čtvrtek 26. května 2016

CM ke 760. výročí města Svitavy a ke 120. výročí dráhy Svitavy - Polička

Pěknou maxikartu mi na ukázku zaslal Martin Hlavatý. Martin využil příležitostného poštovního razítka s mašinkou a vytvořil CM k vlastní známce s vlakem z tiskového listu 760 let města Svitavy.


Z dalších známek z tiskového listu vytvořil několik maxikaret, které uveřejňuji níže. Maxikarty jsou opatřeny denním razítkem pošty Svitavy.
Na první maxikartě je zachyceno svitavské náměstí - stará radnice a dům u Mouřenína. Původně právovárečný dům koupilo město jako budoucí sídlo radnice v roce 1538 od svitavského občana Michla Dyttericha. Radniční věž s hodinami a půlměsícem byla přistavěna až po velkém požáru města v roce 1781 a v roce 1849 dostavěna. Radnice je propojena chodbou s domem „U Mouřenína“, který patří k nejstarším a nejvýznamnějším domům na náměstí. 
Další významnou svitavskou stavbou je rodinná rezidence z roku 1887  - Sponnerova (Ettlova) vila.Pseudorománský trojlodní kostel svatého Josefa, tak zvaný červený kostel, byl založen v roce 1894. Hlavní oltář, čtyři postranní oltáře a bohatě zdobená kazatelna jsou dílem Ferdinanda Stufflesseraze Svatého Ulrychu v Tyrolích.Původně gotický kostel navštívení Panny Marie vznikl kolem roku 1250. V roce 1421 se kostel stal klášterním. Kostel byl během let několikrát upravován a zcela byl přestavěn po velkém požáru města v roce 1781. Tato přestavba vtiskla kostelu dnešní barokní podobu. Poslední komplexní rekonstrukce probíhala v letech 1993-1994. Kostel je farním kostelem Svitavské farnosti.


Původně budova veřejné knihovny a čítárny byla slavnostně otevřena za přítomnosti zakladatele - svitavského rodáka a mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera v roce 1892. Knihovna vlastnila na 22 tisíc svazků a byla největší německou veřejnou knihovnou na Moravě.  


Uvedené známky jsou jen zlomkem toho, co vyšlo na tiskovém listu.


Mezi další zajímavosti města Svitavy, se kterými se na známkách můžete setkat, jsou například Langrova, Budigova a Albrechtova vila, hřbitovní kostel sv. Jiljí, svitavské železniční nádraží, park Jana Palacha, fontána Života a smrti na náměstí či významné svitavské osobnosti prof. Alexander Makowsky, Oswald Ottendorfer, Oskar Schindler, prof. Viktor Felber a další.

Informace o prodeji tiskového listu se známkami získáte na mail. adrese: petr.smerda@svitavy.cz nebo na antikvariat-filatelie@seznam.cz
PK
zdroj: oficiální informační portál města Svitavy, www.svitavy.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...