pátek 24. října 2014

Kytice k 50. výstavce známkové tvorby

Dne 15. října byla vydána poštovní známka Bouquet s kupony pro přítisky s námětem kytice v trychtýři v láhvi vína.

maxikarta se známkou Bouquet a denním razítkem
pošty Praha 1 v den vydání
ze sbírky Martina Hlavatého

K jubilejní 50. výstavce známkové tvorby, která se konala ve stejný den na Hlavní poště, bylo připraveno příležitostné razítko se stylizovaným obličejem. 

maxikarta se známkou Bouquet a příležitostným razítkem
k 50. výstavce Známkové tvorby dne 15. 10. 2014
ze sbírky Zuzky Czechaczkové

1. výstavka známkové tvorby se uskutečnila 23. února 2011 a kromě výtvarných návrhů, rozkreseb a podkladů pro tisk poštovních známek, FDC a FDC razítek, představila také novinku - oficiální číslovaný Pamětní list České pošty.


První dva pamětní listy vyšly k emisi Lidová architektura

Zprávu o první výstavce a pamětních listech si můžete přečíst zde.
Veškeré výstavky pro návštěvníky organizuje kolektiv odboru známkové tvorby České pošty v jehož čele stojí ing. Břetislav Janík, ředitel a Marie Chábová, vedoucí prodejny známkové tvorby. Výstavy připravují ve spolupráci s Pražskou tiskárnou cenin a s tvůrci poštovních známek. 


zleva: Marie Chábová, Václav Zapadlík, ing. Břetislav Janík

Od roku 2011 až dosud bylo na výstavkách představeno bezmála na 150 vydaných poštovních známek a řada dalších filatelistických materiálů. Výstavek a autogramiád se pravidelně účastní mnoho známých tvůrců poštovních známek, z nichž například jmenujme manželé Knotkovi, Jana Kavana, Adolfa Absolona, Pavla Sivka, Marinu Richterovou, Karla Zemana, Zdeňka Zieglera, Pavla Hracha, Bedřicha Housu, Evu Haškovou, Marko Čermáka, Renátu Fučíkovou, Jana Ungráda, Václava Zapadlíka, Jiřího Slívu, Adolfa Borna, Miloše Ondráčka, Martina Srba, Jaroslava Tvrdoně, Václava Fajta, Bohumila Šneidera a další.


výtvarník Bedřich Housa
na výstavce "České poštovní známky výtvarníka Bedřicha Housy",
pořádané na Hlavní poště dne 12. dubna 2012 k 86. výročí jeho narození

Na některé výstavky zavítali i speciální hosté. Návštěvníci tak mohli osobně poznat naší nejlepší gymnastku Věru Čáslavskou, vnuka cestovatele A. V. Friče,  paraguayského indiána kmene Čamakoko, Rodolfa Ferreiru Friče nebo Karolinu Milerovou, vnučku výtvarníka Zdeňka Milera.


Věra Čáslavská

Za dobu pořádání výstavek proběhlo i několik speciálních výstavek, které například představily tvorbu výtvarníka Bedřicha Housy, tvorbu rytce příležitostných razítek Mildy Bláhy, nebo výstavní exponát České pošty.


z výstavky příležitostných razítek rytce Mildy Bláhy

Neméně zajímavá jistě byla i speciální výstavka materiálů PTC Praha. Zatím poslední speciální výstavka návštěvníkům představila, jak fungují komise, které schvalují emisní plán a řeší výtvarné návrhy poštovních známek.
Výstavky se tradičně těší velké oblibě návštěvníků, kteří se na akci sjíždějí ze všech koutů naší země. Někteří z nich se také mohou pochlubit účastí na všech padesáti výstavkách! Účastnící výstavek jsou nejen odměňováni množstvím cenných informací kolem vydání poštovních známek, ale mnohdy i věcnými dary a suvenýry spojenými s poštou. Od letošního roku navíc každý účastník výstavky obdrží zdarma ke každé emisi obálku se slepotiskem Známková tvorba - výstavka - den vydání. 
U příležitosti konání výstavek se také od 1. 3. 2011 používá denní poštovní razítko Známková tvorba, které navrhl rytec Martin Srb.
V prvním roce bylo uspořádáno 11 výstavek a představena novinka Pamětní list České pošty. V následujícím roce bylo uspořádáno 13 výstavek, představena novinka Vlastní známky v archové úpravě a do známkové tvorby vstoupil výtvarník a specialista na AutoArt, Václav Zapadlík. V roce 2013 bylo uspořádáno 15 výstavek, představen První grafický list České pošty - Závišův kříž a známkový sešitek Vlastní známky. V posledním roce se uskutečnilo již 11 výstavek, z nichž 15. října proběhla jubilejní 50. výstavka. V závěru roku se můžeme těšit na vydání kruhových Vlastních známek např. s domnělým portrétem Járy Cimrmana.
Výčet událostí kolem výstavek Známkové tvorby není konečný. Hovořit by se na toto téma dalo dlouhé hodiny. Každý účastník výstavky si v sobě odnáší to, co ho nejvíce zaujalo a potěšilo. Pro mne jsou to třeba informace k novým emisím, poznání tvůrců známek, ale i přátelská setkání s lidmi se stejným zájmem... 
Na závěr proto patří Břetislavu Janíkovi, Marii Chábové a všem, kteří se na výstavkách podílejí, velký dík a přání jen toho nejlepšího do dalších let.
Pavel Kancnýř

