čtvrtek 26. května 2016

Další maxikarty k 700. výročí narození Karla IV.

Původně jsem nezamýšlel další článek ke známkové emisi Karel IV. Ke změně názoru jsem došel ve chvíli, kdy jsme se Zbyškem v Praze realizovali několik maxikaret k tomuto tématu.


pohlednice s motivem z iluminace z tzv. Heidelberského kodexu
Matouš Ornys z Lindperka: Karel IV.

Nutno zde dodat, že o některé pohledy se svým úsilím zasloužil Zbyšek. Zbyškovi se podařilo získat dva pohledy vydané u příležitosti právě probíhající výstavy Císař Karel IV. a jednu pohlednici s detailem z votivního obrazu arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi.
Na pohlednici níže, vydané u příležitosti výstavy Císař Karel IV., je nástěnná malba z kaple Ostatků Utrpení Páně na Karlštejně od Mikuláše Wurmsera ze Štrasburku: Císař Karel IV. ukládá ostatek svatého Kříže do českého relikviářového kříže. 

vytvořil Zbyšek Veselý

Na druhé pohlednici k výstavě je opět nástěnná malba z kaple Ostatků Utrpení Páně na Karlštejně od Mikuláše Wurmsera ze Štrasburku s názvem: Císař Karel IV. symbolicky přebírá ostatek Stefatonovy houby.

vytvořil Zbyšek Veselý

Třetí pohlednice je s motivem z votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi, detail: Panna Marie s dítětem, císař Karel IV., sv. Zikmund. 


vytvořil Zbyšek Veselý

Z historických výjevů, které se na pohlednicích prezentují, se podařilo vytvořit několik půvabných maxikaret, oslavujících 700. výročí od narození Karla IV.


Exaltatio crucis,
nástěnná malba v kapli sv. Kateřiny na Karlštejně
PK

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...