úterý 31. května 2016

Vlakem na Slovensko...

... se nedávno vydal Zbyšek, aby vytvořil maxikarty k mašinkám, které loni vydala Slovenská pošta v emisi Technické památky. Zbyšek byl tak laskavý a krátce napsal o výletu na Slovensko.
Tak jsem se letos v dubnu vypravil vláčkem do Bratislavy na poslední chvíli ulovit razítka ke dvěma nádherným parním lokomotivám.  K rozhodnutí vyrazit na Slovensko mě přiměl fakt, že jsem potřeboval stihnout příležitostné razítko, které se po roce ukládá do depozitu tamního Poštovního muzea, ale také, abych po změnách v osobním životě přišel na jiné myšlenky...Protože jsou lokomotivy moje oblíbené téma a pohlednic je na trhu také dost, rozhodl jsem se, že si vytvořím pár maxikaret s příležitostnými razítky k uvedení obou poštovních známek. Sami posuďte, zda se dílo zdařilo.


Na první maxikartě je lokomotiva s názvem "Ušatá", řada 464.0. Vyráběla se v letech 1933-1939 a z provozu byla vyřazena v roce 1981. V současnosti jsou v provozu jako muzejní exponáty dvě lokomotivy, a to v Prievidzi (464.001) a v Hradci Králové (464.008).Druhou parní lokomotivou, vydanou na slovenských známkách, je "Albatros", řada 498.0. Vyráběla se v letech 1946-1947. Z provozu byla vyřazena v roce 1976. Jako provozní muzejní exponát je udržována 498.022/ 935.015 v Praze Libni.K oběma známkám také vyšly oficiální maxikarty, vydané slovenským Pofisem. Více info najdete na odkazu zde.oficiální maxikarty, které vydala Slovenská pošta,
razítko FDC, den vydání

Železnice je okouzlující téma, které uchvacuje snad každého napříč generacemi, jen je škoda, že se na našich poštovních známkách neobjevuje častěji ;-). Mnozí by byli jistě potěšeni, protože dráha má prostě své kouzlo, nemyslíte?
Zbyšek Veselý

čtvrtek 26. května 2016

Další maxikarty k 700. výročí narození Karla IV.

Původně jsem nezamýšlel další článek ke známkové emisi Karel IV. Ke změně názoru jsem došel ve chvíli, kdy jsme se Zbyškem v Praze realizovali několik maxikaret k tomuto tématu.


pohlednice s motivem z iluminace z tzv. Heidelberského kodexu
Matouš Ornys z Lindperka: Karel IV.

Nutno zde dodat, že o některé pohledy se svým úsilím zasloužil Zbyšek. Zbyškovi se podařilo získat dva pohledy vydané u příležitosti právě probíhající výstavy Císař Karel IV. a jednu pohlednici s detailem z votivního obrazu arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi.
Na pohlednici níže, vydané u příležitosti výstavy Císař Karel IV., je nástěnná malba z kaple Ostatků Utrpení Páně na Karlštejně od Mikuláše Wurmsera ze Štrasburku: Císař Karel IV. ukládá ostatek svatého Kříže do českého relikviářového kříže. 

vytvořil Zbyšek Veselý

Na druhé pohlednici k výstavě je opět nástěnná malba z kaple Ostatků Utrpení Páně na Karlštejně od Mikuláše Wurmsera ze Štrasburku s názvem: Císař Karel IV. symbolicky přebírá ostatek Stefatonovy houby.

vytvořil Zbyšek Veselý

Třetí pohlednice je s motivem z votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi, detail: Panna Marie s dítětem, císař Karel IV., sv. Zikmund. 


vytvořil Zbyšek Veselý

Z historických výjevů, které se na pohlednicích prezentují, se podařilo vytvořit několik půvabných maxikaret, oslavujících 700. výročí od narození Karla IV.


Exaltatio crucis,
nástěnná malba v kapli sv. Kateřiny na Karlštejně
PK

CM ke 760. výročí města Svitavy a ke 120. výročí dráhy Svitavy - Polička

Pěknou maxikartu mi na ukázku zaslal Martin Hlavatý. Martin využil příležitostného poštovního razítka s mašinkou a vytvořil CM k vlastní známce s vlakem z tiskového listu 760 let města Svitavy.


