úterý 18. dubna 2017

Křest poštovní známky emise Krásy naší vlasti - PORTA BOHEMICA

Spolek filatelistů v Lovosicích v úzké spoluúčasti města zve všechny sběratele poštovních známek, ale i širokou veřejnost na slavnostní inauguraci poštovní známky PORTA BOHEMICA, kterou vydává Česká pošta s.p. v emisi Krásy naší vlasti. Záštitu nad akcí převzal osobně starosta města Lovosice pan Ing. Milan Dian Ph.D.

v den vydání známky vytvořil Martin Hlavatý

Inaugurace se uskuteční v sále staré radnice, ul. Školní 1, Lovosice dne 21. dubna 2017 v 16 hodin.


v den vydání známky vytvořil Martin Hlavatý

Akci pořádá spolek filatelistů Lovosice ve spolupráci se společností sběratelů celin s neoficiálním přítiskem. Pořadatelé k akci vydávají pamětní a grafický list, dopisnici s přítiskem a příležitostnou R-nálepku. Tyto materiály si návštěvníci mohou zakoupit v průběhu slavnostního křtu. Sál staré radnice bude otevřen již od 15 hodin.
PK

sobota 8. dubna 2017

Plán sekce sběratelů CM

Sehnat pohlednice s pražským letištěm či s českým letadlem nebylo tentokrát úplně jednoduché. Přesto mohu sběratele, kteří neměli to štěstí, uklidnit, že sekce sběratelů CM plánuje vydat maxikartu k 80. výročí Letiště Praha. Níže přináším náhled námětu pohlednice, jenž poslouží Josefu Froncovi jako podklad pro tvorbu analogické pohlednice s příležitostným poštovním razítkem.V dohledné době se tak zájemci přihlášení k odběru maxikaret vydávaných sekcí mohou těšit na pěknou maxikartu. O jejím vydání vás budeme informovat.


PK

Letiště Praha - 80.výročí - II.část

Navazuji na první část a zveřejňuji další pěkné maxikarty, které sběratelé vytvořili s příležitostným razítkem v den vydání poštovní známky připomínající 80. výročí otevření letiště v Praze.
Motivem poštovní známky je letištní věž s přistávajícím historickým letadlem. V levém horním rohu vlaje vlajka České republiky.


ze sbírky Martina Hlavatého

Za osm desítek let se plocha letiště zvětšila desetkrát. Letiště odbavilo více než dvě stě milionů cestujících ve více než čtyřech milionech letů. Prvním civilním letištěm v Praze bylo letiště ve Kbelích, nicméně koncem dvacátých let minulého století se ukázalo, že už kapacitně nevyhovuje, a proto tehdejší vláda rozhodla o vybudování ruzyňského letiště.

ze sbírky Zbyška Veselého

Dne 24. 7. 1933 byly zahájeny stavební práce. Letištní areál zahrnul 108 hektarů, z nichž 35 připadlo na zastavěnou část letiště, tedy provozní objekty, komunikace a ostatní zařízení. Dráhový systém tvořily travnaté vzletové a přistávací dráhy.


ze sbírky Martina Hlavatého

Terénní úpravy letištní plochy trvaly necelý rok a bez mechanizace bylo přesunuto 570 tis. m3 zeminy a oseto 90 ha ploch. Základní výstavba trvala 44 měsíců a byla dokončena 1. 3. 1937, do provozu bylo letiště uvedeno 5. 4. 1937.
ze sbírky Zbyška Veselého

Po osmdesáti letech od zahájení výstavby je Letiště Václava Havla Praha moderním vzdušným přístavem a vstupní bránou do České republiky. (text zdroj: cpost.cz)


Maxikarty vznikly na přepážce pošty Praha 68, která se nachází mezi 1. a 2. letištním terminálem. Kolegům díky za pěkné ukázky.
PK

Letiště Praha - 80. výročí - I. část

K 80. výročí Letiště Praha vznikla řada pěkných analogických pohlednic. Namátkou vybírám jednu opravdu zdařilou. Je od Zbyška Veselého.


V jednom z dalších článků představím zbylé maxikarty, které mi od kolegů "přilétly" do mailu...
PK

Volíme nejlepší maxikartu roku 2016

Sekce sběratelů analogických pohlednic při SSČSZ SČF vyhlašuje další ročník ankety o nejlepší analogickou pohlednici ČR, tentokrát roku 2016. Vítězná maxikarta se bude dále ucházet o titul nejlepší analogická pohlednice světa.