pondělí 20. října 2014

Maxikarty k aršíku Chrám sv. Víta

Dne 15. října byl vydán známkový aršík Chrám sv. Víta v transpozici klečícího Arnošta z jeho graduálu a prvním zobrazení katedrály ze Schedelovy norimberské kroniky 1494. 


Na aršíku je stylizovaná katedrála dnešních dní, vzývaná anděly převzatými z obrazu tzv. Kladské madony. Arnošt jej věnoval klášteru Augustiniánů, který ve svém rodišti založil.


carte maximum
se známkou Chrám sv. Víta a denním poštovním razítkem pošty Praha 012 - Hrad
15.10.2014, den vydání

Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha je dominantní stavbou Pražského hradu. Jedná se o trojlodní gotickou katedrálu se třemi věžemi a sídelní kostel arcibiskupa pražského. Současná stavba vznikala v několika etapách, byla stavěna v letech 1344–1419, 1490–1510, 1556–1593 a 1873–1929 (západní část). V letech 1060–1920 byla zasvěcena třem významným českým světcům – sv. Vítovi, sv. Václavovi a sv. Vojtěchovi. Do roku 1997 byl používán název chrám svatého Víta, proto je zkrácené označení svatovítská katedrála, nebo katedrála svatého Víta dosud zažitý název. V roce 1997 obnovil tehdejší pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk dřívější název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


carte maximum
se známkou Chrám sv. Víta a denním poštovním razítkem pošty Praha 012 - Hrad
15.10.2014, den vydání
ze sbírky Zuzky Czechaczkové

Dne 21. listopadu 1344 Karel IV., tehdy ještě kralevic a markrabě moravský, položil s dlouholetým přítelem, Arnoštem z Pardubic, s otcem Janem Lucemburským a s bratrem Janem Jindřichem, základní kámen katedrály sv. Víta v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Hlavním architektem byl Matyáš z Arrasu.


carte maximum s vyobrazeným Arnoštem z Pardubic,
se známkou Chrám sv. Víta a denním poštovním razítkem Hlavní pošty, Praha 1
15.10.2014, den vydání
ze sbírky Martina Hlavatého

Více informací k emisi naleznete na webu České pošty na odkazu http://filatelie.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/chram-sv--vita-id43467/
PK
zdroj: cpost.cz

pátek 17. října 2014

Turista nás stále baví

O tom také svědčí fakt, že turistických maxikaret s mnoha zajímavými poštovními a kašetovými razítky z různých koutů naší vlasti, již máme na čtyři desítky. Nutno zde samozřejmě podotknout, že by se sbírka tak rychle nerozrůstala, nebýt kolegy Zbyška Veselého, který se také dovede nadchnout pro každou dobrou věc. Takže Zbyšku díky za řadu pěkných Turistů! V našem "podniku" chceme pokračovat až do okamžiku, kdy uplyne oficiální doba pro zhotovení platných maxikaret, což je 4 roky od vydání známky.
Níže zveřejněné maxikarty jsou ze září letošního roku. První dokumentuje pěknou akci, a to výstavu ryteckých prací "rejpala" Mildy Bláhy, která se uskutečnila ve známé Poštovní minigalerii na Praze 33.Zbylé dvě maxikarty jsou ze Žďáru nad Sázavou, kde je od 5. září do odvolání v poštovním provozu k dispozici denní razítko s motivem kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, vytvořené u příležitosti oslav 20. výročí zapsání kostela do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
PK

