čtvrtek 15. března 2018

Historické dopravní prostředky: kolesový parník Vltava

Kolesový parník Vltava je jedním z posledních dvou velkých kolesových parníků (druhým je parník Vyšehrad), které jsou v Čechách v provozu.

ze sbírky Martina Hlavatého

Parník Vltava měří 53 metrů na délku a 5,1 metrů na šířku. Výkon parního stroje je 112,5 kW (150 k). Celková kapacita lodi je až 250 míst, z toho je 100 krytých míst k sezení. Rychlost plavidla na klidné vodě asi 16,5 km/h. Parník má vlastní restauraci, bar, vinárnu i částečně krytou vyhlídkovou palubu.


za sbírky Martina Hlavatého

Zpočátku sloužil parník Vltava jako spěšný spoj na trase Praha - Štěchovice, časem se jeho úsek plavby protáhl až na Slapy. Od roku 1991 je v provozu jako restaurační plavidlo poskytující gastronomické služby. V té době se začal využívat k projížďkám centrem Prahy a fungoval i na dalších veřejných linkách – například z Prahy do Mělníka či na Slapy. Nyní slouží parník Vltava především k vyhlídkovým plavbám po Praze.Nyní se využívá především k výletním a vyhlídkovým plavbám po Vltavě.Parník Vltava provozuje Pražská paroplavební společnost, a.s.
V roce 2013 jej Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku České republiky. (zdroj: wikipedia.org)
K emisi vychází i analogická pohlednice opatřená denním poštovním razítkem v den vydání poštovní známky.Motiv parníku opět vychází i na čistých pohlednicích. K zakoupení jsou např. v Postfile či na filatelistických přepážkách hlavní pošty v Praze.
PK

Pražská architektura na maxikartách

Dne 21. února vyšly dvě poštovní známky připomínající významné pražské budovy. Námětem první z nich je budova Městské knihovny v Praze s dvěma sochami v popředí.


Druhá emise je volným grafickým zpracováním motivu Hradčan z původního návrhu pro první československou poštovní známku od Alfonse Muchy.Martinovi díky za ukázky maxikaret.
PK

Osobnosti: prof. Mudr. František Hamza

U příležitosti 150. výročí narození doktora Františka Hamzy vyšla poštovní známka zobrazující jeho portrét na pozadí s budovou Hamzovy léčebny. Dne 7. března se u příležitosti 150. výročí používalo na poště v Luži příležitostné poštovní razítko, v jehož obrazu je logo Hamzovy léčebny.

maxikarta Osobnosti: prof. Mudr. František Hamza
s příležitostným razítkem ke 150. výročí narození
ze sbírky Martina Hlavatého

MUDr. František Hamza byl český lékař a spisovatel. V dnešní době je především znám jako zakladatel Hamzovy dětské léčebny v Luži. Absolvoval lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (dnešní Univerzita Karlova). Po promoci působil jako městský a později obvodní lékař v Luži. Místo svého působení zvolil zcela záměrně. Klimaticky odpovídalo realizaci jeho plánu, tedy zřízení dětské protituberkulózní léčebny, kterou založil roku 1901 ve vile pod poutním kostelem na Chlumku. Nejprve ji vedl ve vlastní režii, v roce 1908 však dosáhl jejího převzetí do správy země České a zůstal až do 1919 jejím ředitelem. Děti z chudých rodin zde léčil zdarma. Hamzova léčebna byla založena jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a úspěšně plnila tyto úkoly do začátku 60. let minulého století. Poté, po reprofilizaci, následovalo čtyřicetileté období dětského rehabilitačního ústavu. Konec minulého tisíciletí prošla léčebna další transformací, tentokrát k pacientům dospělým. (zdroj: cpost.cz)
Ke 150. výročí narození dr. Hamzy vyšel i sešitek vlastních známek Hamzova léčebna a město Luže. Námětem jednotlivých známek jsou osobnosti a významná místa vázaná k léčebně a městu Luže.


známkový sešitek

Sešitek obsahuje osm poštovních známek o nominální hodnotě vyjádřené písmenem A (vnitrostátní - Obyčejné psaní - standard do 50 g). K zakoupení je např. v eshopu na stránkách obce www.luze.cz/kontakty/e-shop
K několika vlastním známkám vytvořil Martin Hlavatý maxikarty s příležitostným razítkem. Díky za ukázky.

Poutní kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů, Luže
 
pavilón M

hrad Košumberk
 PK

Ukázky využití příležitostného razítka Státní symboly

Navazuji na předchozí článek k emisi Státní symboly, abych doplnil některé další varianty pohlednic, které vytvořili Martin Hlavatý a Zbyšek Veselý.
Další varianty vznikly ze známek vydaných za uplynulých 25 let a zobrazujících státní symboly - velký a malý státní znak, českou vlajku a známku vydanou ke 25. výročí vzniku České republiky. 


