pondělí 29. června 2015

Super maxikarta z paroplavby

Doslova za minutu dvanáct se Zbyškovi Veselému podařilo vytvořit originální analogickou pohlednici k právě probíhající výstavě Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015.


Pohlednice byla v prodeji pouze v den používání razítka na příležitostné přepážce v Národním technickém muzeu v Praze.

PK

sobota 27. června 2015

Rok berounského medvěda na maxikartách

Letošní rok, pojmenovaný jako Rok berounského medvěda, připomíná významné 750. výročí od první písemné zmínky o městě Beroun. Medvědi jsou i v logu berounských oslav, jehož autorkou je Mgr. Art. Andrea Borovská. Město chystá řadu zajímavých akcí.

turistická maxikarta s kašetovým a poštovním příležitostným razítkem
k 750. výročí založení města Beroun

Slavnosti odstartovaly medvědí oslavy. Medvědi Vojta, Kuba a Matěj, známí z večerníčku Méďové, dávno patří v Berouně k největším atrakcím a 13. ledna oslavili své 15. narozeniny.Hlavní část oslav připadla na sobotu 20. června, kdy místní náměstí ožilo jarmarkem a pivními slavnostmi. V pravé poledne přivítaly slavnostní fanfáry historický průvod v čele s králem Přemyslem Otakarem II., který roku 1265 podepsal listinu, v níž je Beroun prvně zmiňován. Více info na webu www.rokberounskehomedveda.cz


logo Rok berounského medvěda od výtvarnice
Mgr. Art. Andrey Borovské, zdroj: www.mesto-beroun.cz

U příležitosti slavností se od 15. do 20. června používalo příležitostné poštovní razítko vyobrazující hlavu medvěda, který je součástí jednoduchého a výstižného loga k výročí, výtvarnicí také nazvaného jako Medvědí bratři.


Originální pohlednice spolu s řadou dalších suvenýrů vydaných k Roku berounského medvěda je k zakoupení na místním infocentru. V infocentru bylo k dispozici i turistické razítko k výročí (modrá barva). Poštovní razítko bylo k dispozici v uvedených dnech na nedaleké poště Beroun 1. Na maxikarty nám posloužila nedávno vydaná známka Medvěda hnědého od výtvarníků Knotkových. Maxikarty vytvořil tandem Pavel & Zbyšek.
PK

Zdroj: http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/pristi-rok-se-v-beroune-ponese-v-duchu-oslav-20141229.h

Maxikarty k akci Bahna 2015

Dvacátý šestý ročník akce BAHNA se uskutečnil v sobotu 20. června ve vojenském výcvikovém prostoru Bahna u Strašic nedaleko Rokycan.


Akce Bahna je každoroční prezentací Armády ČR a klubů vojenské historie, jejímž hlavním cílem je ukázat veřejnosti současnou vojenskou techniku při praktických ukázkách v terénu a připomenout tradice a bojové operace minulosti.


BAHNA pořádá Velitel pozemních sil a Nadace pozemního vojska AČR jako jednodenní ukázku výzbroje současné i historické armády, kdy v režírovaných scénách účastníci předvádí použití vojenské techniky v simulovaných operacích.


Armáda ČR včetně jednotek aktivních záloh předvádí jak ukázky činnosti v misích tak možnosti rozsáhlejších operací, Kluby vojenské historie inscenují ukázky z dramatických a vojensky zajímavých okamžiků české historie, operace z první světové války, z roku 1938, válečné operace na východní či západní frontě nebo na území protektorátu a při osvobozování Československa.


V ukázkách účinkuje několik stovek vojáků a členů klubů vojenské historie z tuzemska i zahraničí, množství nejrůznější techniky. Účastní se jich též spojenci států NATO se svou současnou bojovou technikou.V bohatém programu letos nechyběla ani historická ukázky k 70. výročí osvobození Československa.
Maxikarty k emisi S nimi přišla svoboda s příležitostným poštovním razítkem k akci BAHNA s vyobrazeným tankem vytvořili Pavel se Zbyškem.
PK

Z posledních dní...

