čtvrtek 19. dubna 2018

200 let od založení Národního muzea

Ve dnech 15. až 17. dubna bylo k dispozici v Praze na hlavní poště příležitostné razítko k 200. výročí založení Národního muzea, jehož vydání iniciovala Společnost Národního muzea.


Národní muzeum
ze sbírky Martina Hlavatého

Vznikla tak řada pamětních pohlednic s náměty úzce souvisejícími s Národním muzeem.
Národní muzeum bylo založeno v roce 1818 a je zaměřeno na více vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných (mineralogie, zoologie), tak historických (archeologie, numismatika atd.) a uměleckých. Své sbírky spravuje a vystavuje v řadě budov v Praze i jinde v České republice.
Muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenské muzeum v Čechách, či Vaterländisches Museum in Böhmen, provoláním An die Vaterländichen Freunde der Wissenschaften. U zrodu stáli zástupci tehdejší české akademické veřejnosti a především šlechty, přičemž faktickým zakladatelem byl hrabě Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu, jenž muzeu věnoval své rozsáhlé sbírky, které se staly základem sbírek Národního muzea.


Kašpar Maria hrabě ze Šternberka
ze sbírky Petra Filipa

Byl to také Šternberský palác na pražských Hradčanech, kde byly v letech 1821 až 1847 první sbírky muzea uloženy. Mezi další osobnosti raného období muzea pak patřili například také František Palacký,


František Palacký
ze sbírky Martina Hlavatého

či hrabě Jan Dětmar z Nostic, J. T. Lindacker, František Xaver Maxmilián Zippe (zakladatel české mineralogie), botanici Tadeáš Haenke a Karel Bořivoj Presl, bratr Jana Svatopluka Presla. Jan Evangelista Purkyně, či francouzský paleontolog Joachim Barrande, jenž Národní muzeum proslavil celosvětově, nebo matematik Bernard Bolzano.

Joachim Barrande
ze sbírky Martina Hlavatého

Trilobiti
ze sbírky Petra Filipa

Mezi zakladateli a pokračovateli muzea byli také členové významného českého šlechtického rodu Kolowratů. Hrabě František Antonín II. se zasloužil o vznik Vlastenského muzea, odkázal mu knihovnu čítající 35 000 svazků knih a sbírku minerálů. Dále hrabě Jan Nepomuk Karel stál u zrodu a odkázal část svých sbírek a březnickou knihovnu s mnoha vzácnými prvotisky a iluminovanými rukopisy. Následně muzeum podporoval hrabě Josef Maria. Mezi další osobnosti patřili také cestovatelé Emil Holub, Vojta Náprstek, slavista Pavel Josef Šafařík, historik Karel Jaromír Erben ad.


dr. Emil Holub
ze sbírky Martina Hlavatého

Národní muzeum je také označení monumentální novorenesanční historické hlavní budovy muzea, která od roku 1891 uzavírá horní část Václavského náměstí v Praze na Novém Městě. Hlavní budova je od roku 2015 v rekonstrukci, zčásti bude otevřena ke 100. výročí vzniku Československa 28. října 2018, plné obnovení provozu má být v únoru 2019. Část expozic je vystavena v Nové budově.
(zdroj: wikipedia.org)

Národní muzeum v popředí se sochou sv. Václava
ze sbírky Martina Hlavatého

Kolegům děkuji za zaslané ukázky.
PK

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...