úterý 6. listopadu 2012

František Bílek - 140. výročí narození

V rámci emise Umělecká díla na známkách vydala v roce 1997 Česká pošta, s.p. poštovní známku s motivem dřevorytu Vyšli proroci z poušti (1918) vytvořeného pro knihu Březinových básnických spisů Prosa. Autorem dřevorytu je významný český grafik, sochař a architekt, autor užitého umění a symbolista období secese František Bílek.

František Bílek, zdroj: radio.cz

Narodil se 6. listopadu 1872 ve městě Chýnov, ležícím 10 km východně od Tábora. Vystudoval Gymnázium v Táboře, v letech 1887-1890 studoval malířství u prof. Pirnera na AVU v Praze. Z důvodu vrozené oční vady, daltonismu, který umělci zabraňoval rozeznávat některé barvy a na doporučení svých učitelů, přešel k prof. Josefu Maudrovi na Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze studovat sochařství. Po ročním studiu v Paříži (1891), kde vznikla jeho dvě stěžejní díla inspirovaná náboženským cítěním Golgota-hora lebek a Orba je naší viny trest, se vrátil do rodného Chýnova.


V roce 1898 si zde postavil dům s ateliérem podle svých návrhů. Dům je zasazen volně do přírodního prostředí, stěny jsou z režného cihlového zdiva, v kombinaci s dřevem. Fasáda je zdobena řadou symbolických reliéfů, doplněných umělcovými mystickými texty. V domě jsou v současnosti vystavena některá z umělcových děl.


Část svého života působil v Praze. Známá je i jeho pražská vila v Mickiewiczově ulici (u křižovatky Chotkova a Badeniho) na Hradčanech. Tu nechal podle vlastních návrhů postavit v roce 1911 jako svojí rezidenci s ateliérem. Vila znázorňuje umělcovu představu obilného pole a netradiční půdorys je odvozen ze stopy kosy. Zdi z režného zdiva jsou členěny mohutnými sloupy znázorňujícími snopy klasů. Ateliér je dnes součástí expozice Galerie hlavního města Prahy, která v objektu sídlí od roku 1963. Po rekonstrukci v letech 2008 až 2010 je vila znovu otevřena veřejnosti.

Bílkova vila na Hradčanech, zdroj: wikipedia.org

Umělec zemřel 13. října 1941 v Chýnově a je pochován na místním hřbitově pod svou monumentální sochou Modlitba nad hroby z roku 1905 (vznikla obezděním stromu, ale po jeho setlení byla v roce 1980 nahrazena kopií).
Mezi jeho práce patří například Krucifix v Chrámu sv. Víta v Praze (1899), reliéfy pro Mánesův most v Praze (1912), pomník Bedřicha Smetany v Jabkenicích (1924), pomník Jana Husa v Táboře (1928) , Blahoslavův pomník v Přerově, nový chýnovský hřbitov a mnoho dalších ...

U příležitosti 140. výročí jeho narození bylo dne 6. listopadu 2012 na poště Chýnov používáno příležitostné poštovní razítko dle návrhu rytce Miloslava Bláhy. 

známka Pofis 163 Umělecká díla na známkách - František Bílek
příležitostné poštovní razítko 140. výročí narození FB,
Chýnov, 6.11.2012

Chýnovská pošta není v používání příležitostných razítek žádným nováčkem. Jedná se již o čtvrté razítko s domicilem této pošty. V roce 1997 ke 125. výročí narození Františka Bílka s vyobrazením sochy Modlitba nad hroby, v roce 1998 ke stému výročí tamní školy s vyobrazeným erbem města, v loňském roce ke 150. výročí pošty s vyobrazeným vývěsním poštovním štítem a letos ke 140. výročí Bílkova narození.


pohled na město směrem od Tábora s dominantou
kostela Nejsvětější Trojice-Bílkův dům-socha Modlitba nad hroby-základní škola

PK
zdroj: wikipedia.org
chynov.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...