Z dalších známek z tiskového listu vytvořil několik maxikaret, které uveřejňuji níže. Maxikarty jsou opatřeny denním razítkem pošty Svitavy.
Na první maxikartě je zachyceno svitavské náměstí - stará radnice a dům u Mouřenína. Původně právovárečný dům koupilo město jako budoucí sídlo radnice v roce 1538 od svitavského občana Michla Dyttericha. Radniční věž s hodinami a půlměsícem byla přistavěna až po velkém požáru města v roce 1781 a v roce 1849 dostavěna. Radnice je propojena chodbou s domem „U Mouřenína“, který patří k nejstarším a nejvýznamnějším domům na náměstí. 
Další významnou svitavskou stavbou je rodinná rezidence z roku 1887  - Sponnerova (Ettlova) vila.Pseudorománský trojlodní kostel svatého Josefa, tak zvaný červený kostel, byl založen v roce 1894. Hlavní oltář, čtyři postranní oltáře a bohatě zdobená kazatelna jsou dílem Ferdinanda Stufflesseraze Svatého Ulrychu v Tyrolích.Původně gotický kostel navštívení Panny Marie vznikl kolem roku 1250. V roce 1421 se kostel stal klášterním. Kostel byl během let několikrát upravován a zcela byl přestavěn po velkém požáru města v roce 1781. Tato přestavba vtiskla kostelu dnešní barokní podobu. Poslední komplexní rekonstrukce probíhala v letech 1993-1994. Kostel je farním kostelem Svitavské farnosti.


Původně budova veřejné knihovny a čítárny byla slavnostně otevřena za přítomnosti zakladatele - svitavského rodáka a mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera v roce 1892. Knihovna vlastnila na 22 tisíc svazků a byla největší německou veřejnou knihovnou na Moravě.  


Uvedené známky jsou jen zlomkem toho, co vyšlo na tiskovém listu.


Mezi další zajímavosti města Svitavy, se kterými se na známkách můžete setkat, jsou například Langrova, Budigova a Albrechtova vila, hřbitovní kostel sv. Jiljí, svitavské železniční nádraží, park Jana Palacha, fontána Života a smrti na náměstí či významné svitavské osobnosti prof. Alexander Makowsky, Oswald Ottendorfer, Oskar Schindler, prof. Viktor Felber a další.

Informace o prodeji tiskového listu se známkami získáte na mail. adrese: petr.smerda@svitavy.cz nebo na antikvariat-filatelie@seznam.cz
PK
zdroj: oficiální informační portál města Svitavy, www.svitavy.cz

CM víla Amálka

Níže uveřejňuji soukromé maxikarty ke známce víla Amálka, které vytvořili sběratelé analogických pohlednic. Jako podklad jim posloužily pohlednice z večerníčků, vydávané na konci 80. let.  


Říkání o víle Amálce se od roku 1975 vysílá v rámci večerníčku. Autorem předlohy je spisovatel Václav Čtvrtek.


Seriál nakreslil a režíroval Václav Bedřich. Pohádky namluvil Jiří Hrzán. Pro Československou televizi seriál vyrobil Krátký film Praha, Studio bratři v triku.


Celkem bylo natočeno 13 dílů po 8 minutách. V roce 2013 zažila pohádka úspěch i v Japonsku.
PK
zdroj: wikipedia.org

CM 150 let od uvedení Prodané nevěsty

Ke 150. výročí od premiéry opery Prodaná nevěsta vydala Česká pošta 18. května poštovní známku s motivem operní zpěvačky v tradičním lidovém kroji.Komickou operu o třech dějstvích napsal Bedřich Smetana na libreto Karla Sabiny v letech 1863-1866. Premiéru měla 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze.Maxikarty z dobových pohlednic s náměty z Prodané nevěsty vytvořil Martin Hlavatý. Martine díky za ukázky.PK

Maxikarty k výstavě Orbis naturalis pictus - aktualizace

V článku k výstavě Orbis naturalis pictus ze 3. května 2016 najdete ve slideshow další maxikarty, které vytvořil kolega Zbyšek Veselý u příležitosti konání výstavy. Kromě fotopohlednic jsou zde také k vidění maxikarty vytvořené z oficiálních pohlednic vydávaných Českou poštou.


Odkaz na článek: http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/05/maxikarty-k-vystave-orbis-naturalis.html

Sekce sběratelů CM vydává: maxikarta víla Amálka

Jak jsem avizoval v jednom z předchozích článků, vydala sekce sběratelů CM v čele s Josefem Froncem maxikartu k výplatní známce z emise Dětem, představující známou pohádkovou postavičku - vílu Amálku.

vytvořil Josef Fronc

Maxikarta je opatřena příležitostným poštovním razítkem s motivem víly Amálky, používaným u příležitosti vydání známky dne 18. května 2016. V prodeji bude opět pro všechny odběratele maxikaret vydavaných sekcí.
K víle Amálce se ještě krátce vrátím v jednom z dalších článků, kde si ukážeme pár soukromých maxikaret z pohlednic z 80. let.
PK

čtvrtek 19. května 2016

Carte maximum Pražský hrad - Lucas Cranach

Sekce sběratelů CM vydává carte maximum k emisi Pražský hrad, představující obraz Pražský oltář od německého renesančního malíře Lucase Cranacha. 


