úterý 18. května 2021

Nové maxikarty - duben 2021

Ve středu 21. dubna vyšly tři známkové emise - Europa (kočka divoká), Dívčí kameny a Turistická.

Letošním společným tématem známky EUROPA je téma Ohrožená národní divoká zvěř. Známka zobrazuje dvě kočky divoké, přičemž z jedné pouze hlavu.Druhá emise vyobrazuje sklalní útvary s názvem Dívčí kameny, které se nacházejí na hranicích s Polskem, zhruba 3 km od Špindlerovy boudy.
Třetí emise s názvem Turistická představuje fiktivní mapu s turistickými značkami.
Za ukázky díky Martinovi Hlavatému.

PK

úterý 13. dubna 2021

Nominace na nejlepší maxikartu roku 2020

Aktualizace: 

Protože dosud nikdo, kromě Radany Sedláčkové, do soutěže nezaslal žádnou maxikartu, rozhodlo vedení sekce o nominaci níže vyobrazené maxikarty do světové soutěže o Nejlepší maxikartu roku 2020. Radaně děkujeme za účast a držíme pěsti, aby maxikarta získala co nejlepší umístění. 

--------------

V letošním roce budeme opět volit nejlepší maxikartu uplynulého roku. Vítězná maxikarta se následně bude ucházet o titul nejlepší maxikarty světa.

ze sbírky Radany Sedláčkové

Nominovat své počiny můžete i vy - sběratelé analogických pohlednic, kteří jste registrovaní v Sekci sběratelů cartes maximum při SSČZS SČF. Podmínky nominace uveřejňuji níže.

1/ cartes maximum musí být vytvořeny ze známek vydaných v roce 2020 (kat.číslo 1056-1103) a znehodnoceny poštovním razítkem s datem v roce 2020

2/ cartes maximum musí splňovat pravidla FIP

3/ obecně platí, že lepší hodnocení dostane CM s příležitostným razítkem

4/ carte maximum, která vyhraje volbu nejlepší CM roku 2020, postoupí do soutěže o nejlepší CM světa

5/ carte maximum se zasílá do soutěže již jen jako sken obou stran (obrazové i adresní), 

Své výtvory zasílejte e-mailem nejdéle do 25.4.2021.

PK

pondělí 29. března 2021

Bohatá středeční známková emise a náhodné setkání

V rámci středeční emise vyšlo pět příležitostných poštovních známek - Negrelliho viadukt, Umělecká díla na známkách - Bohumil Zemánek, Tančící dům a soutisk dvou známek, vydaných k připomenutí prvního derby pražských S, od kterého letos uplyne 125 let.

ze sbírky Petra Filipa

U příležitosti 125. výročí od 1. derby Sparta - Slavia používala pražská hlavní pošta strojové razítko s kašetem dresů obou fotbalových klubů.

použití strojového razítka
na pamětní pohlednici se známkou Osobnosti: Josef Bican
ze sbírky Radany Sedláčkové

Na poště v Jindřišské jsem potkal kolegy Martina Hlavatého a Zbyška Veselého. Po chvíli dorazili i další sběratelé maxikaret - Petr Filip, Radana Sedláčková a Lenka Šebková, a tak došlo i na osobní seznámení. Potkat se naráz s tolika sběrateli mě potěšilo. Je vidět, že je o sbírání a tvoření CM zájem, a to je dobře. Vraťme se ale zpět ke středeční emisi, a k tomu, co se všechno podařilo vytvořit...

