čtvrtek 27. listopadu 2014

Jára Cimrman - vynálezce kruhové známky

Geniálního vynálezce Járu Cimrmana jistě není třeba příliš představovat. Představme si alespoň krátce jeho další fantastický vynález - kruhovou známku.
"Jára Cimrman se jako učitel v haličské osadě Struk seznámil s dcerou místního poštmistra Erikou T. Ta se záhy stala Cimrmanovou přítelkyní a posléze i zapisovatelkou jeho myšlenek a zásad.
Díky zápiskům Eriky T. víme, že Jára Cimrman nabídl rakouské c. a k. poště svůj návrh organizace poštovní služby, při níž bylo k dopravě spěšných známek použito polního dělostřelectva. Výhodou této novinky bylo, že zásilka dopadla během několika vteřin na příslušnou adresu. Nevýhodou bylo, že adresátů ubývalo. Na žádost obyvatelstva Haliče byla tato služba zrušena. Inspirován kulatým poštovním razítkem vytvořil Jára Cimrman pro tyto spěšniny i kruhovou známku." (zdroj: Česká pošta, s.p.)

"metál" na hrudi Járy Cimrmana

Kruhová známka spatřila světlo světa dne 26. listopadu 2014, kdy byla se vší slávou uvedena do poštovního provozu, a to hned ve dvou hodnotách A = 13 Kč tuzemské poštovné do 50 g a Z = 30 Kč zahraničí - mimoevropské země do hmotnosti 50 g.


maxikarta Jára Cimrman
ze sbírky Martina Hlavatého

Na obou kruhových známkách byly použity dvě z mnoha možných podob génia. Na pohlednicích je vyobrazena autobusta Járy Cimrmana, jejíž všechny rysy jsou strhané kloboučníkem Lešnerem, který na ní napařoval klobouky. Jen na zátylku je patrný pahrbek geniality. Vznikly tak hezké maxikarty, "ozdobené" příležitostným razítkem ke dni vydání kruhových známek.
Vraťme se ale ještě zpět k významnému 26. listopadovému dni. Úderem druhé hodiny odpolední se na Hlavní poště v Praze konalo uvedení kruhové známky Jára Cimrman. Za přítomnosti ministra vnitra Marcela Chovance, zástupců České pošty - generálního ředitele Martina Elkána a ředitele odboru známkové tvorby Břetislava Janíka a členů divadla Járy Cimrmana Zdeňka Svěráka, Jaroslava Weigela (mimochodem nějaký čas žil v naší ulici v MH a při dotazu na mne bryskně vychrlil i číslo popisné i fakt, že už dům pár let nestojí; dnes na jeho místě stojí nový dům v němž bydlí kolega filatelista, který si určitě "Járovy" známky opatří...), Petra Bruknera a Jana Hraběty, byla známka slavnostně pokřtěna a uvedena do poštovního provozu.Celá akce se nesla v duchu přátelské atmosféry, plné cimrmanovského humoru, kterou uzavřela autogramiáda herců divadla.


Dlouhé fronty táhnoucí se prve od filatelistických přepážek, vystřídaly fronty na podpisy divadelníků, o které byl velký zájem. Ve dvoraně Hlavní pošty, kde se celá akce uskutečnila, bylo kromě samotných známek vystaveno i dělo, které je i motivem příležitosného razítka, které bude na hlavní poště k dispozici až do 5. prosince.


Co dodat závěrem. Byla to hezká a vydařená tečka za letošním emisním rokem. Díky! Nebo, že by ještě nebyla...?


