čtvrtek 29. března 2018

Veselé Velikonoce

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.


VESELÉ VELIKONOCE
přeje
Pavel Kancnýř


pátek 23. března 2018

Inaugurace prezidenta ČR II.

Pohlednici s portrétem Miloše Zemana a příležitostným poštovním razítkem k inauguraci, mi zaslal Josef Fronc.


Po pěti letech od vydání známky tak vznikla pamětní pohlednice, která dokumentuje znovuzvolení Miloše Zemana do funkce prezidenta ČR.
Josefovi děkuji za ukázku.
PK

Maxikarta parník Vltava

Svoji variantu maxikarty s parníkem Vltava mi zaslali také Zbyšek Veselý a Josef Fronc. Oba sběratelé vytvořili maxikartu z oficiální pohlednice parníku, kterou vydala Postfila.


Vznikla tak povedená maxikarta, které prospělo, že se poštovní známka tentokrát barevně liší od námětu pohlednice.
Oběma kolegům díky za ukázku.
PK

středa 21. března 2018

40 let od letu prvního československého kosmonauta do vesmíru

U příležitosti 40. výročí letu prvního československého kosmonauta do vesmíru se v uplynulých dnech používalo na poště v Brně příležitostné poštovní razítko s vyobrazenou vesmírnou lodí typu Sojuz.
Za uplynulých dvacet pět let emisní činnosti České pošty nevyšla poštovní známka s tématem kosmos, proto si naši sběratelé poradili jinak. Martin Hlavatý i Zbyšek Veselý sáhli po známce z loňské emise připomínající 100. výročí České astronomické společnosti. Známka s námětem noční oblohy a hvězdárny se tematicky hodí k příležitostnému razítku. Stejně tak i zvolená pohlednice zeměkoule a noční oblohy.  Zbyšek sáhl po klasice a vybral pohlednici zobrazující pražskou hvězdárnu na Petříně, která je i námětem poštovní známky. Na světlém pozadí navíc razítko krásně vyniká.


Jak jsem již zmiňoval výše, za uplynulých 25 let nevyšla poštovní známka s tématem kosmos, proto také sáhl Martin hlouběji do historie a vytvořil pamětní pohlednici s československou známkou Interkosmos z roku 1987, kde je zachycen Alexej Gubarev a Vladimír Remek.


Vladimír Remek byl první člověk ve vesmíru z jiného státu než ze Sovětského svazu či USA. Jednalo se o první misi programu Interkosmos a úspěch československé kosmonautiky. Byl to 63. let kosmické lodě s posádkou z naší planety.
Sojuz 28 byla sovětská kosmická loď typu Sojuz. Na oběžnou dráhu Země ji 2. března 1978 vynesla raketa Sojuz-U. Na palubě lodi byla dvoučlenná posádka – sovětský kosmonaut a velitel lodi Alexej Gubarev a československý kosmonaut-výzkumník Vladimír Remek. Jednalo se o čtvrtý let ke stanici Saljut 6. Den po startu se Sojuz 28 spojil se stanicí. Během týdenního pobytu návštěvníci pomáhali základní posádce – Juriji Romaněnkovi a Georgiji Grečkovi – v jejich vědeckém programu, provedli řadu televizních reportáží a také experimenty připravené československými odborníky z ČSAV. (zdroj: wikipedia.org)
PK

pondělí 19. března 2018

Barevný emisní plán poštovních známek 2018

Vyšel barevný emisní plán poštovních známek roku 2018. Ke zhlédnutí je na webu České pošty na adrese: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/4824269/2018_brozura.pdf/e92bc91b-3934-e191-b1e1-14fba3ad0237
Barevný emisní plán je zájemcům zdarma k dispozici na filatelistických přepážkách, v Postfile nebo si jej můžete písemně objednat ve Službách filatelistům v Karlových Varech.
PK

Inaugurace prezidenta ČR

V dokonalé shodě námětů vytvořil Zbyšek Veselý na hradní poště v Praze maxikartu k inauguraci prezidenta ČR.


