pondělí 3. srpna 2015

Zpráva o činnosti sekce sběratelů CM v ČR za rok 2014

Naše sekce se zdá být stabilizovaná. Vydali jsme čtyři čísla časopisu Zpravodaj včetně přílohy Maximus (21 - 24), která opět přinesla spoustu zajímavých informací o sběratelství CM z minulosti i současnosti. Kolega Kancnýř dál úspěšně řídí blog o maximafilatelii, publikoval loni 125 nových příspěvků (nejplodnější byl měsíc prosinec díky projektu "adventní kalendář")!  
Členská základna vykazuje k 31. 12. 2014 46 členů, z toho 5 zahraničních, což je údaj pozitivní. Jednotliví členové pracují převážně individuálně, ale na některých akcích KF a SSČSZ (jde převážně o inaugurace nových známek) se někteří již pravidelně setkáváme nejen s cílem vytvořit nové CM. Jako čestného člena jsme mezi sebe přijali bývalého vedoucího maximafilie Slovenska (OSMS), Júlia Molnára.    
Ani v roce 2014 se nikdo ze sekce nezúčastnil se svým exponátem žádné filatelistické výstavy.
V uplynulém roce členové sekce vytvořili kombinace CM z 36 nových známek emisního plánu, který čítal 36 známek. Využito bylo celých 100% vydaných známek! Využity byly všechny známky, i když ne každý výtvor se dá za regulérní CM vydávat. Pro jejich hodnocení však není zde prostor. Bylo vytvořeno i několik CM z vydaných vlastních známek a několik CM se staršími známkami v rámci archivace aktuálních příležitostných razítek toho roku. Z tohoto pohledu jde tedy o maximální tvůrčí využití. Opět jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže FIP o nejhezčí maxikartu. O soutěž se dále stará kolega Kancnýř. Soutěž za roky 2012 a 2013 vzhledem ke zdravotní indispozici organizátora FIP, bude vyhodnocena až letos na podzim.  V roce 2014 jsme nepublikovali o maximafilatelii v žádném cizím časopisu.   
Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí v čele s panem Kábrtem vydalo v roce 2014 pouze 2 CM s námětem snowbordistky pro ZOH a ke známce Karel Starší ze Žerotína. Sadu dvou pohlednic pro tvorbu CM vydala agentura Progres partners advertising u příležitosti velerhu Sběratel. Jednalo se o pohlednice s motivy historických vozů Škoda autora Zapadlíka.  Naše sekce vydala 13 CM (Ladislav Jirka, prototyp vozu R1 pro Metro, 150 let českého hasičstva, Bohumil Hrabal, RNDr. Zdeněk Kopal DrSc, EUROPA chodské dudy, 200 let muzejnictví Opava, papírna Velké Losiny, Arnošt z Pardubic, Umění Schikaneder a Salvador Dalí, z výplatek Jů a Hele a Ladův Betlém). PostFila vydala tradiční 4 CM k emisi Ochrana přírody – Beskydy Karlštejnsko a 4ks historické dopravní prostředky. Ostatní CM byly vytvořeny individuálně našimi členy. 
Mám-li tedy shrnout výsledky uplynulého roku, konstatuji stabilizaci, důležitou pro činnost jakékoli sekce.  
V tomto nastoleném trendu bychom rádi pokračovali nadále. 
Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM, hlaste se u vedoucího sekce na fronc@cbox.cz


                     12. března 2015 Josef Fronc, vedoucí sekce

1 komentář:

  1. Zprávu jsem psal netušíc, že kolegyně Horynová vystavila exponát na výstavě v Trutnově. Tím se jí omlouvám a pokud mi chce o svém exponátu něco sdělit, rád to uvítám.

    OdpovědětVymazat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...