úterý 17. dubna 2018

Osobnosti - Eduard Štorch

Dne 4. dubna vyšla poštovní známka z emise Osobnosti s portrétem Eduarda Štorcha a siluetou pravěkého mamuta.

ze sbírky Martina Hlavatého

Eduard Štorch se narodil 10. 4. 1878 v Ostroměři u Hořic. V Hradci Králové absolvoval reálné gymnázium a učitelský ústav. Své učitelské povolání vykonával na řadě škol ve východních a severních Čechách (Mostecko).

ze sbírky Martina Hlavatého

Od roku 1903 až do odchodu do penze v roce 1938 pobýval v Praze, kde dlouho nedostával z politických důvodů definitivu. Po I. světové válce byl v letech 1919–1921 školním inspektorem v Bratislavě a poté se opět vrátil do Prahy. Jednalo se o velice všestranného člověka.

ze sbírky Petra Filipa

Jako pedagog usiloval o spojení školy s pobytem dětí v přírodě, mimo jiné vedl tábor pro děti a rodiče na pražském Libeňském ostrově. Dále vedl kurzy plavání, bruslení i skautský oddíl, organizoval a vedl četné lyžařské kurzy pro učitele a mládež. Vedle činnosti pedagogické k jeho zájmům patřila archeologie, k níž získal potřebné vědomosti samostudiem a později též vlastními archeologickými výzkumy i praktické zkušenosti.

ze sbírky Martina Hlavatého
Archeologické výzkumy prováděl zejména v Praze a v krajině kolem Lobče na Mělnicku. Zabýval se též činností spisovatelskou, osvětovou a novinářskou. Zemřel 25. června 1956. (zdroj: cpost.cz)
 Maxikarty jsou opatřeny denním razítkem pošty v Ostroměři v den 140. výročí Štorchova narození. Martinovi díky za ukázky.
PK

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...