Na maxikartu Zbyšek použil nedávno vydanou poštovní známku z emise Státní symboly s námětem prezidentské vlajky. 
Zbyškovi díky za ukázku.
PK

Kočáry ze sbírek Poštovního muzea

Námětem další oficiální emise Vlastních známek, která vyšla 14. března, jsou kočáry ze sbírek Poštovního muzea.


Známky vycházejí na tiskovém archu obsahujícím 25 kusů kruhových poštovních známek o nominále zastoupené písmenem E (prioritní obyčejná zásilka do zahraničí do 50 g - Evropa).
Námětem tiskového listu je pět různých historických kočárů.
  • Kočár typu landauer Jana Adolfa II. knížete ze Schwarzenbergu
  • Cestovní dostavník
  • Kočár typu berlingot rakouského císaře Ferdinanda I.


  • Kočár typu victoria Pavlíny Klementiny kněžny Metternich-Sándor
  • Poštovní dostavník ze Žamberka

Za ukázky díky Martinu Hlavatému.
PK
zdroj: cpost.cz

čtvrtek 15. března 2018

Historické dopravní prostředky: kolesový parník Vltava

Kolesový parník Vltava je jedním z posledních dvou velkých kolesových parníků (druhým je parník Vyšehrad), které jsou v Čechách v provozu.

ze sbírky Martina Hlavatého

Parník Vltava měří 53 metrů na délku a 5,1 metrů na šířku. Výkon parního stroje je 112,5 kW (150 k). Celková kapacita lodi je až 250 míst, z toho je 100 krytých míst k sezení. Rychlost plavidla na klidné vodě asi 16,5 km/h. Parník má vlastní restauraci, bar, vinárnu i částečně krytou vyhlídkovou palubu.


za sbírky Martina Hlavatého

Zpočátku sloužil parník Vltava jako spěšný spoj na trase Praha - Štěchovice, časem se jeho úsek plavby protáhl až na Slapy. Od roku 1991 je v provozu jako restaurační plavidlo poskytující gastronomické služby. V té době se začal využívat k projížďkám centrem Prahy a fungoval i na dalších veřejných linkách – například z Prahy do Mělníka či na Slapy. Nyní slouží parník Vltava především k vyhlídkovým plavbám po Praze.Nyní se využívá především k výletním a vyhlídkovým plavbám po Vltavě.Parník Vltava provozuje Pražská paroplavební společnost, a.s.
V roce 2013 jej Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku České republiky. (zdroj: wikipedia.org)
K emisi vychází i analogická pohlednice opatřená denním poštovním razítkem v den vydání poštovní známky.Motiv parníku opět vychází i na čistých pohlednicích. K zakoupení jsou např. v Postfile či na filatelistických přepážkách hlavní pošty v Praze.
PK

Pražská architektura na maxikartách

Dne 21. února vyšly dvě poštovní známky připomínající významné pražské budovy. Námětem první z nich je budova Městské knihovny v Praze s dvěma sochami v popředí.


Druhá emise je volným grafickým zpracováním motivu Hradčan z původního návrhu pro první československou poštovní známku od Alfonse Muchy.Martinovi díky za ukázky maxikaret.
PK

Osobnosti: prof. Mudr. František Hamza

U příležitosti 150. výročí narození doktora Františka Hamzy vyšla poštovní známka zobrazující jeho portrét na pozadí s budovou Hamzovy léčebny. Dne 7. března se u příležitosti 150. výročí používalo na poště v Luži příležitostné poštovní razítko, v jehož obrazu je logo Hamzovy léčebny.

maxikarta Osobnosti: prof. Mudr. František Hamza
s příležitostným razítkem ke 150. výročí narození
ze sbírky Martina Hlavatého

