sobota 10. března 2018

Státní symboly České republiky

V nevšedním grafickém pojetí vyšel 21. února známkový sešitek na téma Státní symboly České republiky. Sešitek obsahuje 8 poštovních známek s námětem českých státních symbolů - velký státní znak (2 známky), malý státní znak, státní vlajku, vlajku prezidenta republiky, státní pečeť, státní barvy a státní hymnu.Velký státní znak tvoří čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí.Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.


Jednotlivá pole symbolizují historické země České republiky - první Čechy, druhé Moravu, třetí Slezsko a čtvrté pak republiku jako celek. Velký státní znak najdeme například na bankovkách ČR nebo se jím označují státní hranice.

Malý státní znak tvoří červený štít, ve kterém je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.Malý státní znak se užívá na veřejných listinách vydávaných při výkonu státní moci.

Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky.Státní vlajka označuje budovy orgánů státní správy, vyvěšuje se při státních svátcích a můžeme ji vidět také například na služebních dopravních prostředcích vedoucích diplomatických misí a konzulátních úřadů České republiky při slavnostních příležitostech.

Vlajka prezidenta republiky je bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod kterým je na červené stuze, podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.Vlajka prezidenta republiky se užívá k označení sídla prezidenta republiky, pokud je prezident v České republice přítomen, a také k označení dopravního prostředku, který prezident užívá.

Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.


Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis ČESKÁ REPUBLIKA.


Státní pečeť je uložena u prezidenta republiky a užívá se k pečetění mezinárodních smluv či pověřovacích listin diplomatických zástupců. 
Státní hymna je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup.


Na maxikarty bylo použito příležitostné poštovní razítko s motivem lva a textem Státní symboly používané u příležitosti vydání známkového sešitku.
PK
zdroj: cpost.cz, mzv.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...