V pořadí již dvanáctý ročník Pražské muzejní noci proběhl v sobotu 13. června 2015.  Oblíbená kulturně-prezentační akce propaguje činnost muzeí a galerií od roku 2004. Letos se do Pražské muzejní noci zapojilo 48 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Pražskou muzejní noc pořádají Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími institucemi. Koná se vždy v netradičním nočním čase  od 19:00 do 1:00. Více info na webu www.prazskamuzejninoc.cz Letos se do Muzea MHD po roční odmlce vrátila i příležitostná přepážka, která v den muzejní noci používala známé příležitostné razítko s historickou tramvají. Vytvořená maxikarta je se známkou vyobrazující prototyp čs. vozu pražského Metra, jehož zmenšený model je vystaven v Muzeu MHD. Za rok, bude-li razítko opět "v provozu", ssi budeme moci vytvořit maxikartu přímo s tramvají T3. Ta vyjde na známce letos v září.

maxikartu vytvořil Zbyšek Veselý

Od 17. června do 1. listopadu pořádá Technické muzeum v Praze ve spolupráci s Pražskou paroplavební společností výstavu pod názvem Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015. Výstava připomíná 150 let existence osobní lodní dopravy na řece Vltavě. Vedle modelů parníků, vystavených dokumentů a filmových záběrů na navštěvníky čeká malířská galerie obrazů zachycujících paroplavbu na Vltavě, dílo významných autorů, Jakuba Schikanedera, Bohumila Kubišty, Josefa Šímy a dalších. Více info o výstavě na webu www.ntm.cz na odkazu zde.

maxikartu vytvořil Martin Hlavatý

Od 20. června probíhá ve Vyšším Brodě výstava ilustrací výtvarníka Adolfa Borna pod názvem Adolf Born a ilustrace pro malé i velké. Výstavu pořádá pobočka Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. Výstava je rozdělena do čtyř částí. První z nich je věnována Adolfu Bornovi a jeho tvorbě poštovních známek. Druhou část tvoří výstava, která představuje přední české výtvarníky, ilustrátory dětských knížek, kteří se podíleli na tvorbě českých poštovních známek. Třetí část tvoří výtvarná a literární tvroba žáků a studentů jihočeských škol. Poslední část je věnována pracím žáků ZUŠ v Kaplici. Výstava potrvá do 30. září 2015. Více info o výstavě na webu www.postovnimuzeum.cz

asi nejznámější Bornova dětská dvojice - Mach a Šebestová
na poštovní známce z roku 2003
suvenýr s přílež. razítkem
k výstavě vytvořil Martin Hlavatý

Předposlední červnový víkend pořádala Česká pošta pro své zaměstnance 22. Letní národní sportovní hry. Akce se již tradičně uskutečnila ve Sportovním centru v Nymburku. U příležitosti konání her zde byla v provozu příležitostná poštovní přepážka s přílež. razítkem, a tak konečně přišly vhod získané propagační pohlednice, které vydala Česká pošta. S razítkem s balíky z roku 2012 to sice není, ale i tak je to hezká maxikarta. Existuje také ve variantách se zbylými dvě známkami ze vzorové emise Vlastní známky.

maxikarta Balík Do ruky s přílež. razítkem
k XXII. Letním národním sportovním hrám zaměstnanců České pošty
vytvořili Pavel & Zbyšek

Článek uzavírá turistická maxikarta z Rožmitálu pod Třemšínem, kterou jsme nedávno vytvořili se Zbyškem. Líbilo se nám razítko, které se vzhledem podobá razítkům z filatelistických přepážek. Rozdíl je v přidaném doplňkovém textu v horní části okruží, době a smyslu používání. Razítko připomíná 150. výročí pošty v Rožmitálu pod Třemšínem a je na něm vyobrazen kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Na turistickém kašetovém razítku je vyobrazen kostel a podobizna Jana Jakuba Ryby, který je v Rožmitále pochován. Více info na www.staryrozmital.cz


Vraťme se ještě k poštovnímu razítku. S obdobnými razítky k výročí pošt se bude letos setkávat i na jiných poštách. Již nyní jsou známa další razítka. Tak uvidíme, zda se turistovi povede navštívit i některá z dalších míst.
PK

pátek 26. června 2015

CM Mistr Jan Hus

Ve středu 17. června byla vydána poslední předprázdninová známková emise připomínající významnou osobnost našich dějin, mistra Jana Husa.Narodil se kolem roku 1370 v Husinci a zemřel 6. července 1415 v Kostnici.