Maxikarta je opatřena denním razítkem pošty Praha 012 - Hrad v den vydání poštovní známky. K dispozici bude pro všechny odběralele maxikaret vydávaných sekcí.

PK

středa 18. května 2016

CM Karel IV. - varianty

Nejen k aktuální známce s Karlem IV. vytvořil Martin Hlavatý maxikarty. Z uplynulých emisí vybral známky vztahující se k této osobnosti. Jednoznačně nejlepší volbou je známka z aršíku Lucemburkové z roku 1996. Zde můžete porovnat výtvarné pojetí známek s Karlem IV. v provedení dvou předních českých výtvarníků, autorů poštovních známek - Oldřicha Kulhánka a Jana Kavana. 


Další varianty se staršími známkami jsou k prohlédnutí na slideshow níže. Nechybějí zde známky z emise Praha Karla IV., Karlův most, Karlštejn a další.


Plán sekce sběratelů CM

Sekce sběratelů analogických pohlednic plánuje v dohlednu vydat maxikartu ke známce 700. výročí narození Karla IV., razítkovanou příležitostným razítkem k 700. výročí.Dále je v plánu maxikarta ke známce Říkání o víle Amálce s příležitostným razítkem k vydání známky.


Poslední aktuální maxikarta, která bude navazovat na předešlé maxikarty k emisi Pražský hrad, bude ke známce s motivem obrazu Pražský oltář od Lucase Cranacha.


Maxikarty budou k dispozici pro všechny přihlášené odběratele CM vydávaných sekcí. O jejich vydání budeme informovat. Noví zájemci mohou kontaktovat vedoucího sekce Josefa Fronce na mail fronc@cbox.cz

PK

neděle 15. května 2016

Výsledky volby o nejlepší carte maximum světa 2014

Konečně jsou známy výsledky volby o nejlepší carte maximum světa za rok 2014. Ve 12. ročníku obsadila první místo německá maxikarta znázorňující panorama Drážďan, 2. místo obsadila estonská maxikarta s Leďáčkem, o třetí místo se tentokrát podělily dvě země - Francie s maxikartou s námětem obrazu španělské infantky Markéty a Rakousko s Karetou obrovskou. Naše maxikarta s Ladovým Betlémem v zimě obsadila 11. místo. Všechny nominované maxikarty do soutěže o nejlepší carte maximum světa roku 2014 si můžete prohlédnout na odkazu http://maximaphily.info/2014contest/2014contest.pdf
Kompletní výsledky 12. ročníku soutěže najdete na odkazu zde.  


1. místo Německo 69 bodů
Drážďany - panorama starého města za soumraku
vytvořil Juergen Noll

2. místo Estonie 51 bodů 
Ledňáček říční
vytvořila Estonská pošta


3. místo Francie - 45 bodů
Infantka Markéta Tereza ve stříbrných šatech, Diego Velazquez
vytvořil Peter Ried


3. místo Rakousko - 45 bodů
Kareta obrovská
vytvořil Les Maximaphiles Francais
 
PK

Nominace na volbu nejlepší carte maximum světa 2013

Konečně přichází na řadu i volba nejlepší carte maximum světa roku 2013. Na níže uvedeném odkazu je k vidění přehled maxikaret, které se soutěže účastní. Do 11. ročníku soutěže bylo nominováno 52 maxikaret z různých zemí světa. I Česká republika zde má opět svého zástupce. Za rok 2013 byla zvolena jako nejlepší česká maxikarta Krtek v raketě.
http://maximaphily.info/2013contest/2013contest.pdfJak se nakonec umístí, rozhodnou v dohlednu zástupci jednotlivých zemí, kteří mohou volit tři nejlepší maxikarty. Součtem bodů za jednotlivá umístění nakonec vzejde nejlepší carte maximum světa za rok 2013. O výsledcích vás budeme informovat.
PK 

EUROPA: Myslíme zeleně

PostEurop - Asociace evropských poštovních operátorů vyhlásil společným tématem známky EUROPA pro letošní rok ekologické téma. Známka zachycuje dvě tváře životního prostředí úzce s tímto tématem související.

