neděle 12. dubna 2020

Velikonoční přání


Barevné kraslice,
zahrada kvítí,
ať jsou tu pro vás
k šťastnému žití


maxikartu vytvořil Martin Hlavatý

Krásné Velikonoce
PK

Vyšel barevný emisní plán poštovních známek 2020

Nedávno mi do poštovní schránky přišel barevný emisní plán českých poštovních známek 2020. Oproti minulým rokům doznal jiné grafické úpravy, než na kterou jsme byli zvyklí v předchozích letech. V první polovině je text v českém jazyce. Po otočení brožury je v anglickém jazyce. Na čtyřiceti stránkách se dočtete, které známkové emise vydá Česká pošta v letošním roce. Součástí brožury je i textový emisní plán poštovních známek 2021.
Barevný emisní plán také naleznete na webu České pošty v sekci Filatelie - Známky - Emisní plány. 
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/6010862/EP20202.pdf/ef03b0b3-c4b2-7a22-22f3-61124cc6a203


PK

Včela medonosná na maxikartě

V závěru března vyšla výplatní poštovní známka s námětem včel medonosných na rozkvetlých květech.
K emisi vytvořil maxikarty Martin Hlavatý. V souvislosti s koronavirovou pandemií, která od druhé poloviny března prakticky ochromila běžný život lidí v České republice, využil Martin denní razítko pošty ve svém bydlišti. Martinovi díky za ukázky.
PK

Maxikarty k emisi Zpěvní ptáci v našem okolí

První emise zpěvných ptáků je věnována sýkorovitým a pěnkavovitým. Na jedné známce je zobrazena sýkora babka, sýkora parukářka, sýkora modřinka a sýkora koňadra. 


Druhá známka zobrazuje zástupce pěnkavovitých, jmenovitě stehlíka obecného, pěnkavu obecnou a dlaska tlustozobého. 


maxikarty jsou ze sbírky Martina Hlavatého

Ke známkové emisi vyšly i oficiální maxikarty České pošty v nákladu 1950 ks od každé známky. Po letech se na maxikarty vrací i FDC razítka. K emisi byly také vydány čisté pohlednice pro možné varianty s poštovními razítky. Náklad 650 ks/ motiv.


PK

Březnové emise - hrad Kašperk, Josef Gočár

Dne 11. března vyšla příležitostná poštovní známka zachycující hrad Kašperk. V popředí známky jsou dominantní  dvě hradní věže, na pozadí pak malebné okolí šumavského podhůří.Další březnová emise připomíná českého architekta Josefa Gočára. Výpravný aršík zobrazuje Gočárův portrét a nejvýznamnější stavby tohoto architekta.


maxikarta je s denním razítkem pošty Přelouč
v den 140. výročí Gočárova narození

Za ukázky díky Martinovi Hlavatému.


Únorové emise 2 - Velikonoce, Vladimír Suchánek a 100 let od vzniku ústavního soudnictví

Ve druhé polovině února byly vydány tři známkové emise. První z nich připomíná nejvýznamnější křesťanský svátek - Velikonoce. Motivem známky jsou tři obarvená vajíčka, která jsou položena v jarní trávě.Druhá emise představuje tvorbu Vladimíra Suchánka. Na známce je motiv pierota našeptávajícího do ucha dívce, jenž symbolizuje akt pokušení.


volné pojetí maxikarty k výplatní známce
je ze sbírky Martina Hlavatého

Poslední únorová emise představuje známku ke 100. výročí od vzniku ústavního soudnictví. Námětem známky jsou dva pilíře ústavního soudnictví - demokracie a právní stát. Tyto dva nápisy autor umístil do zdobných hlavic sloupů, které jsou v interiéru budovy Ústavního soudu v Brně.Za ukázky maxikaret díky Martinu Hlavatému.
PK