Studoval na pražské univerzitě, od roku 1398 zde vyučoval a v roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty. V letech 1409–1410 byl jejím rektorem, kde prosazoval větší podíl Čechů na vedení univerzity. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Hus se například ve svém nejvýznamnějším spisu O církvi snaží ukázat, že hlavou církve je Ježíš Kristus a křesťané nemusejí poslouchat papeže, pokud jsou jeho nařízení v rozporu s Biblí. Hus tak napadá právo papeže být hlavou církve. Přebíral některé z myšlenek anglického teologa Johna Wickliffa (v češtině je znám jako Jan Viklef), který je spolu s Husem považován za jednoho z prvních reformátorů církve.
Letos si připomínáme 600. výročí, kdy byl tento významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor za kritiku mravního úpadku katolické církve, upálen.Do Husince se pro razítko na své maxikarty vydal Martin Hlavatý. Martin si záměrně zvolil datum vydání známky, protože datum upálení mistra Jana Husa (6.7.) je českým státním svátkem, a tak získat razítko s tímto datem z pošty Husinec je nemožné. Martine, díky za ukázky. 


PK

úterý 9. června 2015

Novinky ze Slovenska

Ani letos na Slovensku nezahálejí a čile tvoří. O tom mne opět přesvědčil kolega Tomáš Tyroler, když mi nedávno poslal na ukázku několik slovenských maxikaret, které vytvořil ze známek vydaných za uplynulých pět měsíců.
První maxikarta je z emise Kulturní dědictví Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzoleum Andrássyovců. Na maxikartu bylo použito příležitostné poštovní razítko k inauguraci poštovní známky, které vyobrazuje psíka Taschrela, patřícího manželům Andrássyovým. Jeho plastika je umístěna v areálu mauzolea.Další slovenská emise patří sportu, konkrétně brankářské hokejové legendě, Vladimíru Dzurillovi. Na maxikartu bylo použito denní razítko pošty Bratislava v den vydání známky.


V emisi Technické památky vyšly v dubnu 2015 dvě poštovní známky, zobrazující parní lokomotivu 498.104 Albatros a parní lokomotivu 464.001 "Ušatá". Kdo sleduje emisní činnost Slovenské pošty, nemohlo mu uniknout, že k této emisi byly vydány i oficiální maxikarty s FDC razítky. My se ale podrobněji podíváme na maxikarty od Tomáše Tyrolera, v čem se od oficiálních zásadně liší. Je to především v použitých poštovních razítkách. Tomáš správně zvolil příležitostná razítka, která se používala k inauguraci obou poštovních známek na vlakovém nádraží v Prievidzi. Pro letošní emisi EUROPA zvolila asociace veřejných evropských poštovních operátorů PostEurop jako společné téma Hračky. Česká pošta vsadila na legendární stavebnici Merkur (viz starší příspěvek), Slovenská pošta si za námět zvolila starou hračku koníka - stolčeka, nazývaného také koník - bežka. Záměrně jeho originální slovenský název nepřekládám, v češtině bych asi sáhl po ekvivalentu koník - odrážedlo. 
U této emise bych se chtěl na chvíli zastavit. Hračky jsou neodmyslitelnou součástí našich životů. Jako malé děti jsme na nich vyrůstali, jako rodiče se z nich těšíme spolu s našimi dětmi a jako prarodiče jimi potěšíme nejedno srdíčko našich malých vnoučat. Proto je potěšující, že své místo našly i ve známkové tvorbě. A co vydavatelská země, to bezpochyby kousek historie. O tom se sami můžete přesvědčit na http://www.posteurop.org/europa2015. I Slovenská pošta sáhla výběrem motivu hluboko do historie lidové řemeslné výroby a zvolila nádherně ornamentálně vyzdobeného kyjatického koníka.Výroba kyjatických dřevěných hraček vychází z domácí výroby lidového nábytku známého a rozšířeného už na začátku 19. století, kdy výrobci uplatňovali při zhotovování hraček tradiční postupy v konstrukčně - technologickém a dekorativním provedení.  Na výrobu tektonických hraček používali výlučně bukové dřevo, které svojí strukturou nejvíc vyhovovalo při zdobení hotových výrobků. Barevnosti původně dosahovali přírodními, později průmyslovými mořidly. K oživení lidové řemeslné výroby v Kyjaticích došlo ve 20. letech minulého století. Hromadná výroba prosperovala do poloviny 20. stol. V jeho druhé polovině jejich výroba postupně upadala. Posledním výrobcem kyjatických hraček byl mistr Rudolf Stehlík.