PK

sobota 10. března 2018

Státní symboly České republiky

V nevšedním grafickém pojetí vyšel 21. února známkový sešitek na téma Státní symboly České republiky. Sešitek obsahuje 8 poštovních známek s námětem českých státních symbolů - velký státní znak (2 známky), malý státní znak, státní vlajku, vlajku prezidenta republiky, státní pečeť, státní barvy a státní hymnu.Velký státní znak tvoří čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí.Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.


Jednotlivá pole symbolizují historické země České republiky - první Čechy, druhé Moravu, třetí Slezsko a čtvrté pak republiku jako celek. Velký státní znak najdeme například na bankovkách ČR nebo se jím označují státní hranice.

Malý státní znak tvoří červený štít, ve kterém je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.Malý státní znak se užívá na veřejných listinách vydávaných při výkonu státní moci.

Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky.Státní vlajka označuje budovy orgánů státní správy, vyvěšuje se při státních svátcích a můžeme ji vidět také například na služebních dopravních prostředcích vedoucích diplomatických misí a konzulátních úřadů České republiky při slavnostních příležitostech.

Vlajka prezidenta republiky je bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod kterým je na červené stuze, podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.Vlajka prezidenta republiky se užívá k označení sídla prezidenta republiky, pokud je prezident v České republice přítomen, a také k označení dopravního prostředku, který prezident užívá.

Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.


Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis ČESKÁ REPUBLIKA.


Státní pečeť je uložena u prezidenta republiky a užívá se k pečetění mezinárodních smluv či pověřovacích listin diplomatických zástupců. 
Státní hymna je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup.


Na maxikarty bylo použito příležitostné poštovní razítko s motivem lva a textem Státní symboly používané u příležitosti vydání známkového sešitku.
PK
zdroj: cpost.cz, mzv.cz

pátek 9. března 2018

Úprava pravidel pro nominaci nejlepší carte maximum

Od nového roku dochází ke změně pravidel ve formě zasílání vítězné carte maximum do soutěže o nejlepší carte maximum roku.
Nově stačí do soutěže zaslat pouze sken obou stran pohlednice. Odpadá tak potřeba mít nominovanou carte maximum fyzicky dvakrát.

PK

středa 28. února 2018

95. výročí narození generálmajora Emila Bočka

K připomenutí 95. výročí narození generálmajora Emila Bočka bylo 25. února na hlavní poště k dispozici strojové razítko.


Toho využil Tomáš Doležal, aby vytvořil pěknou maxikartu s motivem letounu Spitfire. S těmito stíhacími letouny veterán RAF Emil Boček létal za druhé světové války ve službách československé 310. stíhací perutě.
Tome, díky za ukázku.
PK

úterý 13. února 2018

Nominace na nejlepší carte maximum roku 2017

I v letošním roce bychom rádi vybrali nejlepší maxikartu roku 2017, která se bude dále ucházet o titul nejlepší maxikarty světa roku 2017.


ukázková maxikarta z roku 2017 - trojí shoda námětu

Nominovat své počiny můžete opět i vy - sběratelé analogických pohlednic, kteří jste registrovaní v Sekci sběratelů cartes maximum při SSČZS SČF. Podmínky nominace uveřejňuji níže.

1/ cartes maximum musí být vytvořeny ze známek vydaných v roce 2017 (kat.číslo 913-956) a znehodnoceny poštovním razítkem s datem v roce 2017

2/ cartes maximum musí splňovat pravidla FIP

3/ obecně platí, že lepší hodnocení dostane CM s příležitostným razítkem

4/ carte maximum, která vyhraje volbu nejlepší CM roku 2017, postoupí do soutěže o nejlepší CM světa

5/ tato carte maximum se zasílá do soutěže již jen jako sken obou stran (obrazové i adresní) 


Své výtvory mi zašlete na e-mail kancnyr(zavináč)volny.cz nejdéle do 28.2.2018. Po sestavení nominace budete vyzváni k volbě nejlepší z nich.
PK

Vladimír Suchánek - 85 let

Úctyhodný věk, 85 let, včera oslavil český malíř a grafik Vladimír Suchánek. 


