pondělí 25. září 2017

Kamínky pomyslné mozaiky československé maximafilie - Razítko pošty Praha 1

Před několika měsíci jsem na blogu uveřejnil článek "Budou další kamínky pomyslné mozaiky československé maximafilie?" s vyobrazením dalších oficiálních československých maxikaret vydaných v roce 1985 Atrií a nejpravděpodobněji určených pro vývoz a propagaci československé filatelie v zahraničí. V článku jsem apeloval na pamětníky, aby poskytli další informace k těmto maxikartám. Na výzvu zareagoval Josef Fronc v aktuálním čísle bulletinu Maximus článkem, jehož plné znění uveřejňuji na blogu...

Razítko pošty Praha 1

Nemám podklady pro to, abych zdokumentoval kompletní historii razítka 110 00 Praha 1 s pořadovým číslem 1, ale pokusím se z dostupných zdrojů získat maximum.Začnu novodobou historií, tedy rokem 1992, kdy po rozdělení Československa u nás zaniká organizace Pofis a vzniká odbor PostFila. Stručně o PostFile tak, jak je prezentována na stránkách České pošty.PostFila je specializovaný odbor České pošty, který od roku 1992 stojí u zrodu veškerých aktivit spojených se vznikem a výrobou poštovních cenin a filatelistického zboží a svou obchodní činností volně navazuje na aktivity POFIS v tuzemsku a ARTIA v zahraničí.
PostFila zajišťuje centrální objednávání tisku známek, dopisnic a jiných poštovních cenin a polotovarů pro výrobu filatelistického zboží, zajišťuje centrální skladování a distribuci cenin pro potřeby poštovního provozu, velkoobchodní i maloobchodní prodej českých poštovních známek a filatelistického zboží pro sběratelské účely v tuzemsku, novinkovou službu pro kluby Svazu českých filatelistů a vývoz známek do zahraničí včetně účasti na mezinárodních známkových veletrzích a výstavách.


oficiální carte maximum vydaná Českou poštou, s.p. - odbor PostFila

V rámci vydavatelské a výrobní činnosti PostFila zajišťuje vydání známkových sešitků, analogických pohlednic - cartes maxima, známkových ročníků v knižní podobě s černotisky, pamětních tisků, příležitostných přítisků na vlastní obálky a dopisnice pro vlastní obchodní využití či zakázkovým způsobem pro další objednatele, včetně zajišťování výroby ručních příležitostných poštovních razítek. V oblasti propagační PostFila průběžně poskytuje všem obchodním partnerům a sdělovacím prostředkům v tuzemsku i v zahraničí písemné a obrazové informace o nových vydáních českých známkových emisí, vydává emisní plány v knižní úpravě, plakáty s roční produkcí známek či kalendáře s tematikou nově vydávaných poštovních známek.
Jak je z popisu patrné, poštovní razítko Praha 1 je používáno odborem PostFila na současných maxikartách, které vydává, pokud nepoužije razítka příležitostná (v počátcích používala dokonce razítka FDC, což je dle pravidel FIP nepřípustné). A protože je nástupnickou organizací, která volně navazuje na aktivity Pofisu či Artie, logicky před rokem 1992 bylo toto razítko používáno Pofisem pro filatelistické výrobky, které Pofis zhotovoval jednak pro sebe a jednak na zakázku pro organizaci Artia, která vyvážela mimo jiné známkovou produkci do světa. Určit, které maxikarty z tohoto období vydal Pofis a které Artia nebude jednoduché rozlišit, pokud na zadní straně pohlednice nebude tato informace natištěná.
Nejprve si ale pozorně prohlédněte razítko, jak vypadalo v dobách, kdy jej používal Pofis. Na první pohled je patrné, že razítko je popsané jiným fontem než to současné, a právě toto razítko nás nyní zajímá.
Mnou použitá ukázka je z roku 1989, kdy Pofis na zakázku organizace WWF (World Wide Fund For Nature) orazil pro tuto organizaci sérii 4 pohlednic se známkami emise Ochrana přírody - obojživelníci. Pro ilustraci vyobrazuji maxikartu se známkou nominální hodnoty 4 Kčs a to i z druhé strany.
   


