čtvrtek 17. května 2018

Maxikarty Svět filatelie

Dne 6. května 2018 vyšly Vlastní známky s názvem Svět filatelie. Autorem námětu je NEWSPHILA, z.s.V rámci emise vlastních známek vychází sada 25 kusů analogických pohlednic opatřených denním razítkem Známková tvorba v den vydání.


Informační zpráva autora známek:
Z připravovaných analogických pohlednic (CM) bylo zhotoveno vždy dvacet pět kusů pohlednic frankovaných vždy jednou „vlastní“ známkou (na obrazové straně pohlednice) + dofrankování (25,00 CZK, na adresní straně pohlednice) na výplatné doporučeného psaní (tj. 44,00 CZK). Takto připravené analogické pohlednice (CM) jsou oraženy razítkem prvního dne vydání s datem 6. května 2018 a s vylepenou (na adresní straně) příležitostnou doporučenou (R-) nálepkou budou odeslány na adresu objednavatele. Adresa odesilatele (tj. z.s. NEWSPHILA) bude umístěna na adresní straně pohlednice. Je to poprvé v novodobé poštovní historii České republiky, kdy budou vydané analogické pohlednice (CM) takto použity v poštovní přepravě!


Celkový počet vydávaných analogických pohlednic (CM) je pouze 75 kusů sad, tedy pouze z části tohoto množství (dle doručených objednávek) budou zhotoveny doporučené CM. Obrazové motivy přední části analogických pohlednic (CM) emise SVĚT FILATELIE jsou dále názorně uvedeny na příslušných maketách.Cena za jednu kompletní sadu 25 kusů doporučených (R-) analogických pohlednic (CM) odeslaných doporučeně na adresu objednavatele v tuzemsku (s vylepenou příležitostnou R-nálepkou) je stanovena částkou 4.225,00 CZK. Cena je konečná a jsou v ní zahrnuty následující položky: analogické pohlednice (CM) – 25x (á 119,00 CZK), 25x 25,00 CZK (dofrankování na R-), 25x ruční popis adresy (15,00 CZK), 25x podací lístek – vypsání a podání (á 10,00 CZK). Zároveň pod bodem 14.) Objednávky je možnost objednat samostatnou doporučenou analogickou pohlednici (či 2 až 24 kusy), v ceně 199,00 CZK za kus, přičemž bude dodána s libovolným námětem a známkou, která bude k dispozici (není tedy možno objednat samostatně určitý druh CM!).
Objednávky jednotlivých materiálů je možno zasílat e-mailem na adresu: newsphila.plzen@centrum.cz, případně dopisem na adresu: NEWSPHILA z.s., Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň 1, případné telefonické dotazy (v pracovní dny od 09.00 do 17.00 hodin) rádi zodpovíme na mobilním telefonním čísle: +420 723 778 329.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...