sobota 18. února 2012

Zpráva o činnosti sekce sběratelů CM v ČR za rok 2011

Stav naší sekce je k 31. 12. 2011 stabilizovaný. Vydali jsme tři čísla časopisu Zpravodaj s přílohou bulletinu Maximus (12, 13 a 14), od čísla 13 barevný, který opět přinesl spoustu zajímavých informací o sběratelství CM z minulosti i současnosti. 
Členská základna vykazuje k 31. 12. 2011 36 členů, což je údaj pozitivní, neboť v průběhu roku naše řady rozšířili 3 noví členové, ale současně 3 stávající se ze sekce odhlásili. Jednotliví členové stále pracují individuálně, ale na některých akcích KF a SSČSZ (jde převážně o inaugurace nových známek) se někteří již pravidelně setkávají nejen s cílem vytvořit nové CM.
V roce 2011 vytvořili soutěžní exponáty vedoucí sekce Josef Fronc, který vystavil na výstavě Premiéra Vysoké Mýto pětirámový exponát ve třídě maximafilatelie. Exponát byl hodnocený 79ti body a obhájil pozlacenou medaili a postup do vyšší třídy soutěže. Ukázal zájemcům, že i ze známek České republiky lze tvořit překrásné maxikarty a prezentováno to bylo na známkách emisí Krásy naší vlasti, Dětem, Osobnosti a Umění. Druhý exponát vytvořil Jiří Koukal ze Žďáru n/Sázavou. Pod názvem procházka Prahou vystavil jednorá-mový exponát, který obdržel 54 bodů a postříbřenou medaili. Je to druhý důkaz toho, že analogické pohlednice není ideální vystavovat jako jednorámové exponáty, pokud nerozvíjí jedno konkrétní téma. V tomto případě byla Praha velký celek.
V uplynulém roce členové sekce vytvořili kombinace CM z 31 nových známek emisního plánu, který čítal 38 známek. Využito bylo celých 82% vydaných známek! Toto číslo může být překročeno, neboť tvořitelé mají celé 4 roky na to, aby posháněli vhodné pohlednice i k ostatním známkám.   
Opět jsme se účastnili mezinárodní soutěže FIP o nejhezčí maxikartu. O soutěž se dále stará pan Kancnýř. Soutěž byla nově pojatá a hodnotí se nyní všechny zaslané CM všemi národními delegáty na internetu. Díky této nové koncepci se hodnocení protáhlo až do letošního roku. Uzávěrka je až 29. února, tudíž o výsledku nyní ještě není rozhodnuto.
Získali jsme dalšího zahraničního člena, který je občanem Ruska.
Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí v čele s panem Kábrtem vydalo několik dalších CM, které rozšiřují nabídku těm sběratelům, kteří nemají podmínky pro vytváření vlastních CM. Jejich vydavatelskou činnost koordinujeme.
Mám-li tedy shrnout výsledky uplynulého roku, konstatuji stabilizaci, za kterou je třeba poděkovat všem členům.
V loňském roce podruhé vydavatel maxikaret Postfila, vedle samotných CM dala do oběhu také samotné pohlednice. Vydané CM byly poprvé razítkovány příležitostnými razítky, a tudíž tyto CM jsou použitelné pro výstavní exponáty. Je to velký úspěch. Již nyní se těšíme na další CM z produkce Postfily.
V tomto nastoleném trendu bychom rádi pokračovali nadále. Nepodařilo se spustit internetové stránky o české maximafilatelii, tento úkol se přesouvá do roku 2012.
Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM, hlaste se u vedoucího sekce na fronc@cbox.cz


16.února 2012  Josef Fronc, vedoucí sekce
                                                                                  

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...