pondělí 27. března 2017

Z příležitostné přepážky v Poštovním muzeu

K sobotní akci v Poštovním muzeu jsem obdržel mailem několik maxikaret od Tomáše Doležala.


Tomáš se vypravil přímo na příležitostnou přepážku, kde vytvořil několik variant s poštovní známkou ke 150. výročí hasičstva a přílež. razítkem k výstavě Ve znamení sv. Floriána.Pro zajímavost vytvořil i pamětní pohlednici se speciální hasičskou lodí, vyrobenou v roce 1940 pro potřeby požární ochrany v Německu (více informací na přiloženém obrázku rubové strany pohlednice).K výstavě se budeme vracet, protože výčet maxikaret k tomuto tématu jistě není konečný. Tomovi díky za nejrychlejší reakci.
PK

úterý 21. března 2017

Den otevřených dveří ve Strakově akademii

V sobotu 11. března otevřel veřejnosti Úřad vlády ČR prostory Strakovy akademie, sídla vlády České republiky.


Součástí dne otevřených dveří byla také poštovní přepážka s příležitostným razítkem a nově vydanou poštovní známkou ke 120. výročí otevření Strakovy akademie.


Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost zhlédnout zajímavé prostory budovy, také si mohli koupit známku a nechat orazítkovat příležitostným razítkem vydaným k této významné příležitosti.

příležitostná přepážka byla umístěna ve vstupních prostorách
Na akci jsem se vypravil s rodinou a kolegou Zbyškem Veselým. V průběhu téměř hodinové poutavé prohlídky jsme měli možnost zhlédnout jednací sál vlády, nový či starý tiskový sál, pracovnu předsedy vlády a další zajímavá místa této budovy.

jednací sál vlády

pracovna předsedy vlády, předsedové vlády od roku 1993

 nový a starý tiskový sál
 
Majestátní novobarokní budova na nábřeží Edvarda Beneše v Praze sloužila po dokončení stavby v roce 1896 jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin.

většina maxikaret byla vytvořena z pěkných dobových pohlednic
ze sbírky Zbyška Veselého

Stavbu projektoval architekt Václav Roštlapil a na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček.

ze sbírky Zbyška Veselého

Ke Strakově akademii patří i rozlehlá zahrada vystavěná pod dohledem Františka Thomayera.

ze sbírky Zbyška Veselého

Mladí šlechtici obývali budovu pouze do roku 1914, kdy se stala Strakova akademie záložní nemocnicí Červeného kříže.

ze sbírky Zbyška Veselého

Po vzniku Československé republiky se do objektu nastěhovala některá ministerstva a státní úřady, od roku 1921 zde také sídlil Československý svaz studentstva a později studentský spolek Akademický dům.


Od dubna roku 1939 začala budovu využívat protektorátní vláda a Strakova akademie podstoupila rozsáhlou rekonstrukci.


Po druhé světové válce byla vyhrazena pro potřeby nové československé vlády a do roku 1992 zde sídlilo předsednictvo dvaceti poválečných vlád. Od 1. ledna 1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky.
zdroj: www.vlada.cz

PK

O historii budovy si můžete podrobněji přečíst na odkazu: https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/strakova-akademie/historie/strakova-akademie---sidlo-vlady-ceske-republiky-3896/

neděle 19. března 2017

Co nás čeká a nemine...

Letos se s pěknými příležitostnými razítky roztrhl pytel. To je dobrá zpráva právě pro nás - maximafilatelisty.  Nejbližší akce s pěkným příležitostným razítkem proběhne zanedlouho v pražském Poštovním muzeu.


Výstava s názvem Ve znamení sv. Floriána je věnována tématu hasičů a hasičské technice ve známkové tvorbě. Výtvarné návrhy jsou doplněny zajímavými exponáty zapůjčenými z UMPRUM a NTM. Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 22. března do 11. června 2017. Více informací na odkazu: https://www.postovnimuzeum.cz/-/ve-znameni-sv-floriana-hasici-a-hasicska-technika-ve-znamkove-tvorbe


náhled přílež. razítka

K výstavě bude 25. března otevřena příležitostná přepážka používající přílež. razítko s hasičskou helmou a hadicí.


PK

Nové vlastní zooznámky již na maxikartách

Neuplynul ani týden od zahájení prodeje vlastních známek k 60. výročí založení ZOO Jihlava a už tu máme pěkný soubor analogických pohlednic.