vytvořil Martin Hlavatý

Šedou barvou symbolizuje stále se zhoršující skutečnost dnešní doby - znečištěné ovzduší a zelenou barvou symbolizuje život a naději. Levá strana známky představuje znečištění a obrovskou katastrofu, kterou způsobují továrny, dopravní přostředky, výroba elektrické energie a neefektivní plýtvání. Je také ukazatelem lidské činnosti s negativním dopadem na životní prostředí. Naproti tomu pravá strana známky v zelené barvě s využitím obnovitelných zdrojů energie a s ekologickým uvědoměním v oblasti životního prostředí symbolizuje, jak pozitivně můžeme ovlivnit životní prostředí.
I kolega Martin Hlavatý dal svými výtvory jasně najevo svoji volbu. 


vytvořil Martin Hlavatý

Na závěr cituji papeže Františka. "Škodit životnímu prostředí znamená škodit lidstvu, i životní prostředí má svá práva a lidé by je neměli porušovat".


PK
zdroj: cpost.cz

Sekce sběratelů CM vydala: CM Karel Svolinský

Sekce sběratelů CM vydala v lednu maxikartu k emisi Tradice české známkové tvorby, která v letošním roce připomíná významného českého malíře, ilustrátora a grafika Karla Svolinského. Maxikarta byla vytvořena z dobové fotografie, kterou sekci poskytla přítelkyně Karla Svolinského paní Marta Ehlová (bližší informace o vydání se dočtete v bulletinu Maximus 29, který je součástí Zpravodaje 1/2016).


vytvořil Josef Fronc

V omezeném množství vychází i ve variantě s kuponem ze známkového sešitku (viz obrázek níže). Obě maxikarty jsou razítkované denním razítkem Známková tvorba v den vydání známky.

vytvořil Josef Fronc

Níže uveřejňuji soukromé (neprodejné) varianty ke známce, které vytvořil a zaslal na ukázku Josef Fronc. Josef si pro tvorbu maxikaret vybral Svolinského typický motiv malby inspirované lidovými tradicemi a folklórem. Díky za ukázku.
PK

sobota 14. května 2016

Zpráva o činnosti sekce sběratelů CM v ČR za rok 2015

Také v roce 2015 zůstává činnost naší sekce stabilní. Obdrželi jsme čtyři čísla časopisu Zpravodaj včetně přílohy Maximus (25 - 28), která opět přinesla spoustu zajímavých informací o sběratelství CM z minulosti i současnosti. Kolega Kancnýř dál úspěšně řídí blog o maximafilatelii, publikoval loni 110 nových příspěvků, což je úctyhodné (druhý nejplodnější rok). 
Členská základna vykazuje k 31. 12. 2015 46 členů, z toho 4 zahraniční, což je údaj pozitivní, odhlásil se pan Zozulák, přihlásil se pan Hájek. Jednotliví členové pracují převážně individuálně, ale na některých akcích KF a SSČSZ (jde převážně o inaugurace nových známek) se někteří již pravidelně setkáváme nejen s cílem vytvořit nové CM.
Nemám informace o tom, zda byl v roce 2015 vystaven nějaký maximafilatelistický exponát.

V uplynulém roce členové sekce vytvořili kombinace CM z 36 nových známek emisního plánu, který čítal 38 známek. Využito bylo celých 95% vydaných známek! Využity byly skoro všechny známky, i když ne každý výtvor se dá za regulérní CM vydávat. Nepodařilo se zatím vytvořit CM ke dvou známkám emise Umění pro neexistující pohlednice. Pro jejich hodnocení však není zde prostor. Bylo vytvořeno mnoho CM z vydaných vlastních známek a několik CM se staršími známkami v rámci archivace aktuálních příležitostných razítek toho roku. Těší mne, že aktivita našich tvořitelů je vynikající. Opět jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže FIP o nejhezčí maxikartu. O soutěž se dále stará kolega Kancnýř. Soutěž za roky 2013 a 2014 se prakticky realizuje až nyní, výsledky budou známy do léta.  V roce 2015 jsme publikovali o maximafilatelii v časopisu Filatelie.
Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí v čele s panem Kábrtem vydalo v roce 2015 celkem 6 CM. Sadu tří pohlednic pro tvorbu CM vydala agentura Progres partners advertising u příležitosti velerhu Sběratel. Jednalo se o pohlednice s motivy historických vozů Škoda autora Zapadlíka a pohlednici k postcrossingu.  Naše sekce vydala 8 CM (Oldřich Kul-hánek, Večerníček, Moldavská dráha, Pražský hrad Aachen, Dalimilova kronika, Umění Nepraš, N.Winton a varhany J.J.Ryby. PostFila vydala tradiční 4 CM k emisi Ochrana přírody – Sovy a 4ks historické dopravní prostředky. Ostatní CM byly vytvořeny individuálně našimi členy. 
Mám-li tedy shrnout výsledky uplynulého roku, konstatuji stabilizaci, důležitou pro činnost jakékoli sekce. 
V neposlední řadě informuji o zpracování alb našich CM kolegou Hanáčkem, které budeme nadále rozšiřovat.
V tomto nastoleném trendu bychom rádi pokračovali nadále.   Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM, hlaste se u vedoucího sekce na fronc@cbox.cz
                                                                                      