V emisi Technické památky vyšla známka s námětem Negrelliho viaduktu s dobovým vlakem.

ze sbírky Martina Hlavatého

Negrelliho viadukt spojuje Masarykovo nádraží v Praze přes ostrov Štvanici s Bubny. Začátek viaduktu leží v části Nového Města spadající do Prahy 8. Nad autobusovým nádražím Florenc tvoří hranici mezi Novým Městem a Karlínem, pak pokračuje územím Karlína přes vltavský ostrov Štvanice do bubenské části Holešovic.

ze sbírky Petra Filipa

Variantou k maxikartám s razítky pošty Praha 1 je maxikarta s razítkem Prahy 06 - Masarykovo nádraží s motivem dobové mašinky.

ze sbírky Zbyška Veselého

Další emise představuje dílo českého sochaře a restaurátora Bohumila Zemánka - sochu Bohouš z roku 1979. Dílo je ve sbírce Oblastní galerie v Liberci.


Své ukázky mi zaslali Martin Hlavatý a Radana Sedláčková. 

K emisi První derby Sparta - Slavia, vyšel soutisk známek, symbolizující fotbalový míč, který je na každé známce ze soutisku vyobrazen jen z poloviny. Míč je na každé straně zabarven do tradičních barev klubu. Uvnitř míče jsou symbolicky zobrazeny ruce fanoušků.

použití strojového razítka ke 125. výročí derby slavných pražských S
ze sbírky Radany Sedláčkové

Středeční emisi uzavírá příležitostná poštovní známka s námětem Tančícího domu.

ze sbírky Martina Hlavatého

ze sbírky Petra Filipa


ze sbírky Radany Sedláčkové

Všem sběratelům díky za zaslané ukázky.

PK

úterý 16. března 2021

Společnost Oftis vydává...

U příležitosti emise příležitostné poštovní známky s námětem fotbalové osobnosti Josefa Masopusta, připravilo vydavatelství Oftis maxikartu s portrétem fotbalisty. Maxikarta je opatřena denním razítkem pošty Most v den vydání známky, tj. 9.2.2021.Maxikarta je k zakoupení v eshopu vydavatelství na adrese https://oftis.cz/index.php/cs/internetovy-obchod/filatelie/cartes-maximum za 68 Kč + poštovné.

PK

Smutné první výročí

Dne 12. března uplynul rok od chvíle, kdy byl, z důvodu začínající pandemie koronaviru COVID-19, v České republice vyhlášen nouzový stav. Ten se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemií nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, zejména pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci nižšího stupně krizového stavu (např. stavu nebezpečí).

Nyní si tedy připomínáme smutné první výročí boje proti koronaviru, který mnohým z nás od základu změnil život...


Jako poděkování vyšla v loňském roce emise známek s námětem roušek se symboly hasičů, policistů, zdravotníků, armády a pošty a roušky s puntíky symbolizující všechny ostatní, kteří si navzájem pomáhali a drželi při sobě. Roušky tak neodmyslitelně patří k symbolům dnešní doby.

Maxikarty mi na ukázku poslal Martin Hlavatý a doprovodil je slovy: "Před rokem, 12.3.2020 ve 14.00 hodin, byl vyhlášen v ČR Nouzový stav. Tak jsem si udělal výročí, a protože nemohu do Prahy, tak u nás. Měj se fajn a drž se..."

Martine díky, tvoje přání sdílím dál... 

MĚJTE SE VŠICHNI FAJN A DRŽTE SE🍀

PK

sobota 6. března 2021

Archiv čísel bulletinu MAXIMUS

Bulletin MAXIMUS vychází pravidelně od roku 2007 (zpravidla 4 čísla ročně). Je součástí Zpravodaje SSČSZ SČF. Editorem bulletinu je Josef Fronc.


Časopis se specializuje na sbírání analogických pohlednic (cartes maximum) v ČR a v Československu, informuje o pravidlech jejich sbírání, o členské základně, o historii sbírání CM v Československu, přináší užitečné rady a tipy, shrnuje sled sběratelských událostí, které se staly v průběhu let, stručně rekapituluje informace publikované na našem blogu. Jeho elektronická verze je k dispozici na našem blogu, a to vždy se zpožděním 2 let od vydání aktuálního čísla.

archiv čísel bulletinu najdete na záložce v záhlaví blogu

Od nyní tedy máte možnost pročíst si čísla vydaná od roku 2007 do roku 2018.

