úterý 20. října 2015

CM Dalimilova kronika

Sekce sběratelů analogických pohlednic vydává carte maximum Dalimilova kronika, razítkovanou poštovní razítkem Známková tvorba, Praha 1 v den vydání známky.

maxikartu Dalimilova kronika vytvořil Josef Fronc

Námětem poštovní známky je malba z kroniky – Oldřich na lovu potkává Boženu, kněz je oddává. Dalimilova kronika (poč. 14. stol.) je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních děl českého písemnictví. Podle svého nejdůležitějšího zdroje bývá označována též jako Kronika boleslavská (označení přívlastkem „Dalimilova“ se objevuje až v 17. století).

svoji variantu s razítkem pošty Praha 1 mi na ukázku
zaslal i Martin Hlavatý

Kronika obsahuje celkem 106 kapitol. Na začátku líčí stavbu babylónské věže, následující boží trest, zmatení jazyků a rozchod lidí do různých částí světa. Pokračuje chronologicky řazenými příběhy z historie Čech počínaje osídlením našeho území praotcem Čechem, pověstmi o Libušině proroctví, o Přemyslu Oráčovi a o Dívčí válce. Končí v období vlády Jana Lucemburského v roce svého dopsání (1314), existuje ale i několik pozdějších dodatků, které však patrně nenapsal původní autor.
Z textu je zřejmý kronikářův odpor proti cizincům, zejména Němcům. Kronika je blízká době husitské. Čerpá ze starší kronikářské tradice, oslavuje historii českého státu a vyzdvihuje úlohu české šlechty v království po vymření Přemyslovců a v období nástupu Lucemburků na trůn. Pro své silně vlastenecké ladění byla předmětem zvýšeného zájmu vždy v dobách národního útisku.
PK
zdroj: cpost.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...