úterý 18. dubna 2017

Křest poštovní známky emise Krásy naší vlasti - PORTA BOHEMICA

Spolek filatelistů v Lovosicích v úzké spoluúčasti města zve všechny sběratele poštovních známek, ale i širokou veřejnost na slavnostní inauguraci poštovní známky PORTA BOHEMICA, kterou vydává Česká pošta s.p. v emisi Krásy naší vlasti. Záštitu nad akcí převzal osobně starosta města Lovosice pan Ing. Milan Dian Ph.D.

v den vydání známky vytvořil Martin Hlavatý

Inaugurace se uskuteční v sále staré radnice, ul. Školní 1, Lovosice dne 21. dubna 2017 v 16 hodin.


v den vydání známky vytvořil Martin Hlavatý

Akci pořádá spolek filatelistů Lovosice ve spolupráci se společností sběratelů celin s neoficiálním přítiskem. Pořadatelé k akci vydávají pamětní a grafický list, dopisnici s přítiskem a příležitostnou R-nálepku. Tyto materiály si návštěvníci mohou zakoupit v průběhu slavnostního křtu. Sál staré radnice bude otevřen již od 15 hodin.
PK

sobota 8. dubna 2017

Plán sekce sběratelů CM

Sehnat pohlednice s pražským letištěm či s českým letadlem nebylo tentokrát úplně jednoduché. Přesto mohu sběratele, kteří neměli to štěstí, uklidnit, že sekce sběratelů CM plánuje vydat maxikartu k 80. výročí Letiště Praha. Níže přináším náhled námětu pohlednice, jenž poslouží Josefu Froncovi jako podklad pro tvorbu analogické pohlednice s příležitostným poštovním razítkem.V dohledné době se tak zájemci přihlášení k odběru maxikaret vydávaných sekcí mohou těšit na pěknou maxikartu. O jejím vydání vás budeme informovat.


PK

Letiště Praha - 80.výročí - II.část

Navazuji na první část a zveřejňuji další pěkné maxikarty, které sběratelé vytvořili s příležitostným razítkem v den vydání poštovní známky připomínající 80. výročí otevření letiště v Praze.
Motivem poštovní známky je letištní věž s přistávajícím historickým letadlem. V levém horním rohu vlaje vlajka České republiky.


ze sbírky Martina Hlavatého

Za osm desítek let se plocha letiště zvětšila desetkrát. Letiště odbavilo více než dvě stě milionů cestujících ve více než čtyřech milionech letů. Prvním civilním letištěm v Praze bylo letiště ve Kbelích, nicméně koncem dvacátých let minulého století se ukázalo, že už kapacitně nevyhovuje, a proto tehdejší vláda rozhodla o vybudování ruzyňského letiště.

ze sbírky Zbyška Veselého

Dne 24. 7. 1933 byly zahájeny stavební práce. Letištní areál zahrnul 108 hektarů, z nichž 35 připadlo na zastavěnou část letiště, tedy provozní objekty, komunikace a ostatní zařízení. Dráhový systém tvořily travnaté vzletové a přistávací dráhy.


ze sbírky Martina Hlavatého

Terénní úpravy letištní plochy trvaly necelý rok a bez mechanizace bylo přesunuto 570 tis. m3 zeminy a oseto 90 ha ploch. Základní výstavba trvala 44 měsíců a byla dokončena 1. 3. 1937, do provozu bylo letiště uvedeno 5. 4. 1937.
ze sbírky Zbyška Veselého

Po osmdesáti letech od zahájení výstavby je Letiště Václava Havla Praha moderním vzdušným přístavem a vstupní bránou do České republiky. (text zdroj: cpost.cz)


Maxikarty vznikly na přepážce pošty Praha 68, která se nachází mezi 1. a 2. letištním terminálem. Kolegům díky za pěkné ukázky.
PK

Letiště Praha - 80. výročí - I. část

K 80. výročí Letiště Praha vznikla řada pěkných analogických pohlednic. Namátkou vybírám jednu opravdu zdařilou. Je od Zbyška Veselého.


V jednom z dalších článků představím zbylé maxikarty, které mi od kolegů "přilétly" do mailu...
PK

Volíme nejlepší maxikartu roku 2016

Sekce sběratelů analogických pohlednic při SSČSZ SČF vyhlašuje další ročník ankety o nejlepší analogickou pohlednici ČR, tentokrát roku 2016. Vítězná maxikarta se bude dále ucházet o titul nejlepší analogická pohlednice světa.

Do ankety se nominovaly čtyři analogické pohlednice vytvořené ze známek vydaných v roce 2016. Všechny nominované vyobrazujeme níže.

Udělte hlas právě té, kterou považujete za nejzdařilejší a v nejlepší shodě!


Hlasovat můžete odpovědí na e-mail kancnyr@volny.cz ve formě: CM 00. (tečku nahradíte pořadovým číslem Vámi zvolené analogické pohlednice), nejpozději do 23. dubna 2017. Platný je vždy jeden hlas od jednoho účastníka, člena sekce sběratelů analogických pohlednic. Výsledek hlasování bude zveřejněn na blogu a v bulletinu MAXIMUS.