Opět za ním nestojí nikdo jiný než Martin Hlavatý. Martin neotálel a pro známky si rovnou zajel. Beztak tam měl naplánovanou cestu, aby vytvořil maxikarty a porozhlédl se, co by ještě v okolí pěkného vytvořil...


Tiskový list vlastních známek k 60. výročí zoologické zahrady v Jihlavě vyšel dne 9. března (viz příspěvek: http://cartesmaximum.blogspot.cz/2017/03/exponet-blog-nove-vlastni-znamky-zoo.html). Za cenu 730 Kč (bez poštovného) je dosud v prodeji v e shopu zoologické zahrady na odkazu http://www.zoojihlava.cz/cz/e-shop/tiskový-list-známek/arš%C3%ADk-známek-zoo-jihlava-260-detail


Na tiskovém listu je vyobrazeno 5 živočichů, zástupců jednotlivých kontinentů, žijících v tamní zoologické zahradě: ara hyacintový, panda červená, klokan rudý, tuleň obecný a žirafa síťovaná. Autorem návrhu poštovních známek je Vladimír Veselý.


Známková emise bude představena u příležitosti filatelistické výstavy v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě konané od 27. dubna do 6. května. Zároveň se zde 29. dubna uskuteční autogramiáda tvůrce poštovních známek.


Vyobrazené maxikarty jsou opatřeny denním razítkem pošty Jihlava 1. Filatelistické razítko se znakem nebylo tentokrát k dispozici. Dočká se i tato emise příležitostného razítka nebo se budou muset sběratelé spokojit jen s denním razítkem? Osobně bych si přál, aby tak pěkně výtvarně zpracovanou emisi, zdobilo i pěkné příležitostné razítko. Vždyť 60. výročí slaví zoologická zahrada jen jednou...
PK

150 let pošty ve Štramberku

K připomínce 150. výročí pošty ve Štramberku se od 15. do 17. března používalo příležitostné poštovní razítko.


Námětem byly tři dominanty malebného městečka - stará zvonice s hodinami, hradní věž Trúba a věž kostela.

na dobové fotopohlednici jsou pěkně vidět
všechny tři dominanty Štramberka

Na výlet do Štramberka se vydal Martin Hlavatý. Za použití příležitostné známky Krásy naší vlasti - Štramberk, vydané v roce 2010, vytvořil několik pěkných pamětních pohlednic v dokonalé shodě. Martine, díky za ukázky.
PK

čtvrtek 16. března 2017

Sekce sběratelů CM vydává: maxikarta 120. výročí Strakovy akademie

Sekce sběratelů analogických pohlednic vydává maxikartu ke 120. výročí otevření Strakovy akademie. Maxikarta je opatřena příležitostným razítkem k výročí, používaným dne 11. března na příležitostné přepážce v budově Strakovy akademie.Maxikarta bude k dispozici všem zájemcům přihlášeným k odběru maxikaret vydávaných sekcí.
PK

pátek 10. března 2017

Nové emise na maxikartách

U příležitosti vydání nových poštovních známek vytvořili naši sběratelé Martin Hlavatý a Josef Fronc několik analogických pohlednic. Ve stejný den, kdy nové známky vyšly, bylo na hlavní poště také k dispozici příležitostné poštovní razítko připomínající 70. výročí narození výtvarníka Jana Kavana. Než představím maxikarty, které sběratelé k jeho výročí vytvořili, vraťme se krátce k nové emisi. Ve středu 8. března vyšly dvě příležitostné poštovní známky. První z emise Historické dopravní prostředky představuje historický kolesový parník Praha.ze sbírky Martina Hlavatého

Druhá známka připomíná 120. výročí od otevření Strakovy akademie. Strakova akademie byla vystavěna v letech 1891–1896 a slavnostně otevřena 21. března 1897.


ze sbírky Martina Hlavatého

Původně sloužila jako vzdělávací ústav pro nemajetné šlechtické děti. K vládním účelům byla využita poprvé za okupace, definitivně pak v roce 1945. Historie budovy ale sahá až do roku 1710, kdy císařský tajný rada hrabě Jan Petr Straka, pán z Nedabylic a Libčan, svou závětí ustanovil zřízení akademie pro cvičení mládeže chudé, stavu vyššího národu českého. Nyní je hlavní budovou Úřadu vlády.


ze sbírky Josefa Fronce

Jak jsem se výše zmiňoval, naši sběratelé vytvořili i několik maxikaret s příležitostným poštovním razíkem k 70. výročí narození výtvarníka Jana Kavana.