Pavel Kancnýř

Ohlédnutí za 17. listopadem

Dne 5. listopadu byla vydána poštovní známka k výročí 17. listopadu. Známka připomíná dvě významná listopadová výročí, která se vážou k roku 1939, kdy nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům a o 50 let později v roce 1989 proběhly v Československu revoluční změny (tzv. sametová revoluce), které vedly k pádu komunistického režimu.15. listopadu roku 1939 vyvrcholila v Československu protiokupační nálada. Tehdy se lidé rozhodli uctít památku mrtvého studenta lékařské fakulty Karlovy univerzity Jana Opletala. Toho nacisté smrtelně postřelili při demonstraci konané v den 21. výročí vzniku Československa.V noci z 16. na 17. listopadu němečtí pořádkoví policisté za pomoci jednotek SS a z rozkazu německého vůdce natrvalo uzavřeli všech deset vysokých škol, devět vedoucích představitelů vysokoškoláků v Ruzyni popravili, 1200 studentů zbili a odvlekli do koncentračních táborů. Na základě těchto událostí byl v Londýně v roce 1941 tento den vyhlášen jako Mezinárodní den studentů...

Týden po pádu Berlínské zdi začala v Praze 17. listopadu 1989 sametová revoluce. Ve čtyři hodiny odpoledne se u sídla lékařské fakulty na Albertově sešly skupinky studentů, aby si připomněly tragické události před 50 lety. Původně klidná manifestace se brzy změnila ve stávku za svobodu, demokracii a politické reformy...

carte maximum 17. listopad
příležitostné poštovní razítko 17. listopad, Praha 1,
5.11.2014 - v den vydání známky
ze sbírky Martina Hlavatého
PK
zdroj: cpost.cz

Chrám sv. Víta - jiný pohled

Velkou radost mi včera udělal Zbyšek Veselý. Inspirován nejen barevností známky, sehnal pohlednici a vytvořil pěknou maxikartu v den 670. výročí založení svatovítské katedrály.


Motivem pohlednice je Slavíčkův obraz Dóm sv. Víta (1909)  ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. 
PK

pondělí 24. listopadu 2014

Carte maximum k 670. výročí založení svatovítské katedrály

V pátek 21. listopadu 2014 jsme si připomněli 670. výročí od položení základního kamene pro stavbu svatovítské katedrály. U této příležitosti připravila Sekce sběratelů analogických pohlednic maxikartu, jejímž námětem je iniciála písmena A s klečícím Arnoštem z Pardubic, adorujícím Krista (Graduál Arnošta z Pardubic, 1363).

carte maximum Chrám sv. Víta - 670 let
denní razítko pošty Praha 012 - Hrad (motiv katedrály),
21.11.2014 (den 670. výročí)
vydala Sekce sběratelů analogických pohlednic

V den 670. výročí bylo na maxikartu použito denní razítko pošty Praha 012 - Hrad, sídlící v těsné blízkosti katedrály. Maxikartu obdrží všichni abonenti CM vydávaných sekcí. Pokud nejste dosud abonentem a máte zájem odebírat maxikarty vydávané Sekcí sběratelů analogických pohlednic, pak můžete kontaktovat vedoucího sekce Josefa Fronce na e-mail fronc@cbox.cz
PK 

čtvrtek 20. listopadu 2014

Vlastní známky Adventní čas

Ve středu 12. listopadu vyšly vánoční Vlastní známky - Adventní čas. Tiskový list obsahuje 25 poštovních známek s vánočními motivy, které vycházejí z jednoho hlavního motivu.

carte maximum
VZ Adventní čas - detail z hlavního motivu (babička)
pohlednice z dárkového balení - 
hlavní motiv
razítko pošty Praha 1 (den vydání)

Vlastní známky vycházejí také v dárkovém balení spolu s 8 pohledy. Výtvarný návrh známek a pohlednic připravila ilustrátorka dětských knih Jarmila Marešová.

carte maximum
VZ Adventní čas - detail z hlavního motivu (pošťák)
pohlednice z dárkového balení - 
detail z hlavního motivu (pošťák)
razítko pošty Praha 1 (den vydání
)

Právě nyní, v předvánoční čas, se obchody plní řadou různých vánočních pohlednic, z nichž některé se mohou hodit i k vytvoření analogické pohlednice.


carte maximum
VZ Adventní čas - detail z hlavního motivu (košík s jablky)
pohlednice - 
košík s jablky
razítko pošty Praha 1 (den vydání)

Meze fantazie se sběratelům analogických pohlednic nekladou, proto se někteří nespoléhají pouze na několik oficiálních pohlednic vydaných ke kalendáři, ale hledají i pohlednice k dalším známkám...