Kyjatické hračky - koník
zdroj: Gemersko - malohontské múzeum

Tomáš mi poslal dvě pohlednice k této emisi, vyobrazující různé koníky. Obě pohlednice jsou orazítkovány denním razítkem pošty Bratislava v den vydání známky.Někdy počátkem letošního roku mne Tomáš požádal o názor k jeho záměru. Bohužel jsem tehdy k této emisi neznal bližší souvislosti, abych Tomášovi doporučil držet se motivu Kyjatických hraček. Dělám to tedy dodatečně a nechám na něm, zda se k této pěkné emisi bude chtít ještě vracet. Možná by to stálo za to, protože existuje příležitostné razítko, které by se k této emisi hodilo...Dne 8. května 2015 jsme si připomněli 70. výročí od konce 2. světové války v Evropě. Slovenská pošta si výročí připomíná příležitostnou poštovní známkou, vyobrazující symbolický akt porážky nacizmu - vztyčení sovětské vlajky na budově říšského sněmu. Na maxikartu bylo použito příležitostné poštovní razítko Den vítězství nad fašismem, používané na poště v Bratislavě dne 8. května 2015.Tomášovi děkujeme za zaslané ukázky a přejeme hodně zdaru při realizaci dalších maxikaret.
PK


více informací o známkových emisích najdete na www.pofis.sk
zdroj: pofis.sk

Další suvenýry z Hradce Králové

Výlet za příležitostným razítkem do Hradce Králové podnikl i Zbyšek Veselý. Ze současných pohlednic, které se zde prodávaly, vybral několik exemplářů, které se nejvíce podobaly motivu známky z roku 2008.  Zbyšek opět nezapomněl ani na turistu a vytvořil hned dvě turistické maxikarty s kašety z katedrály Svatého Ducha a z Bílé věže. Zbyškovi díky za ukázky.Víte, že v roce 2008, kdy vyšla v emisi Krásy naší vlasti příležitostná známka Hradec Králové, se zde používalo příležitostné razítko k 700. výročí katedrály Svatého Ducha. Tehdy již maximafilatelisté čile tvořili své prvotiny...


 PK

pondělí 8. června 2015

Sušičtí filatelisté křtili známku Rabí

Uplynulý pátek se konala v městečku Rabí inaugurace poštovní známky s námětem naší největší hradní zříceniny, hradem Rabí. Na inauguraci se tentokrát vydal Josef Fronc, který pro čtenáře připravil pěkný článek s řadou zajímavých vyobrazení...

Sušičtí filatelisté křtili známku Rabí

Emise Krásy naší vlasti vychází v naší novodobé vydavatelské činnosti od roku 1991.  První dvouznámková série vyšla v nám známém nejmenším známkovém formátu, přestože byla vytištěna ocelotiskem z plochých desek. 

letošní emise Krásy naší vlasti s hradem Rabí

Ve formě dvacetibloků jsme si mohli do svých sbírek zařadit námět s horou Kriváň a Řípem. V následujícím roce 1992 emise obsahovala již tři známky, zato vyšla ve větším formátu sběratelům známém z emise Pražský hrad a Bratislavské historické motivy devadesátých let, ale v nové TF v osmibloku rozděleném na 4 + 4 známky. Větší formát dovolil autorům zachytit na ploše známky věrohodnější vyobrazení či více detailů. Zajímavostí tohoto ročníku je fakt, že autory výtvarných návrhů jsou rytci. Po rozdělení Československa se emise Krásy naší vlasti ustálila na dvou námětech v roce (většinou vycházely známky v jeden den). Pouze v roce 2000 obsahovala série opět tři známky. Od roku 2014 vychází v roce jen jedna známka s tímto námětem. Naposledy v roce 1993 tvořil první známku emise opět rytec, od druhé známky této emise se na známkách emise podílejí vždy dva autoři - výtvarný návrh zajišťují výtvarníci, o rytiny se starají rytci. V letošním roce se na známku povedlo počtvrté zařadit památku Západočeského kraje. Poprvé se tak stalo až v roce 2009 - zámek Horšovský Týn, následovaly 2010 Klatovy a 2011 Cheb. Poprvé se na známce této emise objevuje zřícenina, zato největší svým rozsahem u nás - Rabí.

maxikarta hrad Rabí
vytvořil Josef Fronc

Po právu se ujali slavnostní inaugurace této známky filatelisté z nedaleké Sušice. Slavnostní akt naplánovali na pátek 5. června a musím dodat, že lepší počasí si přát nemohli. Součástí inaugurace byla pro zájemce z řad účastníků připravena i prohlídka zříceniny hradu s průvodcem. Jelikož byl hrad vybudován na vyvýšené skále, navíc do význačné výšky, naskytl se těm, kteří měli odvahu vystoupat až na nejvyšší ochoz hlavní části hradu, překrásný výhled do široké dálky tohoto kraje.