30. dubna 2016    Josef Fronc, vedoucí sekce

Vlastní známky ZOO Dvůr Králové - VYPRODÁNO

Pouhý týden trval prodej známek k 70. výročí královedvorské zoo. Celý 600 kusový náklad tiskových listů byl vyprodán. Z důvodu zachování sběratelské hodnoty není v plánu ani dotisk tak úspěšné soukromé emise.


Jako velký fanda tohoto tématu jsem si známky opatřil hned v den, kdy byly dány do prodeje. Jako sběratele by mne mohlo potěšit stanovisko zoologické zahrady, že neplánují dotisk. Upřímně řečeno, mne tentokrát toto stanovisko netěší. Osobně se mi myšlenka na vlastní "zoo" známky velmi líbí. Je to výborný propagační nápad, zvlášť, jde-li o tak významnou zoologickou zahradu, jakou ta královedvorská bezesporu je. Umím si představit ty řady návštěvníků kupující známky jen tak pro radost nebo, aby mohli poslat svým známým či blízkým pohlednici s unikátní známkou s motivem oblíbeného zvířete ze zoo... Známky mohly také sloužit jako určitá forma podpory samotných zvířat. To ale zřejmě nebylo v plánu PR oddělení. Je to škoda. Těšil jsem se, že až vezmu syna do zoologické ve Dvoře Králové, tak z pohlednic a známek zde zakoupených, potěšíme nejen sebe, ale i jeho babičky a dědečky. Pro kluka by to byl zážitek, rád se mnou posílá dopisy a nezapomene sledovat, jakou jsem tam tentokrát vylepil známku. A prarodiče? Ti by jistě koukali, jaké má zoologická ve Dvoře pěkné známky. Nic z toho se bohužel neuskuteční. Známky jsou pro zachování sběratelské hodnoty bohužel definitivně vyprodané a přes to nejede vlak...
PK

Karel IV. 14. 5. 1316 - 29.11. 1378


700. výročí narození českého krále Karla IV.

tuto unikátní maxikartu, zřejmě jako jeden z mála,
vytvořil Martin Hlavatý

PK

úterý 3. května 2016

Vlastní známky ZOO Dvůr Králové v prodeji

Od včerejšího dne byl zahájen prodej vlastních známek vydaných k 70. výročí založení ZOO Dvůr Králové nad Labem.


tiskový list vlastních poštovních známek
25 kusů známek o nominální písmenové hodnotě A

Zájemci je mohou zakoupit  kamenném obchodě s upomínkami přímo v zoo nebo v eshopu na odkazu:  http://www.shopzoo.cz/eshop/knihy-a-suvenyry/emise-znamek-70--let-vyroci-zoo/ - aktualiz. 14.5.2016 - známky jsou vyprodané

Známky zakoupené prostřednictvím eshopu zasílají na dobírku přes doručovací službu PPL v hodnotě 550 Kč za tiskový list + 150 Kč za poštovné. Do poštovného přes službu PPL je započítáno speciální ochranné balení - známky jsou uloženy v igelitovém obalu a odesílány v kartónové obálce, aby se předešlo poškození. Platba převodem na účet, nebo jiný způsob dodání, není možný. Známky se prodávají pouze jako celý tiskový list (náklad 600 ks TL).
PK

Příležitostné razítko ke Dni zvoníků

Dne 30. dubna se již popáté konal v Arcibiskupském paláci na Hradčanech Den zvoníků pražské arcidiecéze. K události bylo připraveno i příležitostné poštovní razítko s námětem zvonu. Toho využil Tomáš Doležal, aby si vytvořil sérii pamětních pohlednic k emisi Zvony z roku 2005 s tímto razítkem. Tomáši, díky za zaslané ukázky.
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...