čtvrtek 20. února 2020

Sv. Valentýn 2020

Ukázku pamětní pohlednice k svátku sv. Valentýna mi zaslal Martin Hlavatý. Příležitostné poštovní razítko bylo k dispozici od 7.2. do 14.2. na poště v Milostíně.Martinovi díky za ukázku.
PK

Únorové emise poštovních známek

První únorovou emisí je poštovní známka s námětem jízdního kola Favorit.


vytvořil Martin Hlavatý

Další emise připomíná poštovní uniformy. Na známce je zobrazen jízdní posel v červené uniformě na koni.


vytvořil Martin Hlavatý

vytvořil Petr Filip


Kolegům děkuji za ukázky.
PK

První emise roku 2020

V první emisi letošního roku si připomínáme 80. výročí narození významné osobnosti české známkové tvorby, rytce Bedřicha Housy. Na poštovní známce je vyobrazen jeho portrét s ryteckým nástrojem v ruce.

CM Bedřich Housa
vytvořil Martin Hlavatý

CM Bedřich Housa
vytvořil Petr Filip

Další emise připomíná 500. výročí zahájení ražby Jáchymovských tolarů. V horní části známky je zobrazen detail Jáchymovských tolarů, ve spodní části je zachycen akt samotné ražbu.

vytvořil Martin Hlavatý

Poslední lednovou emisí je známka s námětem díla Josefa Čapka s názvem Kolovrátkář. Obraz je ve sbírce středočeské galerie GASK.

vytvořil Martin Hlavatý
vytvořil Petr Filip
      
Oběma kolegům děkuji za ukázky.
PK

PF 2020

V závěru loňského roku jsem obdržel několik PF pohlednic, z nichž některé představím níže.
První dvě mi zaslal kolega Petr Filip. Na PF vybral poštovní známku Bouquet z roku 2014 a poštovní známku Vítěz nad časem z roku 2019.Další pamětní PF mi zaslal Martin Hlavatý. Ten si pro tvorbu PF vybral známku z emise Dětem z roku 2000.


Oběma kolegům díky za ukázky.
PK

pátek 20. prosince 2019

Krásné vánoční svátky

Klidné vánoční svátky
a nový rok plný pohodypřeje 
Pavel Kancnýř


Vánoce na Božím Daru a v Brně

Od 1. prosince je tradičně na Poště Partner na Božím Daru v provozu příležitostné poštovní razítko s vánočním motivem.V letošním roce razítko zdobí dvojice plovoucích svíček (lodiček z ořechových skořápek).ze sbírky Martina Hlavatého

V Brně začínají s vánočním poštovním razítkem o trochu dříve, a to od 29. listopadu. Razítko bude k dispozici až do 27. prosince. V obrazu razítka je věž Staré radnice v Brně a sněhové vločky.

ze sbírky Petra Filipa

Oběma kolegům díky za ukázky.
PK

30. výročí sametové revoluce

Ke 30. výročí sametové revoluce vydala Česká pošta příležitostný poštovní aršík s námětem ruky se vztyčenými prsty symbolizujícími vítězství. Ve spodní části známky je vyobrazena trikolora a na pozadí známky je autorem zpracovaný dobový výjev ze 17. listopadu. Na aršíku je dále zobrazen stojící Karel Kryl, který hraje na kytaru.


Nevěř ostnatému drátu,
byť se stokrát tvářil jako stonek růže, Karel Kryl


Přesně v den 30. výročí si do Prahy udělal cestu Martin Hlavatý, aby vytvořil několik maxikaret a pamětních pohlednic s datumem 17. 11.2019. Martin navštívil nejen hlavní poštu na Praze 1, ale i hradní poštu na pražských Hradčanech. Díky za zaslané ukázky.

