pátek 15. listopadu 2013

Za Cyrilem a Metodějem na Slovensko II.

Vraťme se ale zpět k našemu výletu. V titulku jsem se zmiňoval o Cyrilovi a Metodějovi. A protože jde o společnou emisi, nemohli jsme si nechat ujít produkci slovenských příležitostných razítek, které nesou motiv bratří ze Soluně. Pojďme si je tedy znovu zopakovat. Na pomoc si beru maxikarty, které jsme zde vytvořili.
Unikátní aršík k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu byl vydán 12.6.2013.Jak jsem se již ve starším příspěvku zmínil, ke společnému vydání poštovní známky dle výtvarného návrhu prof. Dušana Kállaye a v ryteckém provedení Miloše Ondráčka se sešly i čtyři evropské známkové země - Česká republika, Slovensko, Bulharsko a Vatikán. Za námět poštovní známky oslavující významné jubileum bylo vybráno nejstarší známé zobrazení obou bratří s názvem Osobní soud sv. Cyrila z 9. století, které se nachází na místě posledního odpočinku sv. Cyrila v Bazilice San Clemente v Římě.
Odhalení sousoší svatých Cyrila a Metoděje v Medzilaborcích  se symbolicky uskutečnilo pouze několik dní před oslavami 1150. výročí příchodu soluňských bratří na naše území.


V pátek 5. července pořádalo město Nitra ve spolupráci se Slovenskou poštou, a. s. a ZSF slavnostní uvedení poštovní známky k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Akce se uskutečnila na Svatoplukově náměstí v Nitře.


Ve spolupráci Nitranské galerie, Slovenské pošty, a. s., Poštovního muzea v Banské Bystrici, České pošty, s. p. a  Poštovního muzea v Praze proběhla ve dnech 5.7. až 18.8.2013 výstava "Cyrilo-metodské motívy na poštových známkách". Výstava se konala u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu jako oficiální doprovodný program cyrilo-metodějských slavností v Nitře. Hlavní část výstavy tvořily výtvarné návrhy poštovních známek, FDC, poštovních razítek s cyrilo-metodějskou tematikou i s motivy, které se vážou k počátkům křesťanství našich předků. Výstavu tematicky doprovázely dětské práce ze soutěže "Sv. Cyril s Metod očami detí". Některé z oceněných prací se staly podklady pro celinovou pohlednici s přítiskem vydanou k výstavě nebo pro příležitostné razítko, které bylo k dispozici na poštovní přepážce po dobu vernisáže výstavy.


U příležitosti oslav 15. výročí založení Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě připravili organizátoři oslav slavnostní odhalení repliky sousoší svatých v bezprostřední blízkosti budovy univerzity. Originál sousoší vytvořil v roce 1988 pro Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoděje v Římě významný slovenský sochař a medailér, trnavský rodák a čestný doktor Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, mistr William Schiffer.


Co na závěr výletu dodat? Asi jen jediné. Na cestu zpět jsme se vydali s vědomím, že jsme zde opět vítáni ...
PK

1 komentář:

  1. Takže, získal jsi všechny razítko obou Nitra a Trnava na jednom místě. Není možné v Itálii

    OdpovědětVymazat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...