Do ankety se nominovaly čtyři analogické pohlednice vytvořené ze známek vydaných v roce 2016. Všechny nominované vyobrazujeme níže.

Udělte hlas právě té, kterou považujete za nejzdařilejší a v nejlepší shodě!


Hlasovat můžete odpovědí na e-mail kancnyr@volny.cz ve formě: CM 00. (tečku nahradíte pořadovým číslem Vámi zvolené analogické pohlednice), nejpozději do 23. dubna 2017. Platný je vždy jeden hlas od jednoho účastníka, člena sekce sběratelů analogických pohlednic. Výsledek hlasování bude zveřejněn na blogu a v bulletinu MAXIMUS.


CM 0001
známka Pofis 878 Osobnosti - Tomáš Baťa
příležitostné poštovní razítko číslo 11 - 140 let od narození Tomáše Bati,
Zlín, 3.4.2016
vytvořil Hynek Čapka KF Zlín

CM 0002
známka Pofis 888 Víla Amálka
příležitostné poštovní razítko číslo 9 - Víla Amálka,Praha 1, 18.5.2016
vytvořil Josef Fronc

CM 0003
známka Pofis 885 Karel IV.
příležitostné poštovní razítko číslo 19 - 700. výročí narození Karla IV.,Praha 1, 20.5.2016
vytvořil Zbyšek Veselý

CM 0004
známka Pofis 876 Slovenská strela
denní poštovní razítko,
Praha 06 - Masarykovo nádraží, 13.7.2016

vytvořil Josef Fronc
PK

Výstava v Poštovním muzeu: Ve znamení sv. Floriána

Jak jsem v jednom z předchozících článků sliboval, přináším několik dalších maxikaret s hasičským námětem, vytvořených s příležitostným poštovním razítkem, které se používalo k výstavě Ve znamení sv. Floriána.K jejich tvorbě sběratelé použili známku ke 150. výročí českého hasičstva, vydanou v roce 2014 a pohlednice zachycující dobové hasičské vozy. Vznikla tak řada regulérních maxikaret. 


Prvním českým dobrovolným hasičským sborem byl dobrovolný sbor ve Velvarech (1864). Koncem roku 1870 bylo v Čechách ustanoveno již 23 dobrovolných hasičských spolků.


V období Československa byly vydány pouhé dvě poštovní známky s tímto námětem. První vyšla v roce 1960 a byla dílem výtvarníka Jaroslava Lukavského a rytce Bohdana Rouleho.


Druhá byla vydána ke 100. výročí založení velvarského sboru dobrovolných hasičů (1964). Výtvarný návrh Františka Hudečka převedl na ryteckou desku excelentním způsobem rytec Josef Herčík.

V roce 2003 vyšly v emisi Technické památky – hasičská technika tři známky, které výtvarně i rytecky zpracoval Bedřich Housa, nestor československé a české známkové rytiny. Na známkách jsou vyobrazeny čtyřkolová koňská hasičská stříkačka z roku 1822, motorová hasicí stříkačka a cisternová automobilová stříkačka CAS 8 AVIA/DAEWOO.
maxikarty z roku 2003 vznikly díky aktivitě pana Jendřišáka
z Nakladatelství FIJEPO

Za zmínku stojí také známka ke 150 letům českého hasičstva (2014), jejíž roztomilé vyobrazení hasičů je dílem Adolfa Borna.Výstava dále představuje výtvarné návrhy k vlastní emisi známek, kterou si jako objednatel zadalo v roce 2016 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Výtvarné návrhy jsou doplněny 3D zápůjčkami z Uměleckoprůmyslového musea a Národního technického muzea. (zdroj: tisková zpráva Poštovního muzea, www.postovnimuzeum.cz)

PK

Pamětní maxikarta k úmrtí kardinála Vlka

K připomínce smutné zprávy o skonu kardinála Vlka bylo na pražské hradní poště používáno příležitostné poštovní razítko s církevními symboly.

maxikartu vytvořil Zbyšek Veselý

I naši maximafilatelisté zachytili tuto smutnou událost na památeční maxikartě vyobrazující Katedrálu sv. Víta - místa kardinálova posledního spočinutí po boku svých předchůdců.

PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...