čtvrtek 25. května 2017

70 let Památníku Terezín

V neděli 21.května se konala v Památníku Terezín vzpomínková akce u příležitosti 72. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce.

Národní hřbitov, v pozadí Malá pevnost
vlastní známka: 
Nikola Sedlářová - Sussurans Quiete (Šepot ticha)
ze sbírky Martina Hlavatého

Národní hřbitov, v pozadí Malá pevnost
vlastní známka: 
Ondřej Kohut - O čem se zdálo dětem v Terezíně
ze sbírky Martina Hlavatého

Po dobu celé akce byla v aleji vedoucí podél Národního hřbitova zřízena příležitostná poštovní přepážka.
Na přepážce byly k zakoupení vlastní známky připomínající 70 let Památníku Terezín a k dispozici příležitostné razítko s trnovou korunou. Akce se zúčastnil i výtvarník Jan Ungrád, který po celou dobu ochotně podepisoval vlastní známky, jež navrhl.

expozice výtvarného umění v Malé pevnosti
vlastní známka: 
Jiří Anderle - Osm vojáků

expozice výtvarného umění v Ghettu Terezín
vlastní známka: 
Zdeněk Hošek - Boj

Vlastní známky k 70. výročí památníku byly vydány 20. dubna 2017 v sešitkové úpravě s 8 známkami na šířku. Autorem výtvarného návrhu poštovních známek je Jan Ungrád.

alej vedoucí podél Národního hřbitova k Malé pevnosti
vlastní známka: Jan Bauch - Fašizmus
ze sbírky Martina Hlavatého

Malá pevnost
vlastní známka: Marie Hervertová - Viděli jste to někdy
ze sbírky Martina Hlavatého

Známky vydané k 70. výročí vzniku této významné instituce přibližují terezínskou sbírku výtvarných děl předních českých umělců a tvorbu dětí zúčastňujících se každoročně vyhlašovaných výtvarných soutěží. 

Davidova hvězda
v areálu Národního hřbitova v Terezíně
vlastní známka: Nikola Kutílková - Smutek

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí.
Jeho posláním je uchovat památku obětí politické a rasové perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o  místa spojená s utrpením desetitisíců obětí vlády násilí. (zdroj: Vlastní známky, www.cpost.cz)

Památník Terezín
vlastní známka: Emil Filla - Válka
ze sbírky Martina Hlavatého

PK

Pražský hrad - Paolo Veronese

Ve středu 17. května vyšly v emisi Pražský hrad dvě příležitostné poštovní známky. Obě shodně zobrazují sv. Kateřinu s andělem od italského renesančního malíře Paola Veronese. 


Obě varianty této známky - černobílou i vícebarevnou použil Martin Hlavatý, aby vytvořil maxikarty s filatelistickým razítkem pošty Praha 1 v den vydání známek.
Martine, díky za ukázky.
PK

středa 24. května 2017

Maxikarta ke známce s gymnastkou Věrou Čáslavskou

Zavzpomínejme na chvíli na květen roku 2012. Tehdy,  v den před svými 70. narozeninami, zavítala na Hlavní poštu v Jindřišské ulici paní Věra Čáslavská.U příležitosti vydání dopisnice, připomínající kulaté výročí jejích 70. narozenin, jsme si mohli znovu připomenout, jak význačnou osobností, nejen na poli sportu, paní Věra byla.


dopisnice z roku 2012: Světová gymnastika - Věra Čáslavská

Na výstavě jsme zhlédli řadu artefaktů, které Věra Čáslavská získala za své výkony na olympiádě v Japonsku, a také její významné olympijské medaile. Pro připomenutí této osobnosti byla vydána kniha Pavla Kosatíka - Věra Čáslavská: Život na Olympu. Režisérka Olga Sommerová natočila dokument - Věra 68.
Tehdy jsem se na konci článku, který si znovu můžete přečíst na odkazu http://cartesmaximum.blogspot.cz/2012/05/vera-caslavska.html, zamýšlel nad existencí maxikarty ke známce z roku 1965 - Čs. olympijská vítězství TOKIO 1964.
Maxikarty s krásnou paní Věrou nakonec existují. Jen s výrazným posunem času, u příležitosti 75. výročí jejích nedožitých narozenin...PK

pátek 19. května 2017

Věra Čáslavská - 75 let


půvabná paní Věra na neméně krásné maxikartě
od Martina Hlavatého


300. výročí narození Marie Terezie

Další emise, vydaná 3. května, připomíná 300. výročí narození císařovny a královny Marie Terezie. Na poštovní známce je portrét Marie Terezie v mladších letech, na počátku vládnutí. 

