čtvrtek 3. ledna 2013

Zpráva o činnosti naší sekce za rok 2012

Stav naší sekce je k 31.12.2012 stabilizovaný. Vydali jsme čtyři čísla časopisu Zpravodaj, z toho tři s přílohou bulletinu Maximus (15, 16 a 17), který opět přinesl spoustu zajímavých informací o sběratelství CM z minulosti i současnosti. V únoru jsme díky Pavlovi Kancnýřovi spustili blog o cartes maximum a publikovali celkem 95 článků!
Členská základna vykazuje k 31.12.2012 46 členů, z toho 3 zahraniční, což je údaj pozitivní, neboť v průběhu roku naše řady rozšířilo 7 nových členů. Jednotliví členové pracují převážně individuálně, ale na některých akcích KF a SSČSZ (jde převážně o inaugurace nových známek) se někteří již pravidelně setkávají nejen s cílem vytvořit nové CM.
V roce 2012 soutěžil s exponátem CM ze známek ČR vedoucí sekce Josef Fronc na Regionální výstavě Lidice. Exponát byl hodnocený 70 body a obhájil pozlacenou medaili a postup do vyšší třídy soutěže. Stejný exponát byl vystaven na propagační výstavě Postex 2012 v Holandsku. Vzhledem k tomu, že na národní výstavě Jihlava 2013 nebyla otevřena třída maximafilatelie, musí si exponát na vyšší soutěž počkat.
V uplynulém roce členové sekce vytvořili kombinace CM ze 42 nových známek emisního plánu, který čítal 45 známek. Využito bylo celých 93% vydaných známek! Využity byly všechny známky kromě propagačních balíkových známek, ke kterým nebylo možné sehnat ani vytisknout pohlednice. Z tohoto pohledu jde tedy o 100% využití. Některé známky mají dokonce varianty s různými razítky, tudíž aktivita tvořitelů byla v tomto roce "maximální". Opět jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže FIP o nejhezčí maxikartu. O soutěž se dále stará Pavel Kancnýř. Soutěž roku 2011 nebyla do napsání tohoto hlášení vyhodnocena, zato víme, že za rok 2010 se naše CM umístila ve světovém měřítku na druhém místě. V roce 2012 jsme publikovali v časopisu Sběratel Klubu sběratelů kuriozit v sekci sběratelů pohlednic
Získali jsme další 2 zahraniční členy, tentokráte ze Slovenska. Náš zahraniční člen z Ruska se odhlásil.
Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí v čele s panem Kábrtem vydalo v roce 2012 jen 1 CM s námětem skautingu. 1 CM vydal mám již známý Ivan Vápenka, a to s námětem cestovatele Elstnera. Sadu pohlednic pro tvorbu CM vydala agentura Progres Partners Advertising u příležitosti veletrhu Sběratel. Jednalo se o pohlednice s motivy historických vozů autora Václava Zapadlíka. Naše sekce vydala 7 CM (Jiří Trnka, Moudrost, J. G. Mendel, Zlatá bula sicilská, Dolní Vidim, Bušanovice a sv. Václav), Postfila vydala tradiční CM k emisi Pěstitelství - Krása orchidejí. Pohlednice byly opět ve volném prodeji, známky byly oraženy příležitostným razítkem. Ostatní CM byly vytvořeny individuálně našimi členy.
Mám-li tedy shrnout výsledky uplynulého roku, konstatuji vzestup díky nárůstu členů, úspěchu na filatelistických výstavách a spuštění internetového blogu. V tomto nastoleném trendu bychom rádi pokračovali nadále. Nepodařilo se spustit internetové stránky o české maximafilatelii, tento úkol se přesouvá do roku 2013.

Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM, hlaste se u vedoucího sekce na fronc@cbox.cz

2. ledna 2013    Josef Fronc, vedoucí sekce

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...