čtvrtek 24. listopadu 2016

80. výročí narození rytce Miloše Ondráčka

Letos v září jsme si připomněli 80. výročí narození českého grafika a rytce Miloše Ondráčka. Rytecké vzdělání získal v 50. letech na umělecko-průmyslové škole v Trutnově. V 60. letech přichází do Státní tiskárny cenin, kde se v roce 1967 stává dílovedoucím v grafickém oddělení. Je nejvýznamnějším českým rytcem. Na svém kontě má stovky ryteckých přepisů předloh pro známky vydávané v České republice i na Slovensku.


jedna z posledních známek, na které se M. Ondráček rytecky podílel
ze sbírky Martina Hlavatého

U příležitosti významného jubilea připravila České pošta reprezentativní příležitostné poštovní razítko, a tak mohla vyzniknout i řada maxikaret se známkami, na kterých se Miloš Ondráček podílel. Své ukázky mi zaslal Martin Hlavatý i Josef Fronc. Martin si vybral známky s osobnostmi - Jiří z Poděbrad, historickou relikvii - Závišův kříž a letošní známku vytvořenou k 700. výročí narození Karla IV.Josef sáhl hlouběji do historie a vybral např. známky s osobnostmi či rytecké přepisy uměleckých děl, které Miloš Ondráček vytvořil. Vznikla tak řada pěkných pamětních maxikaret.


Z letošního roku Josef vytvořil maxikartu k poštovní známce zobrazující detail z fragmentu Pražského oltáře od malíře Lucase Cranacha.


 PK

Maxikarty Česká státnost 1916

Dne 12. října vyšel příležitostný aršík věnovaný válečným létům 1914-1918 s názvem Boj o českou státnost 1916. Aršík připomíná období roku 1916, kdy se začínají vyjasňovat názory na další poválečný vývoj. Jedna ze známek aršíku vyobrazuje historické představitele české státnosti - sv. Václava, Přemysla Otakara II. a Karla IV.

Druhá známka představuje vdovy a samoživitelky v symbolickém stínu rakouské orlice.Cartes maximum k oběma známkám vytvořil z dobových pohlednic Martin Hlavatý. Martine, díky za ukázky.
PK
zdroj: cpost.cz

sobota 12. listopadu 2016

250. výročí narození maršála Radeckého

K 250. výročí narození maršála Radeckého připravila Česká pošta příležitostné poštovní razítko s jeho podobiznou. Razítko se používalo ve dnech 2. - 4. listopadu na poště v Sedlčanech. V nedaleké Třebnici se před 250 lety Radecký narodil.Celým jménem Josef Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče byl český šlechtic rodu Radeckých z Radče, významný rakouský vojenský velitel, stratég, politik a vojenský reformátor, jenž je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců Evropy 19. století.


Během své vojenské kariéry se aktivně podílel na porážce napoleonské Francie a reformě rakouské armády.Později byl za své zásluhy jmenován velitelem rakouských sil v Itálii a roku 1836 rakouským polním maršálem. Ve věku 82 let zvítězil v první italské válce za nezávislost nad spojenými armádami piemontského krále Karla Alberta a zajistil znovuzavedení rakouské moci v Itálii. Zemřel 5. ledna 1857 v italském Miláně.
Pro tvorbu maxikaret sběratelé použili poštovní známku z roku 2013, připomínající 200. výročí bitvy u Lipska, ve které Radecký, jako náčelník štábu, působil.


Neméně zajímavá je i maxikarta zachycující pomník maršála Radeckého na Malé Straně. Nejstarší z pomníků byl iniciován  krátce po vítězství u Novarry roku 1849. Nejprve byl naskicován na zeď Akademie malířem prof. Christianem Rubenem. Sochařskou podobu mu vtiskli sochaři Josef a Emamuel Maxovi. Z kovu ukořistěných děl italské armády na Sardinii jej odlili Jakob Daniel Burgschmiet a Christoph Lenz v Norimberku.


Pomník byl odhalen až po maršálkově smrti v listopadu roku 1858. V letech 1858-1919 stál na dolním Malostranském náměstí v Praze. Po osamostatnění Československa  byl pomník v letech 1919-1920 rozebrán. Kamenný podstavec byl zničen, bronzová část pomníku byla přenesena do Lapidária Národního muzea v Praze 7, kde je vystavena dodnes. V rámci předpokládané rekonstrukce Malostanského náměstí se uvažuje o zhotovení kopie pomníku a jeho umístění v blízkosti původního místa. 
Další, Radeckého jezdecký pomník, stojí od roku 1912 na vídeňské Ringstasse. V místech Radeckého pobytů se dochovaly pamětní desky, mj. na zámku v Třebnici, na domě v Duchcově, na kasárnách v Olomouci, v Miláně. V Národním muzeu se dochovaly na tři desítky památek, pamětní medaile vlastní také Moravské zemské muzeum v Brně. U příležitosti oslav 250. výročí narození, kterou pořádal Spolek Radecký Praha ve spolupráci s městem Sedlčany, se v sobotu 5. listopadu uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky na budově Městského muzea v Sedlčanech.
Martine, díky za ukázky.

PK
zdroj: wikipedia.org

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...