pondělí 20. října 2014

Maxikarty k aršíku Chrám sv. Víta

Dne 15. října byl vydán známkový aršík Chrám sv. Víta v transpozici klečícího Arnošta z jeho graduálu a prvním zobrazení katedrály ze Schedelovy norimberské kroniky 1494. 


Na aršíku je stylizovaná katedrála dnešních dní, vzývaná anděly převzatými z obrazu tzv. Kladské madony. Arnošt jej věnoval klášteru Augustiniánů, který ve svém rodišti založil.


carte maximum
se známkou Chrám sv. Víta a denním poštovním razítkem pošty Praha 012 - Hrad
15.10.2014, den vydání

Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha je dominantní stavbou Pražského hradu. Jedná se o trojlodní gotickou katedrálu se třemi věžemi a sídelní kostel arcibiskupa pražského. Současná stavba vznikala v několika etapách, byla stavěna v letech 1344–1419, 1490–1510, 1556–1593 a 1873–1929 (západní část). V letech 1060–1920 byla zasvěcena třem významným českým světcům – sv. Vítovi, sv. Václavovi a sv. Vojtěchovi. Do roku 1997 byl používán název chrám svatého Víta, proto je zkrácené označení svatovítská katedrála, nebo katedrála svatého Víta dosud zažitý název. V roce 1997 obnovil tehdejší pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk dřívější název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


carte maximum
se známkou Chrám sv. Víta a denním poštovním razítkem pošty Praha 012 - Hrad
15.10.2014, den vydání
ze sbírky Zuzky Czechaczkové

Dne 21. listopadu 1344 Karel IV., tehdy ještě kralevic a markrabě moravský, položil s dlouholetým přítelem, Arnoštem z Pardubic, s otcem Janem Lucemburským a s bratrem Janem Jindřichem, základní kámen katedrály sv. Víta v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Hlavním architektem byl Matyáš z Arrasu.


carte maximum s vyobrazeným Arnoštem z Pardubic,
se známkou Chrám sv. Víta a denním poštovním razítkem Hlavní pošty, Praha 1
15.10.2014, den vydání
ze sbírky Martina Hlavatého

Více informací k emisi naleznete na webu České pošty na odkazu http://filatelie.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/chram-sv--vita-id43467/
PK
zdroj: cpost.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...