carte maximum
VZ Adventní čas - detail z hlavního motivu (svíčka)
pohlednice - 
svíčka
razítko pošty Praha 1 (den vydání)

Řadu starých vánočních pohlednic můžete najít třeba i v antikvariátu nebo na internetových aukcích. Výběr je veliký, motivy v mnoha případech shodné nebo alespoň velmi podobné...

carte maximum
VZ Adventní čas - detail z hlavního motivu (prskavka)
pohlednice - 
prskavka
razítko pošty Praha 1 (den vydání)

V tomto příspěvku jsou použity ukázky maxikaret s razítkem pošty Praha 1 v den vydání "adventních" známek. Všechny pocházejí ze sbírky Martina Hlavatého, kterému děkuji za zaslání ukázek. Další poštovní razítka, vhodná pro tvorbu vánočních maxikaret, si ukážeme v jednom z příštích příspěvků. 
Bližší informace k vydání Vlastních známek Adventních čas v dárkovém balení naleznete ve starším příspěvku na odkazu http://cartesmaximum.blogspot.cz/2014/11/adventni-kalendar-v-sade-s-8.html
PK

čtvrtek 13. listopadu 2014

Maxikarty k emisi Umělecká díla na známkách 2014

Téměř poslední emise každoročně patří sérii poštovních známek, zachycujících umělecká díla našich i zahraničních autorů. Letos to jsou díla dvou výtvarníků a jednoho fotografa.  První z obrazů - Ulice v zimě, kterou do podoby poštovní známky rytecky převedl Václav Fajt, je dílem Jakuba Schikanedera.

maxikarta ke známce Ulice v zimě (J. Schikaneder)
razítko pošty Praha 1, 5.11. 2014 (den vydání)
ze sbírky Martina Hlavatého

Známka zobrazující fotografii Samota a brýle představuje jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů první pol. 20. století a  světově významného průkopníka avantgardní fotografie - Jaromíra Funkeho. Fotografie, na které fotograf uplatnil výrazný tvar brýlí a jejich stínu v nezvyklém úhlu, vznikla ve 20. letech minulého století.

maxikarta ke známce Samota a brýle (J. Funke)
razítko pošty Praha 1, 5.11. 2014 (den vydání)
ze sbírky Martina Hlavatého

Poslední dílo z letošní emise patří světově známému španělskému surrealistovi Salvadoru Dalímu, od jehož narození uběhlo letos v květnu 110 let. Obraz s názvem Leda Atomica, v rytecké transkripci Martina Srba, znázorňuje Ledu, mytologickou královnu Sparty s labutí. Podle řecké mytologie porodila Leda čtyři děti: Kastór a Klytaimnéstra byli potomky Tyndareovými, Polydeukés a Helena však měli jiného otce - nejvyššího boha Dia. Podle Eurípida měla Léda s Tyndareem dvě děti, Klytaimnéstru a Timandru, pak ji oplodnil Zeus, proměněný v labuť, a ona porodila dvě vejce, z nichž se narodili Dioskúrové, synové Diovi, totiž Kastór a Polydeukés a Helena...
Tak jako její krása přitahovala Dia, stejně tak lákala i umělce. Lédino objetí s labutí bylo v helénistickém i pozdějším umění oblíbeným motivem. Na Dalího obrazu je Leda portrétem jeho ženy Galy.

maxikarta ke známce Leda Atomica (S. Dalí)
razítko pošty Praha 1, 5.11. 2014 (den vydání)
PK
zdroj: wikipedia.org

pondělí 10. listopadu 2014

Osobnosti: Andreas Vesalius (1514 - 1564)

V letošním roce si připomínáme 500. výročí narození a 450. výročí úmrtí vlámského anatoma, lékaře a autora výpravné knihy o lidské anatomii - De humani corporis fabrica - Adrease Vesalia.