pohled na městečko Rabí z ochozu věže hradu

Přestože venku panovalo teplo kolem 30°C, mohli jsme se na chvíli svlažit i v hradních sklepeních, kde panuje trvalá teplota 6°C. Kromě řady zajímavostí jsme viděli i hradní studnu vykopanou do hloubky 60 m. Doporučuji tuto Národní kulturní památku navštívit, v rámci tohoto výletu lze prohlédnout i další zajímavá místa v okolí, takže výlet na západ Čech může být příjemně prožitým dnem pro ty, kteří neradi přespávají mimo domov.

maxikarta hrad Rabí
vytvořil Josef Fronc

Vlastní inaugurace se odehrála v příjemných prostorách budovy radnice. O kulturní vystoupení se postaral kytarový virtuóz Lubomír Brabec. Jeho přítomnost nebyla náhodná. Je to jednak plzeňský rodák, navíc se nedávno přestěhoval do Čepic u Sušice a tak do tohoto regionu patří. Kromě autorů známky Adolfa Absolona a Martina Srba jsme se mohli vidět s paní Mášou Chábovou ze známkové tvorby, s paní Olgou Batulkovou z MPO, s panem starostou Miroslavem Kraucherem a paní Milenou Stárkovou z Plzeňského krajského úřadu. Za SČF byl přítomen Bedřich Helm.

kmotři poštovní známky (zleva)
M. Kraucher, M. Stárková, V. Senft a B. Helm

V. Senft (vlevo) a A. Absolon sedící na hradní studni

Inaugurací slovem provázel místopředseda KF 03-09 Sušice, pan Václav Senft. Tento KF spolu se SSNPC SČF připravili pro zájemce pamětní listy a další filatelistický materiál.

k akci nemohl chybět ani pamětní list

Také místní pošta měla pro filatelisty připravené R-nálepky s přítiskem a Apostku. Chybělo jen příležitostné razítko, které by do Rabí přilákalo daleko více příznivců. Maximafilatelisté se tak museli smířit jen s domicilem pošty Rabí. I tak vznikly pěkné maxikarty díky vhodným pohlednicím, kterých bylo v prodeji dostatek.

maxikarta hrad Rabí
vytvořil Josef Fronc

maxikarta hrad Rabí
vytvořil Josef Fronc

Také poštovní známky byly k dostání na několika místech v dostatečném množství.
Josef Fronc
Josefu Froncovi patří dík za pěkně zdokumentovaný filatelistický výlet s řadou povedených maxikaret.  PK

čtvrtek 4. června 2015

Maximafilatelistický suvenýr z Hradce Králové

Letos se to pěknými poštovními razítky jenom hemží. Jedním z nich je i příležitostné razítko ke slavnostnímu znovuotevření Bílé věže v Hradci Králové po rekonstrukci, která zde proběhla v uplynulých letech. Cílem projektu rekonstrukce Bílé věže byly stavební úpravy exteriéru a interiéru kulturní památky a dále nástavba objektu pokladny, která bude také sloužit jako technologické zázemí pro ve věži instalované audiovizuální a světelné efekty a nový vstup na vyhlídkovou věž (více info na www.bilavez.cz).
V historii emisí českých známek vyšla známka s námětem královehradeckého Velkého náměstí dvakrát. Poprvé v roce 1993 v rámci výplatní emise Městská architektura, podruhé v roce 2008 v emisi Krásy naší vlasti.Pro tvorbu regulérní analogické pohlednice je to již bohužel dlouhá doba, protože pravidla určují nejdéle 4 roky od vydání známky. Jako filatelistický suvenýr je to ale povedené. Škoda jen, že takových razítek ve shodě se známkou blíže k emisi nemáme více...
Martine díky za zaslané ukázky.
PK

Setkání sběratelů v Doksech odloženo

Vážení kolegové a kolegyně, plánované setkání sběratelů analogických pohlednic, které se mělo uskutečnit 13. června 2015 v Penzionu Skalka v Doksech se odkládá. Důvodem je nutná účast vedoucího sekce na jednání předsednictva SČF v Praze, které proběhne ve stejný den. O náhradním termínu vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...