čtvrtek 4. října 2018

Vlastní známky města Vlašim

V březnu vydaná emise vlastních známek k 700. výročí založení města Vlašim byla nedávno uvolněna do prodeje filatelistům a dalším zájemcům. Známky jsou ke koupení v Podblanickém Infocentru na nádvoří Vlašimského zámku za 600 Kč/ tiskový list.Toho využil Martin Hlavatý a vytvořil soubor maxikaret k pamětihodnostem a významným stavbám, které jednotlivé známky z tiskového listu představují. Známky nechal opatřit denním razítkem pošty Vlašim.
Martinovi se podařilo vytvořit maxikarty ke všem pětadvaceti známkám. My si ukážeme jen několik z nich.

Vlašim - Jan Očko z Vlašimi (detail z votivního obrazu)Vlašim- Starý hrad


Vlašim - Socha SamsonaVlašim - Čínský pavilon


Vlašim - Zámek 


Vlašim - Hvězdárna


Vlašim - Fontána Pampeliška


Vlašim - Vlašimské věže 


 Vlašim - Most přes Blanici


Martine, díky za pěkné ukázky.
PK

Maxikarty ke 100. výročí založení Národního zemědělského muzea

U příležitosti 100. výročí založení Národního zemědělského muzea vydala Česká pošta poštovní známku zobrazující budovu Národního zemědělského muzea s lokomobilem v popředí.

ze sbírky Petra Filipa

Počátky Národního zemědělského muzea sahají do roku 1891. Jako samostatná instituce vzniklo Zemědělské muzeum v roce 1918. Budova v Praze na Letné, která je významnou památkou novodobé české architektury – funkcionalismu, byla postavena v letech 1937–1939, společně se sousedním objektem Národního technického muzea, podle projektu architekta Milana Babušky.


ze sbírky Martina Hlavatého

Dalších více než padesát let však sloužila zcela jiným než původním účelům. V současné době je pražská budova Národního zemědělského muzea postupně upravována tak, aby se vrátil její původní styl a bylo umožněno představit nové a moderní expozice. V pražské budově Národního zemědělského muzea, která prošla částečnou rekonstrukcí, si nyní lze prohlédnout expozice Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Laboratoř ticha či Živou zahradu na střeše muzea, kterou korunuje nádherný výhled na Prahu. (zdroj: cpost.cz)
Oběma kolegům děkuji za ukázky.
PK

Maxikarty k emisi Svět na kolejích II

Kromě oficiálního vydání maxikaret České pošty tradičně sběratelé sahají i po soukromé tvorbě, ať už z oficiálních pohlednic, nebo z těch dostupných v prodeji. Nejinak tomu je i v případě pokračování "mašinkové" emise Svět na kolejích II, která představuje další dvě historické lokomotivy - parní lokomotivu "třistapětašedesátku" a motorový vůz "Stříbrný šíp".
Kromě již tradičního denního razítka s lokomotivou z pošty Masarykovo nádraží v Praze, vytvořil Martin Hlavatý i varianty s razítkem budovy Masarykova nádraží a s denním razítkem pošty Praha 1 v den vydání emise.
Martine, díky za zaslané ukázky.
PK

Maxikarty k emisi Ochrana přírody - zoologické zahrady III

Třetí pokračování úspěšné emise představuje další zoologické zahrady v České republice - ZOO Děčín, ZOO Ústí nad Labem, ZOO Zlín a ZOO Ostrava. Na čtyřech poštovních známkách z aršíku se tak můžeme seznámit s významnými zvířecími zástupci jako je Medvěd hnědý grizzly (ZOO Děčín), Orangutan bornejský (ZOO Ústí nad Labem), Slon africký (ZOO Zlín), Hroch obojživelný a Kočkodan Dianin (ZOO Ostrava).Na cestu napříč Českou republikou, za razítky z pošt nacházejících se poblíž zoologických zahrad, se opět vydal Martin Hlavatý. Z nepřeberného množství maxikaret, které mi zaslal, vybírám několik z nich. Martin využil možnosti vydání oficiálních pohlednic a vytvořil varianty s denním razítkem pošt v místě, kde se zoo nachází. Z razítek je také patrné, jak velkou část naší republiky projel - od Ústí nad Labem až po Zlín... 

V jeho sbírce také nemůžou chybět maxikarty vytvořené z fotopohlednic zakoupených volně v prodeji.


Martinovi díky za pěkné ukázky.
PK

Maxikarty České pošty

Česká pošta, odbor Postfila, vydala 5. září oficiální maxikarty k emisi Svět na kolejích II a Ochrana přírody - zoologické zahrady III.
Analogické pohlednice jsou opatřeny denním poštovním razítkem v den vydání poštovní známky. K dispozici jsou opět i čisté pohlednice vhodné např. pro tvorbu maxikaret s jinými poštovními razítky.

 

K zakoupení jsou v Postfile nebo na filatelistických přepážkách hlavní pošty v Praze.
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...