Publikované maxikarty jsou ze sbírky Josefa Fronce, který mi napsal: "Využil jsem toho, že zbylo několik pohledů s Karlem IV, tak jsem udělal CMko, také k Arnoštu z Pardubic.
Ta analogie s Karlem je docela trefná. V razítku je písmeno K jako Karel nebo Kavan. Karel měl výročí 700, Kavan 70, tak snad se bude líbit."
Hlouběji do historie sáhl Martin Hlavatý. Několik jeho výtvorů prezentuji níže.


Oběma kolegům díky za ukázky.
PK

Nová maxikarta České pošty: kolesový parník Praha

Dne 8. března 2017 vyšel v emisi Historické dopravní postředky kolesový parník Praha. Je posledním z řady parníků, který navazuje na již vydané emise z minulých let. Kolesový parník Praha, nazvaný PRAHA-PRAG, byl dokončen počátkem srpna 1865. Dne 26. srpna 1865 se konala slavnostní zahajovací plavba. Parník PRAHA plul od 27. srpna 1865 pravidelně třikrát denně na Zbraslav. Poté, když si PPS opatřila druhý velký parník VYŠEHRAD, jezdil pravidelně jeden do Štěchovic a druhý dvakrát denně linku zbraslavskou.
Ke známce vychází maxikarta opatřena poštovním razítkem v den vydání známky. Maxikarty budou k dispozici na vybraných filatelistických přepážkách, v Postfile či na hlavní poště v Praze. Písemně je lze objednat ve Službách filatelistům v Karlových Varech.
PK
zdroj: cpost.cz

středa 8. března 2017

EXPONET blog: Nové vlastní známky ZOO Jihlava

K loňským vlastním známkám k 70. výročí ZOO Dvůr Králové n. L. se letos připojuje i jihlavská zoologická zahrada s pěkným tiskovým listem vlastních známek, vyobrazujícím pět živočichů žijících v tamní zoologické zahradě. Tiskový list, připomínající 60. výročí založení zoo, vychází zítra - 9. března 2017.ZOO JIHLAVA  -  60 let
Vydání: 9. 3. 2017
VZ TL 0060, VZ 0562 - 0566
Nominální hodnota celého archu: 400 Kč (25 x "A" / 16 Kč)
Orientace známek: 25 známek na výšku, 5 různých po 5 ks, celkem 5 x 3000 ks
Náklad VZ TL: 600 ks, VZ: 15 000 ks
--
Jde o privátní vydání, které nebude prodáváno Českou poštou. Konkrétní rozšířené informace o emisích vlastních známek včetně eventuálního kontaktu na objednavatele známek jsou na webu ČP zveřejňovány až v den vydání. Pokud si objednavatel vlastních známek nepřeje, není přímý kontakt na objednavatele zveřejněn vůbec. 
--
Pro další informace o případném prodeji TL 0060 sledujte web ČP ode dne vydání známek, tj. od 9. 3. 2017 zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

zdroj: EXPONET blog, ing. Břetislav Janík http://expo-net.blogspot.cz/2017/03/nove-vlastni-znamky-zoo-jihlava.html

Barevný emisní plán českých poštovních známek 2017

Po roce opět vychází barevný emisní plán českých poštovních známek 2017. Ke zhlédnutí je na EXPONET blogu na odkazu: http://expo-net.blogspot.cz/2017/03/emisni-plan-ceskych-postovnich-znamek_32.html a na webu České pošty na odkazu: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/500110/2017_EP_brozura.pdf/930b9fa8-2079-4c17-ad06-a6679fade63c


Barevný emisní plán bude zájemcům zdarma k dispozici na filatelistických přepážkách, v Postfile nebo si jej můžete písemně objednat ve Službách filatelistům v Karlových Varech.

PK

úterý 7. března 2017

Z historie československých maxikaret

Další zajímavost z historie mi zaslal Josef Fronc. K úlovku mi Josef napsal: "Získal jsem další "CM" z Přerova, tentokráte se známkou s Mozartem...I když v letech 1767-68 působil Mozart krátce na Moravě, střídavě v Brně a Olomouci, mohl teoreticky Přerovem projíždět, ale nevím kudy vedly tehdejší cesty. Možná, že v Přerově nikdy nebyl. Každopádně tato "maxikarta" je vzhlednější, než ta se známkou se Závodem míru." Publikuji jako doklad, co sběratelé v minulosti tvořili.

PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...