CM 0001
známka Pofis 878 Osobnosti - Tomáš Baťa
příležitostné poštovní razítko číslo 11 - 140 let od narození Tomáše Bati,
Zlín, 3.4.2016
vytvořil Hynek Čapka KF Zlín

CM 0002
známka Pofis 888 Víla Amálka
příležitostné poštovní razítko číslo 9 - Víla Amálka,Praha 1, 18.5.2016
vytvořil Josef Fronc

CM 0003
známka Pofis 885 Karel IV.
příležitostné poštovní razítko číslo 19 - 700. výročí narození Karla IV.,Praha 1, 20.5.2016
vytvořil Zbyšek Veselý

CM 0004
známka Pofis 876 Slovenská strela
denní poštovní razítko,
Praha 06 - Masarykovo nádraží, 13.7.2016

vytvořil Josef Fronc
PK

Výstava v Poštovním muzeu: Ve znamení sv. Floriána

Jak jsem v jednom z předchozících článků sliboval, přináším několik dalších maxikaret s hasičským námětem, vytvořených s příležitostným poštovním razítkem, které se používalo k výstavě Ve znamení sv. Floriána.K jejich tvorbě sběratelé použili známku ke 150. výročí českého hasičstva, vydanou v roce 2014 a pohlednice zachycující dobové hasičské vozy. Vznikla tak řada regulérních maxikaret. 


Prvním českým dobrovolným hasičským sborem byl dobrovolný sbor ve Velvarech (1864). Koncem roku 1870 bylo v Čechách ustanoveno již 23 dobrovolných hasičských spolků.


V období Československa byly vydány pouhé dvě poštovní známky s tímto námětem. První vyšla v roce 1960 a byla dílem výtvarníka Jaroslava Lukavského a rytce Bohdana Rouleho.


Druhá byla vydána ke 100. výročí založení velvarského sboru dobrovolných hasičů (1964). Výtvarný návrh Františka Hudečka převedl na ryteckou desku excelentním způsobem rytec Josef Herčík.

V roce 2003 vyšly v emisi Technické památky – hasičská technika tři známky, které výtvarně i rytecky zpracoval Bedřich Housa, nestor československé a české známkové rytiny. Na známkách jsou vyobrazeny čtyřkolová koňská hasičská stříkačka z roku 1822, motorová hasicí stříkačka a cisternová automobilová stříkačka CAS 8 AVIA/DAEWOO.
maxikarty z roku 2003 vznikly díky aktivitě pana Jendřišáka
z Nakladatelství FIJEPO

Za zmínku stojí také známka ke 150 letům českého hasičstva (2014), jejíž roztomilé vyobrazení hasičů je dílem Adolfa Borna.Výstava dále představuje výtvarné návrhy k vlastní emisi známek, kterou si jako objednatel zadalo v roce 2016 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Výtvarné návrhy jsou doplněny 3D zápůjčkami z Uměleckoprůmyslového musea a Národního technického muzea. (zdroj: tisková zpráva Poštovního muzea, www.postovnimuzeum.cz)

PK

Pamětní maxikarta k úmrtí kardinála Vlka

K připomínce smutné zprávy o skonu kardinála Vlka bylo na pražské hradní poště používáno příležitostné poštovní razítko s církevními symboly.

maxikartu vytvořil Zbyšek Veselý

I naši maximafilatelisté zachytili tuto smutnou událost na památeční maxikartě vyobrazující Katedrálu sv. Víta - místa kardinálova posledního spočinutí po boku svých předchůdců.

PK

pondělí 27. března 2017

Z příležitostné přepážky v Poštovním muzeu

K sobotní akci v Poštovním muzeu jsem obdržel mailem několik maxikaret od Tomáše Doležala.


Tomáš se vypravil přímo na příležitostnou přepážku, kde vytvořil několik variant s poštovní známkou ke 150. výročí hasičstva a přílež. razítkem k výstavě Ve znamení sv. Floriána.Pro zajímavost vytvořil i pamětní pohlednici se speciální hasičskou lodí, vyrobenou v roce 1940 pro potřeby požární ochrany v Německu (více informací na přiloženém obrázku rubové strany pohlednice).K výstavě se budeme vracet, protože výčet maxikaret k tomuto tématu jistě není konečný. Tomovi díky za nejrychlejší reakci.
PK

úterý 21. března 2017

Den otevřených dveří ve Strakově akademii

V sobotu 11. března otevřel veřejnosti Úřad vlády ČR prostory Strakovy akademie, sídla vlády České republiky.


Součástí dne otevřených dveří byla také poštovní přepážka s příležitostným razítkem a nově vydanou poštovní známkou ke 120. výročí otevření Strakovy akademie.


Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost zhlédnout zajímavé prostory budovy, také si mohli koupit známku a nechat orazítkovat příležitostným razítkem vydaným k této významné příležitosti.

příležitostná přepážka byla umístěna ve vstupních prostorách
Na akci jsem se vypravil s rodinou a kolegou Zbyškem Veselým. V průběhu téměř hodinové poutavé prohlídky jsme měli možnost zhlédnout jednací sál vlády, nový či starý tiskový sál, pracovnu předsedy vlády a další zajímavá místa této budovy.

jednací sál vlády

pracovna předsedy vlády, předsedové vlády od roku 1993

 nový a starý tiskový sál
 
Majestátní novobarokní budova na nábřeží Edvarda Beneše v Praze sloužila po dokončení stavby v roce 1896 jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin.

většina maxikaret byla vytvořena z pěkných dobových pohlednic
ze sbírky Zbyška Veselého

Stavbu projektoval architekt Václav Roštlapil a na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček.

ze sbírky Zbyška Veselého

Ke Strakově akademii patří i rozlehlá zahrada vystavěná pod dohledem Františka Thomayera.

ze sbírky Zbyška Veselého

Mladí šlechtici obývali budovu pouze do roku 1914, kdy se stala Strakova akademie záložní nemocnicí Červeného kříže.

ze sbírky Zbyška Veselého

Po vzniku Československé republiky se do objektu nastěhovala některá ministerstva a státní úřady, od roku 1921 zde také sídlil Československý svaz studentstva a později studentský spolek Akademický dům.


Od dubna roku 1939 začala budovu využívat protektorátní vláda a Strakova akademie podstoupila rozsáhlou rekonstrukci.


Po druhé světové válce byla vyhrazena pro potřeby nové československé vlády a do roku 1992 zde sídlilo předsednictvo dvaceti poválečných vlád. Od 1. ledna 1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky.
zdroj: www.vlada.cz

PK

O historii budovy si můžete podrobněji přečíst na odkazu: https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/strakova-akademie/historie/strakova-akademie---sidlo-vlady-ceske-republiky-3896/

neděle 19. března 2017

Co nás čeká a nemine...

Letos se s pěknými příležitostnými razítky roztrhl pytel. To je dobrá zpráva právě pro nás - maximafilatelisty.  Nejbližší akce s pěkným příležitostným razítkem proběhne zanedlouho v pražském Poštovním muzeu.


Výstava s názvem Ve znamení sv. Floriána je věnována tématu hasičů a hasičské technice ve známkové tvorbě. Výtvarné návrhy jsou doplněny zajímavými exponáty zapůjčenými z UMPRUM a NTM. Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 22. března do 11. června 2017. Více informací na odkazu: https://www.postovnimuzeum.cz/-/ve-znameni-sv-floriana-hasici-a-hasicska-technika-ve-znamkove-tvorbe


náhled přílež. razítka

K výstavě bude 25. března otevřena příležitostná přepážka používající přílež. razítko s hasičskou helmou a hadicí.


PK

Nové vlastní zooznámky již na maxikartách

Neuplynul ani týden od zahájení prodeje vlastních známek k 60. výročí založení ZOO Jihlava a už tu máme pěkný soubor analogických pohlednic.


Opět za ním nestojí nikdo jiný než Martin Hlavatý. Martin neotálel a pro známky si rovnou zajel. Beztak tam měl naplánovanou cestu, aby vytvořil maxikarty a porozhlédl se, co by ještě v okolí pěkného vytvořil...


Tiskový list vlastních známek k 60. výročí zoologické zahrady v Jihlavě vyšel dne 9. března (viz příspěvek: http://cartesmaximum.blogspot.cz/2017/03/exponet-blog-nove-vlastni-znamky-zoo.html). Za cenu 730 Kč (bez poštovného) je dosud v prodeji v e shopu zoologické zahrady na odkazu http://www.zoojihlava.cz/cz/e-shop/tiskový-list-známek/arš%C3%ADk-známek-zoo-jihlava-260-detail


Na tiskovém listu je vyobrazeno 5 živočichů, zástupců jednotlivých kontinentů, žijících v tamní zoologické zahradě: ara hyacintový, panda červená, klokan rudý, tuleň obecný a žirafa síťovaná. Autorem návrhu poštovních známek je Vladimír Veselý.


Známková emise bude představena u příležitosti filatelistické výstavy v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě konané od 27. dubna do 6. května. Zároveň se zde 29. dubna uskuteční autogramiáda tvůrce poštovních známek.


Vyobrazené maxikarty jsou opatřeny denním razítkem pošty Jihlava 1. Filatelistické razítko se znakem nebylo tentokrát k dispozici. Dočká se i tato emise příležitostného razítka nebo se budou muset sběratelé spokojit jen s denním razítkem? Osobně bych si přál, aby tak pěkně výtvarně zpracovanou emisi, zdobilo i pěkné příležitostné razítko. Vždyť 60. výročí slaví zoologická zahrada jen jednou...
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...