maxikarta s portrétem Andease Vesalia

Narodil se 31. prosince 1514 v Bruselu do lékařské rodiny. V roce 1529 začal studovat na univerzitě v Lovani v Belgii, kde se učil rétoriku, filozofii, logiku, latinu, řečtinu a hebrejštinu. Brzy však obrátil pozornost k medicíně a v roce 1533 odešel do Paříže studovat jednu z předních lékařských fakult. V té době byl již známý pro své dovednosti v pitvě. V Paříži studoval pod vedením Jacoba Sylviuse a Johanna von Guinter Andernacha, kteří oba překládali dílo řeckého lékaře Galena jež kombinovali s vlastními zjištěními. V roce 1537 se stal profesorem anatomie v Padově, na univerzitě proslavené vysokou úrovní zejména v lékařském oboru. Věnoval se pitvám a v roce 1538 uveřejnil latinské dílo Tabulky anatomické. První kniha popisuje kosti a chrupavky, druhá kniha svaly a vazy, třetí kniha cévy, čtvrtá nervy, pátá trávicí, močové a pohlavní ústrojí, šestá dýchací ústrojí, sedmá mozek a smyslové orgány. Jde o první „moderní“ učebnice anatomie, vzniklé na základě pozorování a pitev. Vesalius také navrhl postup pitvy, jenž se používá dodnes.

maxikarta ze sbírky Marina Hlavatého

V roce 1544 byl jmenován osobním lékařem Karla V., který trpěl dnou. Později se stal osobním lékařem Filipa II. a stěhuje se do Španělska. V roce 1564 odchází ze Španělska do Jeruzaléma z důvodů, které nebyly nikdy zcela objasněny. Spekuluje se o tom, že provedl pitvu na člověku, který, jak zjistil v průběhu pitvy, byl ještě naživu. Také se říkalo, že byl španělskou inkvizicí obviněn z kacířství a musel uprchnout. I když se vrátil do Bruselu, pokračoval do Benátek a dále do Svaté země. Vesalius se nikdy nevrátil domů ze svých cest. Na zpáteční cestě v bouři ztroskotala jeho loď u řeckého ostrova Zante (Zakynthos), kde Vesalius v roce 1564 umírá.Významné výročí si připomínají i poštovní správy Belgie a Portugalska ve společném vydání, na které sběratelé zareagovali vydáním 5 maxikaret se známkami z aršíku a razítkem dne vydání.

PK
zdroj: wikipedia.org

pátek 7. listopadu 2014

Ladova pohlednice vydána!

Další příznivá zpráva. Ladova pohlednice Betlém v zimě (1942) je již v prodeji. Pohlednice vyšla v rámci tzv. nového setu vánočních Ladových pohlednic, kde nahradila pohlednici Zima (1945). Mix pohledů s 24 motivy obsahuje odhadem nanejvýš 3 až 5 těchto pohlednic na jedno stokusové balení. Tam, kde mají Ladovy pohledy v prodeji již delší dobu, nemusejí mít tuto pohlednici. Sám jsem se o tom přesvědčil v několika obchodech, dokud jsem netrefil na ten, který měl "starou" i "novou" sadu. Vodítkem v hledání také může být, že jsem tyto pohlednice našel mezi pohlednicemi s tenkým černým rámečkem. Tak hodně štěstí v hledání.
PK
Informaci o vydání pohlednice mi poskytl pan Martin Lada. Děkuji.

čtvrtek 6. listopadu 2014

Adventní kalendář v sadě s 8 pohlednicemi

Potěšující informace pro všechny maximafilatelisty a nejenom je. Česká pošta vydá 12. listopadu Vlastní známky - Adventní čas také ve variantě s 8 pohlednicemi s motivy ze známek, mezi nimiž je i ten ústřední! Produkt "Adventní kalendář" vyšel nákladem 10000 kusů tiskových listů. Celkový náklad TL VZ Adventní čas je 16000 kusů. Komplet obsahuje TL Adventní čas, tj. 25 kusů poštovních známek o nominál. hodnotě A  (13 Kč tuzemské poštovné do 50 g) a 8 pohlednic. Prodejní cena je 398 Kč. V prodeji bude od 12. listopadu 2014 na vybraných poštách, jejichž přehled najdete zde
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...