PK

pátek 5. března 2021

Denní poštovní razítka s obrazovou částí

Na žádost našich sběratelů uveřejňuji krátký článek k připomenutí používání denních razítek, v jejichž dolní nebo horní části okruží je motiv s vazbou k danému místu - typicky znak města, architektonická památka, atd. Článek určitě poslouží zejména začínajícím sběratelům, nám pokročilým alespoň rozšíří obzory či pomůže připomenout některá razítka, která tak často nevyužíváme.


Osobnosti: Jože Plečnik
denní razítko pošty Praha 33 s motivem kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Jedná se o tzv. denní razítka s obrazovou částí, která se na daném místě - poště, poštovně používají do odvolání. Doba jejich používání je tak delší, než u příležitostných razítek, a to v řádu let. Proto je dobré mít informace a využít je tehdy, kdy to přijde vhod, protože maxikarty opatřené těmito razítky vypadají lépe, než ty s běžnými denními razítky. Pro představu článek doprovází pár ukázek, co se v průběhu let podařilo s některými razítky zrealizovat.


Dětem: O loupežníku Rumcajsovi
denní razítko pošty Jičín se znakem města (razítko už se nepoužívá)

Pozitivní zprávou je, že existuje databáze těchto razítek, proto zatím neuvažuji, že bych na blog vytvořil jejich soupis.


Krásy naší vlasti: Vyšší Brod, denní razítko pošty Vyšší Brod s námětem kláštera
200 let Slezského zemského muzea, denní razítko pošty Opava se znakem města

Na stránkách KF 00-15 (https://www.kf0015.cz/) se, v podsekci Příležitostná razítka (https://special.kf0015.cz/prilezitostna-razitka/), dostanete k této databázi. Přímo k denním razítkům se dostanete přes záložku Přehled štítků, kde v přehledu vyberete Denní razítko s obrazovou částí (https://special.kf0015.cz/goods_tag/denni-razitko-s-obrazovou-casti/). Na pravé straně pak uvidíte seznam razítek, jejich vyobrazení a podrobné informace o používání. Záměrně volím popisnou cestu, protože se může stát, že odkazy mohou po čase přestat fungovat. Odkaz na denní razítka bude také k dispozici v pravém postranním panelu na blogu v sekci Filatelistické odkazy a vytvořím i dotaz v záložce Časté otázky.


Osobnosti: Louis Chiron
denní razítko pošty Brno 1 POSTMERKUR s vyobrazením hlavy Merkura

Vzhledem ke skutečnosti, že již u řady razítek bylo ukončeno jejich používání, doporučuji předem ověřit přímo u pošty, kde se razítko používá, jeho dostupnost. Seznam denních razítek nemusí být v tomto smyslu aktuální.


Cestovatelé: Alois Musil
denní razítko pošty Vyškov 1 s motivem města a znakem

V seznamu najdete kromě denních poštovních razítek, i některá razítka poštoven (Portáš, Rožnov pod Radhoštěm, Sněžka, atd...) Tato razítka poštoven jsou zpravidla k dispozici v soukromých zařízeních, v obecních úřadech, v infocentrech nikoliv na poště (např. Portáš = horský hotel Portáš, Rožnov p.R.= Dřevěné městečko ve skanzenu v Rožnově p.R., Sněžka = poštovna na vrcholu Sněžky, atd...).


Chráněná fauna a flora Krkonoš
razítko poštovny na Sněžce

socha Radegasta, razítko poštovny v Dřevěném městečku, Rožnov pod Radhoštěm 
Josef Lada: Děti v zimě, poštovna Hrusice

Databázi považuji za výbornou pomůcku pro všechny sběratele a jsem rád, že existuje a mohu vám ji bez většího úsilí zprostředkovat.