MUDr. František Hamza byl český lékař a spisovatel. V dnešní době je především znám jako zakladatel Hamzovy dětské léčebny v Luži. Absolvoval lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (dnešní Univerzita Karlova). Po promoci působil jako městský a později obvodní lékař v Luži. Místo svého působení zvolil zcela záměrně. Klimaticky odpovídalo realizaci jeho plánu, tedy zřízení dětské protituberkulózní léčebny, kterou založil roku 1901 ve vile pod poutním kostelem na Chlumku. Nejprve ji vedl ve vlastní režii, v roce 1908 však dosáhl jejího převzetí do správy země České a zůstal až do 1919 jejím ředitelem. Děti z chudých rodin zde léčil zdarma. Hamzova léčebna byla založena jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a úspěšně plnila tyto úkoly do začátku 60. let minulého století. Poté, po reprofilizaci, následovalo čtyřicetileté období dětského rehabilitačního ústavu. Konec minulého tisíciletí prošla léčebna další transformací, tentokrát k pacientům dospělým. (zdroj: cpost.cz)
Ke 150. výročí narození dr. Hamzy vyšel i sešitek vlastních známek Hamzova léčebna a město Luže. Námětem jednotlivých známek jsou osobnosti a významná místa vázaná k léčebně a městu Luže.


známkový sešitek

Sešitek obsahuje osm poštovních známek o nominální hodnotě vyjádřené písmenem A (vnitrostátní - Obyčejné psaní - standard do 50 g). K zakoupení je např. v eshopu na stránkách obce www.luze.cz/kontakty/e-shop
K několika vlastním známkám vytvořil Martin Hlavatý maxikarty s příležitostným razítkem. Díky za ukázky.

Poutní kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů, Luže
 
pavilón M

hrad Košumberk
 PK

Ukázky využití příležitostného razítka Státní symboly

Navazuji na předchozí článek k emisi Státní symboly, abych doplnil některé další varianty pohlednic, které vytvořili Martin Hlavatý a Zbyšek Veselý.
Další varianty vznikly ze známek vydaných za uplynulých 25 let a zobrazujících státní symboly - velký a malý státní znak, českou vlajku a známku vydanou ke 25. výročí vzniku České republiky. 


PK

sobota 10. března 2018

Státní symboly České republiky

V nevšedním grafickém pojetí vyšel 21. února známkový sešitek na téma Státní symboly České republiky. Sešitek obsahuje 8 poštovních známek s námětem českých státních symbolů - velký státní znak (2 známky), malý státní znak, státní vlajku, vlajku prezidenta republiky, státní pečeť, státní barvy a státní hymnu.Velký státní znak tvoří čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí.Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.


Jednotlivá pole symbolizují historické země České republiky - první Čechy, druhé Moravu, třetí Slezsko a čtvrté pak republiku jako celek. Velký státní znak najdeme například na bankovkách ČR nebo se jím označují státní hranice.

Malý státní znak tvoří červený štít, ve kterém je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.Malý státní znak se užívá na veřejných listinách vydávaných při výkonu státní moci.

Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky.Státní vlajka označuje budovy orgánů státní správy, vyvěšuje se při státních svátcích a můžeme ji vidět také například na služebních dopravních prostředcích vedoucích diplomatických misí a konzulátních úřadů České republiky při slavnostních příležitostech.

Vlajka prezidenta republiky je bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod kterým je na červené stuze, podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.Vlajka prezidenta republiky se užívá k označení sídla prezidenta republiky, pokud je prezident v České republice přítomen, a také k označení dopravního prostředku, který prezident užívá.

Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.


Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis ČESKÁ REPUBLIKA.


Státní pečeť je uložena u prezidenta republiky a užívá se k pečetění mezinárodních smluv či pověřovacích listin diplomatických zástupců. 
Státní hymna je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup.


Na maxikarty bylo použito příležitostné poštovní razítko s motivem lva a textem Státní symboly používané u příležitosti vydání známkového sešitku.
PK
zdroj: cpost.cz, mzv.cz

pátek 9. března 2018

Úprava pravidel pro nominaci nejlepší carte maximum

Od nového roku dochází ke změně pravidel ve formě zasílání vítězné carte maximum do soutěže o nejlepší carte maximum roku.
Nově stačí do soutěže zaslat pouze sken obou stran pohlednice. Odpadá tak potřeba mít nominovanou carte maximum fyzicky dvakrát.

PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...