivé známky z tiskového listu představují. Známky nechal opatřit denním razítkem pošty Vlašim.
Martinovi se podařilo vytvořit maxikarty ke všem pětadvaceti známkám. My si ukážeme jen několik z nich.

Vlašim - Jan Očko z Vlašimi (detail z votivního obrazu)Vlašim- Starý hrad


Vlašim - Socha SamsonaVlašim - Čínský pavilon


Vlašim - Zámek 


Vlašim - Hvězdárna


Vlašim - Fontána Pampeliška


Vlašim - Vlašimské věže 


 Vlašim - Most přes Blanici


Martine, díky za pěkné ukázky.
PK

Maxikarty ke 100. výročí založení Národního zemědělského muzea

U příležitosti 100. výročí založení Národního zemědělského muzea vydala Česká pošta poštovní známku zobrazující budovu Národního zemědělského muzea s lokomobilem v popředí.

ze sbírky Petra Filipa

Počátky Národního zemědělského muzea sahají do roku 1891. Jako samostatná instituce vzniklo Zemědělské muzeum v roce 1918. Budova v Praze na Letné, která je významnou památkou novodobé české architektury – funkcionalismu, byla postavena v letech 1937–1939, společně se sousedním objektem Národního technického muzea, podle projektu architekta Milana Babušky.


ze sbírky Martina Hlavatého

Dalších více než padesát let však sloužila zcela jiným než původním účelům. V současné době je pražská budova Národního zemědělského muzea postupně upravována tak, aby se vrátil její původní styl a bylo umožněno představit nové a moderní expozice. V pražské budově Národního zemědělského muzea, která prošla částečnou rekonstrukcí, si nyní lze prohlédnout expozice Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Laboratoř ticha či Živou zahradu na střeše muzea, kterou korunuje nádherný výhled na Prahu. (zdroj: cpost.cz)
Oběma kolegům děkuji za ukázky.
PK

Maxikarty k emisi Svět na kolejích II

Kromě oficiálního vydání maxikaret České pošty tradičně sběratelé sahají i po soukromé tvorbě, ať už z oficiálních pohlednic, nebo z těch dostupných v prodeji. Nejinak tomu je i v případě pokračování "mašinkové" emise Svět na kolejích II, která představuje další dvě historické lokomotivy - parní lokomotivu "třistapětašedesátku" a motorový vůz "Stříbrný šíp".
Kromě již tradičního denního razítka s lokomotivou z pošty Masarykovo nádraží v Praze, vytvořil Martin Hlavatý i varianty s razítkem budovy Masarykova nádraží a s denním razítkem pošty Praha 1 v den vydání emise.
Martine, díky za zaslané ukázky.
PK

Maxikarty k emisi Ochrana přírody - zoologické zahrady III

Třetí pokračování úspěšné emise představuje další zoologické zahrady v České republice - ZOO Děčín, ZOO Ústí nad Labem, ZOO Zlín a ZOO Ostrava. Na čtyřech poštovních známkách z aršíku se tak můžeme seznámit s významnými zvířecími zástupci jako je Medvěd hnědý grizzly (ZOO Děčín), Orangutan bornejský (ZOO Ústí nad Labem), Slon africký (ZOO Zlín), Hroch obojživelný a Kočkodan Dianin (ZOO Ostrava).Na cestu napříč Českou republikou, za razítky z pošt nacházejících se poblíž zoologických zahrad, se opět vydal Martin Hlavatý. Z nepřeberného množství maxikaret, které mi zaslal, vybírám několik z nich. Martin využil možnosti vydání oficiálních pohlednic a vytvořil varianty s denním razítkem pošt v místě, kde se zoo nachází. Z razítek je také patrné, jak velkou část naší republiky projel - od Ústí nad Labem až po Zlín... 

V jeho sbírce také nemůžou chybět maxikarty vytvořené z fotopohlednic zakoupených volně v prodeji.


Martinovi díky za pěkné ukázky.
PK

Maxikarty České pošty

Česká pošta, odbor Postfila, vydala 5. září oficiální maxikarty k emisi Svět na kolejích II a Ochrana přírody - zoologické zahrady III.
Analogické pohlednice jsou opatřeny denním poštovním razítkem v den vydání poštovní známky. K dispozici jsou opět i čisté pohlednice vhodné např. pro tvorbu maxikaret s jinými poštovními razítky.

 

K zakoupení jsou v Postfile nebo na filatelistických přepážkách hlavní pošty v Praze.
PK

čtvrtek 30. srpna 2018

PRAGA 2018 prodejní Expo

Při světové výstavě probíhalo v kongresovém hotelu Olympik prodejní Expo, kterého se zúčastnila řada poštovních správ a obchodníků z celého světa. V prodeji zde byl i sešitek PRAGA 2018 Expo rozdělený na dvě části: Prahu elegantní a Prahu matku měst. Na informacích byly v prodeji i pohlednice pro vytvoření maxikaret s příležitostným razítkem PRAGA 2018 Expo. Týkaly se však jen dvou známek z části sešitku Praha elegantní.
Ostatní známky nesly motivy známých pražských památek a staveb, takže nebyl žádný problém si pohlednice opatřit ve volném prodeji. Maxikarty pochází ze sbírky Zbyška Veselého.


V obdobném duchu tvořili i ostatní sběratelé. Např. Martin Hlavatý použil na část emise reprinty dobových pohlednic Prahy.


Oběma kolegům děkuji za pěkné ukázky z jejich tvorby.
PK

Den poštovní historie PRAGA 2018

K příležitostnému razítku Den poštovní historie PRAGA 2018 vytvořil Zbyšek Veselý několik analogických pohlednic s kočáry.


Kočár typu landauer Jana Adolfa II. knížete ze Schwarzenbergu
na dobové pohlednici

Emise vlastních známek s názvem Kočáry ze sbírek Poštovního muzea vyšla letos v březnu. Na emisi je vyobrazeno 5 různých kočárů, které se nachází ve sbírce vyšebrodského poštovního muzea. Zbyšek k nim vytvořil několik pěkných maxikaret z pohlednic, které sehnal volně v prodeji.


Cestovní dostavník
Poštovní dostavník ze Žamberka

Obě výše uvedené pohlednice prodávalo Poštovní muzeum v Praze. 

dobová pohlednice poštovního dostavníku, sběratelům také známá
jako reprint ze současnosti s notovým zápisem
poštovní dostavník

Zbyšek také vytvořil jednu pamětní pohlednici k aršíku Spěšná pošta 1750, vydanému u příležitosti světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008.


ze sbírky Zbyška Veselého

Po pohlednici žamberského poštovního dostavníku z produkce Vydavatelství Oftis sáhli oba sběratelé. Zbyšek vytvořil navíc variantu s razítkem z Prahy 9.

Poštovní dostavník ze Žamberka
ze sbírky Martina Hlavatého

Díky za pěkné ukázky.
PK

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018

Ve dnech 15. - 18. srpna se konala v Praze světová výstava poštovních známek PRAGA 2018.


carte maximum - Bombajský dopis
příležitostné razítko světová výstava poštovních známek Praga 2018
ze sbírky Martina Hlavatého

U příležitosti výstavy byly zřízeny příležitostné poštovní přepážky s řadou poštovních razítek, tematicky souvisejících s výstavou či připomínajících významná výročí. Možnosti vytvořit analogické pohlednice, tak využila řada našich sběratelů...


Jedním z pěkných počinů je série maxikaret k vlastním známkám Muchova muzea, kterou vytvořil Martin Hlavatý.


 
Martine, díky za ukázky.
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...