čtvrtek 18. července 2013

Kafkova Proměna

Graficky výjimečná známka zaslouží i zdařilou maxikartu. Téma Franze Kafky na poštovní známce jsem zaznamenal již v loňském roce. Zmiňoval jej tehdy "pracovní" emisní plán známek na rok 2013. Nijak jsem se v tomto případě neplašil, protože přeci Praha je plná Kafky. Alespoň tedy stará Praha. Sehnat pohlednice s portrétem tak není žádný problém. Stačilo jen čekat, jak bude známka vypadat. Letošní barevný emisní plán nám udělal jasno. Franz Kafka a brouk z Proměny. Fantazie v podání výtvarnice Mariny Richterové. To pojednání se mi líbí, vrátilo mne zpět do studentských let strávených ve škole, kde jsme Proměnu četli jak v českém, tak v německém jazyce - Die Verwandlung - naskočí mi dodnes :-). Ale vraťme se zpět k emisi. Poštovní známka byla vydaná 26. černa 2013 v samolepicím známkovém sešitku o 6 kusech v písmenové hodnotě E za známku (nominále 20 Kč). Výtvarný návrh známky provedla Marina Richterová, která získala za svůj výtvarný návrh poštovní známky s W. A Mozartem  2. místo na soutěži Grand Prix WIPA 2011. Kompozici poštovní známky s Kafkou pojednala jako strohý geometrický modul, do kterého je zasazen motiv reálně vypadajícího brouka, jako symbolu proměny a Franze Kafky.

carte maximum
známka Pofis 771 Franz Kafka
denní razítko Známková tvorba, Praha 1, 26.6.2013

Příběh začíná probuzením Řehoře Samsy a jeho zjištěním, že se proměnil v obří hmyz. Řehoř pracuje jako obchodní cestující a živí rodiče i mladší sestru Markétku. Přestože se před nimi snaží svojí indispozici skrýt, je nakonec odhalen. Vyděšení rodiče a sestra Markétka se rozhodnou Řehoře zavřít v jeho pokoji.

carte maximum
známka Pofis 771 Franz Kafka
denní razítko s erbem, Praha 1, 26.6.2013

Po překonání šoku si rodina uvědomí, že je nemá kdo živit a tak všichni musí začít pracovat. Časem se pro ně Řehoř stává  přítěží. Situace graduje ve chvíli, kdy musí rodina pronajmout pokoj nájemníkům, kteří poté co se jim Řehoř ukáže, sami dávají výpověď. Markéta přijde s návrhem, že se je třeba se Řehoře zbavit. Nakonec Řehoř sám umírá. Téhož dne uspořádají Samsovi, jimž se viditelně ulevilo, výlet z města a probírají nadějné plány do budoucna...

carte maximum
známka Pofis 771 Franz Kafka
denní razítko s erbem, Praha 1, 26.6.2013

Franz Kafka byl pražský, německy píšící spisovatel židovského původu. Narodil se na Starém Městě v Praze, kde i později žil, v rodině židovského velkoobchodníka s galanterií Hermanna Kafky a Julie Kafkové, rozené Löwyové.

německou maxikartu se známkou MiNr. 1178
 ke 100. výročí narození Franze Kafky
mi na ukázku zaslal kolega Jiří z Brna

Za nejdůležitější Kafkovy práce jsou všeobecně považovány romány Proces, Nezvěstný (též zvaný Amerika), Zámek a povídka Proměna.

carte maximum
známka Pofis 771 Franz Kafka
denní razítko s erbem, Praha 1, 26.6.2013

Stěžejní část Kafkova díla byla za jeho života téměř neznámá, publikoval jen několik povídek. Proslulým autorem se Kafka stal až po své smrti, zejména po 2. světové válce, a dnes patří ke klasikům literatury 20. století a jedním z největších inovátorů románové formy vyprávění.Důležitými motivy jeho tvorby jsou pocity vyřazenosti a izolovanosti. V kontrastu s tím je často humorné a ironické líčení. Dalším podstatným rysem tvorby jsou hrdinové, kteří se stávají předmětem ponižování. Ukončení příběhů jsou zpravidla tragická a bezvýchodná.
PK
zdroj: wikipedia.org

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...