ze sbírky Martina Hlavatého

Maxikarty k emisi vytvořil Martin Hlavatý a Josef Fronc. Martin použil dobovou pohlednici, kterou opatřil denním razítkem pošty Praha 1 v den vydání známky.
Josef mi ke svém maxikartě napsal: "Sehnal jsem jedinou pohlednici se vzdáleným tématem, a to fotografii sálu Marie Terezie, který byl na zámku Veltrusy vybudován na počest návštěvy panovnice u příležitosti vzorkového veletrhu, který hrabě Chotek na zámku pořádal. Sál je mimo jiné vyzdoben obrazy panovnice. Logicky se nabídlo razítko domicilu pošty Veltrusy."


ze sbírky Josefa Fronce

Společným vydáním si toto významné výročí připomněly i další země: Rakousko, Maďarsko, Ukrajina, Slovinsko a Chorvatsko.

u příležitosti 300. výročí vyšel v těchto zemích
reprezentativní aršík s portrétem císařovny.

ukrajinská maxikarta k 300. výročí narození Marie Terezie

Marie Terezie z rodu Habsburků se narodila 13. května 1717 ve Vídni. Byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou (1740–1780) a českou (1743–1780) a markraběnkou moravskou. Marie Terezie byla vůbec jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Často bývá označována také jako „císařovna Marie Terezie“, ale jako žena se nikdy nemohla stát vládnoucí, korunovanou císařovnou Svaté říše římské. Císařem byl 13. září 1745 zvolen její manžel František I. Štěpán Lotrinský, čímž se stala císařovnou – manželkou. Marie Terezie nezůstala jen dcerou císaře a císařovnou, ale stala se i matkou dvou císařů, Josefa II. a Leopolda II (Marie Terezie porodila celkem 16 dětí). Marie Terezie provedla osvícenské reformy v řadě oblastí. Na ně pak navázaly josefinské reformy. Zemřela 29. listopadu 1780 ve Vídni.

PK
zdroj: cpost.cz

Hrad a zámek Frýdlant na maxikartách

Dne 3. května byla vydána příležitostná poštovní známka představující hrad a zámek Frýdlant. Známka vychází v rámci emise EUROPA. Letošním společným tématem emise jsou Hrady. Za Českou republiku byl pro tuto emisi vybrán pohled, který zahrnuje celý komplex objektu – hrad i zámek Frýdlant. Obloha na pozadí známky je tvarována do ornamentu, který je odvozen ze sgrafitové výzdoby zámeckých fasád.Hrad a zámek Frýdlant patří k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším památkovým celkům v severních Čechách.Spojuje v sobě dva architektonické útvary: středověký hrad a renesanční zámek. Hrad byl vybudován kolem poloviny XIII. století.


Ve středu 3. května v podvečer byla poštovní známka slavnostně pokřtěna. Za účasti autora poštovní známky, akademického malíře Jana Kavana a dalších osobností, mezi které patřil starosta města Dan Ramzer, byla známka symbolicky pokřtěna vodou z řeky Smědé.Pro účastníky křtu byl připraven i pamětní list se známkou, opatřenou denním razítkem s datem vydání známky a podpisem autora známky. Pamětní listy byly také k zakoupení na pokladně hradu za 100 Kč. Fotogalerii z inaugurace si můžete prohlédnout na odkazu https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/archiv/archiv-2017/frydlantsky-hrad-a-zamek-ma-svou-vlastni-znamku.html

PK

čtvrtek 18. května 2017

Sekce sběratelů cartes maximum vydala...

