čtvrtek 15. ledna 2015

Slovenská maxikarta JUDr. Severín Zrubec

Během minulého týdne mi do mailu přišlo od slovenského sběratele Tomáše Tyrolera několik jeho dalších maxikaret, které v poslední době vytvořil. Tomáši díky! Z nich jsem si vybral jednu zajímavou s portrétem předního slovenského filatelisty JUDr. Severína Zrubce. 


Poštovní známka, navržená jako lichoběžník se dvěma trojúhelníkovými kupony, vyšla 5.12.2014 ke Dni slovenské poštovní známky. Námětem je portrét Severína Zrubce s jeho autogramem. Do pravého kuponu zasahuje vyobrazení jeho první zlaté medaile získané na Světové výstavě Praga 1962, do levého kuponu zasahuje logo Spolku Sv. Gabriela, který spoluzakládal v roce 1992. Příležitostné poštovní razítko s jeho portrétem se používalo při inauguraci poštovní známky dne 5. prosince 2014 v Trnavě.

JUDr. Severín Zrubec se narodil v roce 1921 v Lúčnici nad Žitavou. Žil a pracoval v Bratislavě, kde také v roce 1948 získal doktorát práv na Právnické fakultě Slovenské univerzity. Jako právník pracoval v různých organizacích, naposledy na Ministerstvu zemědělství ČSSR, odkud odešel do důchodu. Filatelistické veřejnosti je známý jako úspěšný vystavovatel, publicista, svazový funkcionář, člen domácích a zahraničních porot pro hodnocení exponátů. V organizované filatelii působil více jak 50 let. Prosazoval moderní pojetí filatelie, jako zájmové činnosti, s výrazným kulturním a společenským posláním. Od roku 1952 byl členem Svazu slovenských filatelistických spolků. Jeho jméno je také úzce spjato s úsilím o obnovu Svazu slovenských filatelistů. Dvě funkční období vedl svaz jako předseda (1969 -1979), další dvě období jako místopředseda. Za svoji činnost byl oceněný mnohými vyznamenáními - Zlatý čestný odznak ZSF, Laureát Ceny ZSF 2000, atd. Pracoval jako člen Komise námětové filatelie FIP, i jako člen Mezinárodní poroty FIP. Jeho jméno se zapsalo do historie slovenské i evropské filatelie. Exponát "Dnes sa točia rotačky" byl vystavovaný po dobu 28 let na několika desítkách výstav doma i v zahraničí. Na 5 světových výstavách pod partonátem FIP a 22 mezinárodních výstavách získal 4 zlaté, 17 pozlacených a 7 stříbrných medailí. V roce 1988, kdy ukončil vystavovatelskou činnost, daroval svoji rozsáhlou tematickou sbírku "Tlač a kniha" do Muzea knižní kultury v Trnavě. Mimo filatelie se také věnoval psaní poezie. V letech 2003 - 2005 vydal 14 malých sbírek lyriky, adresovaných především přátelům a známým. Zemřel v roce 2011 v Bratislavě a je pochován ve svém rodném městě. (zdroj: pofis.sk)

PK

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...