čtvrtek 31. srpna 2017

Osobnosti Josip Plečnik

V letošním roce uplynulo 60 let od úmrtí slovinského architekta a urbanisty Josipa Plečnika. Česká pošta připomněla toto výročí vydáním příležitostného aršíku, na kterém je zachycen jeho portrét vytvořený na základě studia několika dochovaných fotografií. Jeho architektonická činnost je naznačena fragmentem půdorysného plánu Pražského hradu. V horní části je to Plečnikem upravovaná zahrada Na Baště. V dolní části Rajská zahrada a zahrada Na Valech, kde kromě celkové koncepce umístil i řadu drobných architektur a artefaktů.

Přestože se jedná o architekta slovinské národnosti,  je možné a vhodné
vytvořit maxikartu s poštovním razítkem s motivem
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Josip Plečnik se narodil 23. 1. 1872 v Lublani. Ve 20. a 30. letech svou prací významně přispěl k současnému vzhledu Pražského hradu. Studoval na vídeňské umělecké akademii pod vedením Otto Wagnera. V roce 1892 odjel do Vídně, kde dva roky pracoval v továrně na nábytek k.k. Hof-Bau-Kunsttischlerei J. W. Müller. Koncem roku 1920 byl jmenován profesorem architektury na nově založené universitě v Lublani. Ve dvacátých letech dvacátého století byl z popudu prezidenta nové republiky T. G. Masaryka pozván do Prahy, aby pracoval na obnově Pražského hradu a později i úpravách lánského zámku. Mezi další jeho realizované stavby jmenujme například kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze nebo nárožní dům v Žatecké ulici v Praze. Zemřel 7. 1. 1957 v Lublani.

PK
zdroj: cpost.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...