Sekce sběratelů cartes maximum vydala maxikartu s maršálem Radeckým. Poštovní známka k 200. výročí bitvy u Lipska je opatřena příležitostným razítkem s maršálem Radeckým.


Další maxikarta se známkou Shromáždění olympských bohů je opatřena příležitostným poštovním razítkem k výstavě Miloše Ondráčka (autora transpozice obrazu do známkové podoby).


Poslední maxikarta připomíná 80. výročí letiště Praha a je opatřena příležitostným poštovním razítkem se stejným námětem. 


Všechny maxikarty budou opět k dispozici všem zájemcům přihlášeným k jejich odběru.
Ještě jednu maxikartu k letišti vytvořil Josef Fronc. Protože se jedná o privátní počin, nebude předmětem nabídky.PK

středa 3. května 2017

Světový den grafiky

Zajímavý nápad na vytvoření pamětní pohlednice ke Světovému dni grafiky dostal Martin Hlavatý. Jako námět zvolil pastelky vydané v roce 1994.
Světový den grafiky (World Graphics´Day) připadá každoročně na 27. dubna. Byl založen Mezinárodní radou organizací grafického designu ICOGRADA 27. 4. 1963. V roce 2012 byl poprvé připomínán pod novým názvem – Světový den komunikačního designu. Světovým dnem se zdůrazňuje nepostradatelnost a význam grafiky a komunikačního designu pro nejširší veřejnost a jeho významný příspěvek v rozvoji ekonomické, sociální a kulturní sféry.Výtvarníci, grafici-designéři, grafická studia, agentury, galerie, tiskárny, školy ad. mají příležitost propagovat význam grafického designu mezi nejširší veřejností, a to především pracovně formou "otevřených dveří" grafických studií a ateliérů, pracovních prezentací, tiskových konferencí, výstav, přednášek, besed a dalších akcí. zdroj: artslexikon.cz


Další maxikartu ke Dni grafiky mi zaslal Zbyšek Veselý. Ten jako námět zvolil známku s grafikou od Bohumila Reynka - Zátiší s autorem.
 PK

úterý 2. května 2017

Inaugurace poštovní známky Porta Bohemica

Znovu krátce zavítejme do, pro mnohé, neznámého místa, kde řeka Labe vstupuje do Českého středohoří. V den inaugurace poštovní známky Porta Bohemica z emise Krásy naší vlasti, vzniklo na poště Lovosice několik maxikaret s dobovými pohlednicemi zachycujících přesně tu část, která je na známce vyobrazena. Autor známky zde zachytil vrcholy třetihorních vulkánů, vlevo je Kletečná a vpravo vrch Kubačka. Vpředu, pod lesnatým svahem, je obec Velké Žernoseky. Vpravo od obce jsou žernosecké vinice. Řeka Labe zde vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého středohoří. Nádherné panorama je možné vychutnat z řady míst. Na pravém břehu Labe to je vrch Varhošť s rozhlednou. Na levém břehu pak Labská vyhlídka od kostela sv. Barbory v Dubicích. Nedaleko od Velkých Žernosek se na pravém břehu Labe nachází výrazný rulový skalní ostroh Kalvárie se třemi kříži a se stejnojmennou přírodní rezervací.


Na pravém břehu Labe se nachází Církvice s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, vedle kterého stojí zajímavá hrázděná zvonice. Blíže k Ústí nad Labem se návštěvníkům otevře výhled na údolí Labe s hradem Střekovem. Na levém břehu Labe se nachází ves Vaňov se skalním útvarem Vrkočem. Hned vedle něj lze ve skalách najít Vaňovský vodopád, největší vodopád na Ústecku. 
Inaugurace poštovní známky proběhla v pátek 21. dubna v prostorách sálu staré radnice v Lovosicích za účasti autora poštovní známky pana Adolfa Absolona, dalších významných hostů z oboru filatelie a výtvarníků. Pořádající klub filatelistů Lovosice připravil k akci pamětní list, grafický list na ručním papíře zachycující historickou secesní radnici a dopisnici s přítiskem vrchu Kamýk. Na tamní poště se až do vyčerpání zásob používala příležitostná R nálepka se znakem města.


PK

zdroj: wikipedia.org
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...