PK

Výstava v Poštovním muzeu - Ženy na poště

Výstava Ženy na poště se věnuje působení žen v poštovní službě českých zemí od první poloviny 16. století až do nedávné minulosti. Pošta totiž patřila k nemnoha státním institucím, v nichž se ženy za určitých okolností mohly uplatnit již od jejích raně novověkých počátků.


maxikarta je ze sbírky Martina Hlavatého

Výstava připomíná 150. výročí zaměstnávání žen u předlitavské poštovní správy (7. 4. 1869) a objevuje dosud neznámé skutečnosti opomíjené oblasti ženské emancipace. (zdroj: Poštovní muzeum)

maxikarta je ze sbírky Martina Hlavatého

Martinovi děkuji za zaslané ukázky.
PK

První zvonění zvonem Zikmund...

Pamětní pohlednice k prvnímu zvonění zvonem Zikmund po opravě srdce vytvořil Martin Hlavatý.


Martin si pro tvorbu pamětních pohlednic vybral známky z emise Zvony a Světové dědictví: Praha (pohled na Hradčany).


Martinovi díky za ukázky.
PK

Listopadové emise - Ivan Blatný, 100. výročí Československého červeného kříže, umění

Dne 3. listopadu vyšlo několik poštovních emisí, připomínajících jednak významné osobnosti, ale i 100. výročí založení Československého červeného kříže.


ze sbírky Petra Filipa

Na emise zareagovali kolegové Martin Hlavatý a Petr Filip a zaslali mi několik ukázek maxikaret, které vytvořili.
Emise ke 100. výročí založení Československého červeného kříže vyobrazuje symbolické grafické znázornění kříže, tvořené částí lidské tváře; doplněné textem a logem současného Českého červeného kříže.

ze sbírky Martina Hlavatého

Další emise připomíná 100. výročí od narození významného českého básníka Ivana Blatného.

ze sbírky Martina Hlavatého

Poslední dvě emise jsou z cyklu Umělecká díla na známkách a vyobrazují díla výtvarníka Oty Janečka a sochaře Ladislava Šalouna.

maxikarta je ze sbírky Petra Filipa

maxikarta je ze sbírky Petra Filipa

Oběma kolegům díky za ukázky.
PK

neděle 3. listopadu 2019

Říjnové emise - pokračování: 60 let Divadla Semafor, Osobnosti: Radovan Lukavský, Dana Medřická

Ve druhé polovině října vyšla příležitostná poštovní známka připomínající 60. výročí založení Divadla Semafor. Známka zobrazuje siluety postav zastupující formy a osobnosti charakterizující divadlo Semafor.


ze sbírky Martina Hlavatého

Divadlo Semafor bylo založeno roku 1959 skupinou divadelníků, herců, zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím Suchým a Jiří Šlitrem. Název divadla je odvozen od slov SEdm Malých FOrem, což mělo vyjadřovat úmysl zakladatelů věnovat se co nejširšímu spektru uměleckých žánrů: film, poezie, jazz, loutky, tanec, výtvarné umění, hudební komedie.

analogická pohlednice Divadlo Semafor - Jiří Šlitr a Jiří Suchý
ze sbírky Petra Filipa

Dalšími členy divadla byli například Waldemar Matuška, Karel Štědrý, Pavlína Filipovská, Václav Štekl, Jiří Grossmann a Miroslav Šimek. Mezi prvními nahrávkami semaforských hitů byl Pramínek vlasů, Včera neděle byla, Malé kotě, Hluboká vráska či Marnivá sestřenice. (zdroj: Česká pošta - Filatelie, cpost.cz, wikipedia.org)

analogická pohlednice Divadlo Semafor - Jiří Suchý
ze sbírky Martina Hlavatého

V nové emisi s názvem České herečky a herci byly vydány poštovní známky připomínající české herecké osobnosti - Danu Medřickou a Radovana Lukavského. 


ze sbírky Martina Hlavatého

ze sbírky Petra Filipa

ze sbírky Petra Filipa

Na emise byla použita denní razítka pošty Praha 1 v den vydání poštovních známek. Oběma kolegům díky za zaslané ukázky maxikaret.
PK

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...