Tradice české zn. tvorby
denní razítko pošty Praha 06 Masarykovo nádraží s vyobrazenou mašinkou

Těším se na vaši zpětnou vazbu, ať už na poli tvorby maxikaret, či aktualizace údajů k používání těchto razítek. Tak hodně štěstí a pěkné úlovky.

PK

pondělí 1. března 2021

Carte maximum - zámek Milotice

Dne 9. února  vydala Česká pošta příležitostnou poštovní známku s námětem zámku Milotice u Kyjova z pohledu od zahrady.
Výlet za perlou jihovýchodní Moravy, jak se zámku říká, si udělal Martin Hlavatý. Známku opatřil denním razítkem tamní pošty, několik dní po vydání známky. Díky za ukázky.

PK

Představuji vám - sběratelka Lenka Šebková

Dnes vám představím sběratelku Lenku Šebkovou z Prahy. Lenka poslala několik ukázek ze své sbírky, a taky o sobě napsala:

Od dětství sbírám pohlednice a moje další vášně jsou maxikarty, příležitostná razítka, Postcrossing a panenky. Díky Postcrossingu jsem našla i svoji dopisovatelku z Ruska, se kterou si vyměňujeme mimo jiné, a jak jinak, maxikarty :-).


Pravidelně chodím na všechny veletrhy Sběratel a mám vše, co kdy bylo k jednotlivým ročníkům vydáno, včetně autogramů. Do úplné sbírky oficiálně vydaných českých Cartes maximum mi chybí jen dvě sady, snad se mi je podaří sehnat, třeba na Aukru, kde jsem si nedávno zřídila účet.Jsem rodačka z Horních Počernic, Praha 9, a mám velkou sbírku oficiálně vydaných pohlednic HP. Naše městská část uspořádala z mojí sbírky dokonce i výstavu. Jsem zkrátka sběratelka tělem i duší. Mám naštěstí velmi tolerantního manžela, který mě v mém sbírání krásných věcí podporuje. Sám má pěknou sbírku náprstků! Moje sestra zase sbírá kapesní kalendáříky. Jsme asi tak trochu sběratelská rodina :-).

Jinak ráda posílám pohlednice dětem, ať už v rodině, nebo dětem kamarádek a doufám, že v nich probudím radost k filatelii, filokartii nebo zkrátka jen radost ze staré dobré pošty a lásku ke všemu hezkému. Je to přece radost najít ve schránce i něco jiného, než jen složenky. Je radost obdržet pohlednici třeba z něčí dovolené, nebo k Vánocům, je to něco hmatatelného, člověk si to může vystavit a schovat si to na památku. Doba se zrychluje a vše je digitalizováno, ale to jde ruku v ruce s povrchností, a také s rizikem ztráty dat.


Proto si s manželem mimo jiné pravidelně necháváme vytisknout i fotky z rodinných oslav, dovolených apod. A abych nezapomněla! Moje velká vášeň je cestování a výlety, ať po ČR nebo do zahraničí. Velmi ráda navštěvuju nová místa, chodím na výstavy, do muzeí apod.

Mám náročnou práci, jsem zdravotní sestra v nemocnici, ale vytěžuju veškerý volný čas na maximum dle hesla „Žijeme jen jednou“. Tímto bych chtěla pozdravit všechny kolegy CM-káře a popřát jim mnoho sběratelských úspěchů a radostí.

Lence přeji, jako všem mým kolegům a kolegyním, samé sběratelské úspěchy a hodně povedených maxikaret.

PK

středa 17. února 2021

Únorové emise na maxikartách: Visegrádská skupina a Bělásek

15. února byly vydány dvě poštovní známky. Námětem první z nich je v symbolické podobě definované 30. výročí úzkých politických, ekonomických a sociálních vztahů mezi čtyřmi zeměmi Visegrádské skupiny: Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska.Námětem druhé poštovní známky je Bělásek řeřichový.Maxikarty jsou opatřeny filatelistickým razítkem pošty Praha 1 v den vydání obou známek. Za ukázky díky Martinovi Hlavatému.

PK

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...