Vladimír Suchánek je narozený ve znamení Vodnáře
známka pochází z emise Znamení zvěrokruhu,
kterou V. Suchánek výtvarně navrhl
příležitostné razítko připomíná výtvarníkovo 85. výročí narození

ze sbírky Martina Hlavatého

V letech 1952 - 1954 studoval obor výtvarná výchova na pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze u profesorů Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana. Studia nedokončil, protože v roce 1954 přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v roce 1960 absolvoval v ateliéru užité grafiky profesora Vladimíra Silovského.
Dosud je činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, plakátů, známkové tvorby a exlibris. Od roku 1995 je předsedou SČUG Hollar.
Od 70. let minulého století se věnuje zejména barevné litografii. Je autorem výtvarných návrhů řady českých poštovních známek.

pěkný pamětní list připravila Česká pošta
uměl bych si představit i analogickou pohlednici s
touto poštovní známkou a razítkem...

Uspořádal 149 samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Za svou tvorbu získal celkem 27 významných cen.

CM Prodaná nevěsta
ze sbírky Zbyška Veselého

V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salzburgu. Roku 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání Medaile Za zásluhy III. stupně. Žije a pracuje v Praze.
PK
zdroj: wikipedia.org

Výsledek soutěže o nejlepší maxikartu světa roku 2016

Konečně se můžeme seznámit s výsledkem volby o nejlepší maxikartu světa roku 2016.
14. ročníku soutěže se zúčastnilo 29 zemí světa. První místo obsadila maxikarta z Ruska s motivem chrámu Nejsvětější Trojice v Petrohradu.Druhé místo obsadila shodným počtem bodů maxikarta z Brazílie (železnice Serra do Mar Paranaense  - most São João)a maxikarta z Nizozemí (Z Ptačího ostrova Griend: Břehouš rudý).Třetí místo obsadila Čína s maxikartou znázorňující most.Nominační listinu všech zúčastněných zemí si můžete prohlédnout na odkazu zde.
Kompletní výsledky 14. ročníku soutěže najdete na odkazu zde.
PK

pondělí 12. února 2018

Pocta Jiřímu Boudovi, Jilemnice

U příležitosti vydání poštovní známky Tradice známkové tvorby - Jiří Bouda bylo na jilemnické poště používáno příležitostné razítko Pocta Jiřímu Boudovi, zobrazující seřaďovací mechanické návěstidlo.
V hojném počtu zájemců o razítko jsme se zde sešli, abychom vytvořili další pamětní pohlednice a maxikarty s tímto razítkem.


Více než hodinová zastávka na poště nakonec přinesla své ovoce. Z řady pohlednic opět vybírám Boudovu mašinku k výročí trati Pardubice-Liberec, Moldavskou dráhu a historické mašiny z emise Svět na kolejích vydané v roce 2017.
Za ukázky díky Zbyškovi Veselému.

PK

středa 31. ledna 2018

Tradice české známkové tvorby: Jiří Bouda

V sobotu 20. ledna se u příležitosti vydání poštovní známky, připomínající malíře a grafika Jiřího Boudu, konalo několik akcí. V prostorách ČD Lounge v Brně byla známka představena Českou poštou. Na akci se zájemci mohli vypravit ráno z Prahy vlakem Franz Schubert, kde mohli přímo ve vlaku známku zakoupit a získat na své zásilky kašetové razítko či podpis autorů poštovní známky - výtvarníka Vladimíra Suchánka a rytce Miloše Ondráčka.Přímo v místě konání akce v Brně byla připravena příležitostná poštovní přepážka používající příležitostné razítko s drážním návěstidlem.


reprint dobové pohlednice s motivem brněnského nádraží,
poštovní známkou a příležitostným razítkem s návěstidlem
ze sbírky Martina Hlavatého

Dosud jsem se nesetkal s analogickou pohlednicí s portrétem Jiřího Boudy, ale s řadou maxikaret a pamětních pohlednic, úzce souvisejících s železnicí...


ze sbírky Martina Hlavatého

Pěkná a tématem analogická pohlednice, je se známkou z roku 2009, připomínající 150. výročí Jihoseveroněmecké dráhy Pardubice -Liberec. Autorem poštovní známky a námětu pohlednice je Jiří Bouda. Tato pohlednice posloužila sběratelům i k vytvoření varianty ke známce 130 let Moldavské dráhy. 

ze sbírky Zbyška Veselého

Další známky jsou z emise Svět na kolejích, která zobrazuje ozubicovou a parní lokomotivu. Zde vzniklo nepřeberné množství variant, z nichž některé vyobrazuji.ze sbírky Zbyška Veselého

Historickou mašinkou ve výtvarném pojetí od Jiřího Boudy jsme začali a také skončíme. Známka, kterou Zbyšek použil, je z emise z roku 2000 s názvem Železnice roku 1900 a 2000.
Tím výčet maxikaret s mašinkami nekončí. Příště se podíváme na další, které sběratelé vytvořili s přílež. razítkem Pocta Jiřímu Boudovi na poště v Jilemnici.Martinovi i Zbyškovi díky za pěkné ukázky.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...