úterý 21. března 2017

Den otevřených dveří ve Strakově akademii

V sobotu 11. března otevřel veřejnosti Úřad vlády ČR prostory Strakovy akademie, sídla vlády České republiky.


Součástí dne otevřených dveří byla také poštovní přepážka s příležitostným razítkem a nově vydanou poštovní známkou ke 120. výročí otevření Strakovy akademie.


Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost zhlédnout zajímavé prostory budovy, také si mohli koupit známku a nechat orazítkovat příležitostným razítkem vydaným k této významné příležitosti.

příležitostná přepážka byla umístěna ve vstupních prostorách
Na akci jsem se vypravil s rodinou a kolegou Zbyškem Veselým. V průběhu téměř hodinové poutavé prohlídky jsme měli možnost zhlédnout jednací sál vlády, nový či starý tiskový sál, pracovnu předsedy vlády a další zajímavá místa této budovy.

jednací sál vlády

pracovna předsedy vlády, předsedové vlády od roku 1993

 nový a starý tiskový sál
 
Majestátní novobarokní budova na nábřeží Edvarda Beneše v Praze sloužila po dokončení stavby v roce 1896 jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin.

většina maxikaret byla vytvořena z pěkných dobových pohlednic
ze sbírky Zbyška Veselého

Stavbu projektoval architekt Václav Roštlapil a na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček.

ze sbírky Zbyška Veselého

Ke Strakově akademii patří i rozlehlá zahrada vystavěná pod dohledem Františka Thomayera.

ze sbírky Zbyška Veselého

Mladí šlechtici obývali budovu pouze do roku 1914, kdy se stala Strakova akademie záložní nemocnicí Červeného kříže.

ze sbírky Zbyška Veselého

Po vzniku Československé republiky se do objektu nastěhovala některá ministerstva a státní úřady, od roku 1921 zde také sídlil Československý svaz studentstva a později studentský spolek Akademický dům.


Od dubna roku 1939 začala budovu využívat protektorátní vláda a Strakova akademie podstoupila rozsáhlou rekonstrukci.


Po druhé světové válce byla vyhrazena pro potřeby nové československé vlády a do roku 1992 zde sídlilo předsednictvo dvaceti poválečných vlád. Od 1. ledna 1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky.
zdroj: www.vlada.cz

PK

O historii budovy si můžete podrobněji přečíst na odkazu: https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/strakova-akademie/historie/strakova-akademie---sidlo-vlady-ceske-republiky-3896/

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...