Toto razítko jsme poprvé zaznamenali v únoru 1985, kdy vyšla první emise známek tohoto roku, a to Znaky československých měst. Jde tedy o novou aktivitu Pofisu, která byla v tomto roce nejpočetnější.Pravděpodobně většina těchto výrobků byla zhotovena pro PZO Artia, v jakém nákladu nevím, Artia nemá archiv, delší dobu neexistuje. V bulletinu č. 5 jsem již o těchto kartách něco málo uvedl, to že jsou erby měst oráženy razítkem Praha je nelogické, avšak tehdy to bylo běžné. A že se po tomto datu dlouho nic neobjevilo? To není pravda, avšak tehdy jsme informace neměli. Dnes víme, že v roce 1985 vznikla řada podobných výrobků, osobně je nevlastním, proto obrázky pro ilustraci čerpám ze dvou zdrojů. Z našeho blogu od kolegy Kancnýře a encyklopedie maxikaret kolegy Hanáčka, který obrázky stahuje odkud to jde, proto jejich kvalita není vždy vhodná, ale pro dokumentaci dostatečná.
Hned další emise z 6.2. k 100. výročí VŠ umělecko-průmyslové v Praze existuje též maxikarta s tímto razítkem. Zde je domicil Prahy na místě. Jenže s touto známkou vyšla ještě známky připomínající 350. výročí založení university v Trnavě, a pro tuto kartu se razítko Prahy taktéž nehodí. Přesto karta vznikla. Jejich náhledy jsou na další straně, kvalita prvních nevalná.
   

Další maxikarta s tímto razítkem je známá z 12.4., kdy vyšla aršíková úprava známek emise Interkosmos – výzkum Halleyovy komety. Na pohlednici je zřejmě dalekohled pražské hvězdárny (zadní stranu pohlednice neznám), tuto kartu osobně považuji za vydařenou.O den později, tedy 13. 4. 1985, vyšly dvě známky se sportovní tématikou. První známka propaguje blížící se MS v ledním hokeji, které se konalo v Praze, druhá známka připomíná 80 let šachové federace.K oběma známkám existují maxikarty z dílny Artie. K té první události dokonce ve dvou variantách. Zatímco první pohlednice vyobrazuje záběr ze ZOH Sarajevo 84, druhá pohlednice je podstatně vydařenější jak barevně, tak kompozičně.

Je s podivem, že se tyto maxikarty nedochovaly v hojnějším počtu soudě podle toho, že je nikdo nenabízí. Bude vhodné se poohlédnout u zahraničních obchodníků, kam byly dříve zřejmě určeny.Také maxikarta k šachové federaci vydařená. Razítko není sice umístěné nejlépe (zbytečně velká část jeho otisku přes známku), ale celkový dojem je dobrý.
Osobně vidím posun k lepšímu se zvyšujícím se počtem realizovaných karet tohoto vydavatele.
V roce 1985 ještě zůstaneme. 1. 7. vychází aršíková úprava známky k 10. výročí Helsinské konference. Také k této známce existuje maxikarta. Citlivě je použitý námět holubice – symbol míru. Škoda, že o těchto maxikartách nebylo publikováno v tehdejším časopisu Filatelie. Jen díky tomu, že se tyto karty občas objeví na nějaké aukci, můžeme poskládat naší mozaiku a domyslet si, jak se u nás maximafilatelie vyvíjela.V symbolické datum 28. října 1985 vyšly známky emise Pražský hrad. Také tuto emisi zvěčnil Pofis pro Artii na maxikartách. Jde o zdařilý počin, určitě bych chtěl tyto karty do své sbírky. 
Vzhledem k tomu, že jsme stále na pokraji bádání, byl bych vděčný každému sběrateli maxikaret, kdyby zasílal skeny 
svých sbírkových karet i se zadní stranou pohlednic, pro možnou katalogizaci. Někteří již tak činíte, tímto bych chtěl všem, kdož tak učinili, z toho místa poděkovat.
 Prozatím poslední maxikartu s tímto razítkem (pokud pomineme 4 karty s obojživelníky pro WWF z roku 1989), evidujeme v roce 1986, a to se známkou, vydanou 19.5. k X. MS ve volejbalu žen.Kdo ze zadávajících volil témata, kdo byl tím tvůrcem maxikaret pro Artii v tomto období, se již asi nedozvíme. Chystám se o Artii zjistit více informací (někteří bývalí pracovníci se ještě dají dohledat), bude ale záležet hlavně na pamětnících, zda budou ochotni se se mnou o informace podělit.
Ostatní čtenáře vyzývám, máte-li ve sbírce zatím nepublikovanou maxikartu s tímto razítkem, zašlete její sken. Děkuji za všechny.


Josef Fronc, bulletin MAXIMUS 35

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...