sobota 14. května 2016

Zpráva o činnosti sekce sběratelů CM v ČR za rok 2015

Také v roce 2015 zůstává činnost naší sekce stabilní. Obdrželi jsme čtyři čísla časopisu Zpravodaj včetně přílohy Maximus (25 - 28), která opět přinesla spoustu zajímavých informací o sběratelství CM z minulosti i současnosti. Kolega Kancnýř dál úspěšně řídí blog o maximafilatelii, publikoval loni 110 nových příspěvků, což je úctyhodné (druhý nejplodnější rok). 
Členská základna vykazuje k 31. 12. 2015 46 členů, z toho 4 zahraniční, což je údaj pozitivní, odhlásil se pan Zozulák, přihlásil se pan Hájek. Jednotliví členové pracují převážně individuálně, ale na některých akcích KF a SSČSZ (jde převážně o inaugurace nových známek) se někteří již pravidelně setkáváme nejen s cílem vytvořit nové CM.
Nemám informace o tom, zda byl v roce 2015 vystaven nějaký maximafilatelistický exponát.

V uplynulém roce členové sekce vytvořili kombinace CM z 36 nových známek emisního plánu, který čítal 38 známek. Využito bylo celých 95% vydaných známek! Využity byly skoro všechny známky, i když ne každý výtvor se dá za regulérní CM vydávat. Nepodařilo se zatím vytvořit CM ke dvou známkám emise Umění pro neexistující pohlednice. Pro jejich hodnocení však není zde prostor. Bylo vytvořeno mnoho CM z vydaných vlastních známek a několik CM se staršími známkami v rámci archivace aktuálních příležitostných razítek toho roku. Těší mne, že aktivita našich tvořitelů je vynikající. Opět jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže FIP o nejhezčí maxikartu. O soutěž se dále stará kolega Kancnýř. Soutěž za roky 2013 a 2014 se prakticky realizuje až nyní, výsledky budou známy do léta.  V roce 2015 jsme publikovali o maximafilatelii v časopisu Filatelie.
Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí v čele s panem Kábrtem vydalo v roce 2015 celkem 6 CM. Sadu tří pohlednic pro tvorbu CM vydala agentura Progres partners advertising u příležitosti velerhu Sběratel. Jednalo se o pohlednice s motivy historických vozů Škoda autora Zapadlíka a pohlednici k postcrossingu.  Naše sekce vydala 8 CM (Oldřich Kul-hánek, Večerníček, Moldavská dráha, Pražský hrad Aachen, Dalimilova kronika, Umění Nepraš, N.Winton a varhany J.J.Ryby. PostFila vydala tradiční 4 CM k emisi Ochrana přírody – Sovy a 4ks historické dopravní prostředky. Ostatní CM byly vytvořeny individuálně našimi členy. 
Mám-li tedy shrnout výsledky uplynulého roku, konstatuji stabilizaci, důležitou pro činnost jakékoli sekce. 
V neposlední řadě informuji o zpracování alb našich CM kolegou Hanáčkem, které budeme nadále rozšiřovat.
V tomto nastoleném trendu bychom rádi pokračovali nadále.   Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM, hlaste se u vedoucího sekce na fronc@cbox.cz
                                                                                      
30. dubna 2016    Josef Fronc, vedoucí sekce

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...