Další maxikarty k aršíku Beskydy - kraj velkých šelem

Jak jsem ve starším příspěvku slíbil, uveřejňuji řadu dalších maxikaret k letos vydanému aršíku Beskydy - kraj velkých šelem. Na první sadu maxikaret posloužily pohlednice vydané Českou poštou. 
Ve všech čtyřech případech pohled navíc "zdobí" kašetové razítko, používané ke křtu známek uskutečněném 28.9.2014 v Rožnově pod Radhoštěm. Toto razítko záměrně neznehodnocuje poštovní známku, protože se nejedná o poštovní razítko.
Další dvě sady jsou vytvořeny ze starých tuzemských a zahraničních pohlednic.
Výše vyobrazené pohlednice jsou ze sbírky Zbyška Veselého, kterému patří opět velký dík za to, že se o vše postaral.
O samotném křtu aršíku si také můžete přečíst ve starším příspěvku Křest aršíku Beskydy II. na odkazu: http://cartesmaximum.blogspot.cz/2014/10/krest-arsiku-beskydy-ii.html
 PK

140. výročí Světové poštovní unie

Světová poštovní unie (Union Postale Universelle, Universal postal union - UPU) byla založena 9. října 1874 v Bernu ve Švýcarsku původně jako tzv. Generální poštovní unie. Jejím hlavním cílem bylo a stále je zabezpečit rozvoj mezinárodního poštovního spojení a sjednocovat podmínky pro mezinárodní poštovní přepravu.

carte maximum se známkou Světový den pošty (2011)
a příležitostným poštovním razítkem 140. výročí Světové poštovní unie

Světová poštovní unie (UPU) v datech:

  • 9. října 1874 podepsali představitelé 22 poštovních správ v Bernu tzv. Bernskou smlouvu, která se stala základem pro Generální poštovní unii. Svůj současný název získala UPU v roce 1878 na kongresu v Paříži.
  • 1. července 1948 se UPU stala jedním z orgánů OSN.
  • Rakousko-Uhersko se stalo členem UPU 1. července 1875
  • Československo se stalo členem UPU v roce 1920
  • Česko se stalo členem UPU v roce 1993

UPU v současné době sdružuje 192 členských zemí. Do její působnosti patří více než 5 milionů pracovníků na více než 660 tisících poštovních provozovnách. Letos v říjnu si připomínáme 140. výročí od jejího založení.

zdroj: wikipedia.org

Jan Kavan vystavuje v Jilemnici

Od 10. října do 16. listopadu vystavuje v Krkonošském muzeu v Jilemnici akademický malíř Jan Kavan. Výstava s názvem Grafika a známková tvorba představuje Jana Kavana jednak jako grafika, ale také jako tvůrce řady českých poštovních známek, nejčastěji znázorňujících architektonické památky, lidové stavby a osobnosti.

carte maximum se známkou sv. Václav z roku 2012
ve výtvarném návrhu Jana Kavana
ze sbírky Martina Hlavatého

Jan Kavan se narodil ve Zlíně v roce 1947. Dětství prožil na pražské periferii ve starých Holešovicích. V roce 1966 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové navštěvoval atelier grafiky a ilustrace u prof. Strnadela, Jiřího Trnky a posléze u Zdeňka Sklenáře, u kterého v roce 1972 absolvoval. Těžištěm jeho tvorby je kresba a volná umělecká grafika.Převážně figurální kompozice jsou oproštěny od jakéhokoliv prostředí. Stejně tak nadbytečný je i kostým. Nahé tělo je nadčasové stejně jako lidská duše. Kresby jsou vytvářeny v kombinací s technikou air brush. V umělecké grafice nejčastěji pracuje v hlubotiskové technice leptu obohacené o barevné soutisky tvarovaných matric. V oblasti užitého umění se uplatňuje jako příležitostný ilustrátor, tvůrce ex libris a tvůrce poštovních známek.


návrh emise Tradice české známkové tvorby - Oldřich Kulhánek
známka bude vydána v lednu 2015

Jan Kavan dosud uspořádal na 60 výstav v ČR i v zahraničí. Dostalo se mu řady ocenění za ilustrace, ex libris a známkovou tvorbu. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V současné době žije a pracuje v Praze.


Jubilejní podzimní výstavu v Jilemnici tradičně uspořádal Klub filatelistů 05-41 v Jilemnici ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici, Městem Jilemnice a Českou poštou s.p. V den vernisáže byla v budově jilemnického muzea zřízena příležitostná poštovní přepážka s příležitostným razítkem s textem Jan Kavan, Jilemnice a s motivem obratle, jilemnická pošta používala příležitostný Apost a pro filatelisty, přátele umění a další návštěvníky připravil organizátor pěkný program obohacený řadou špičkových filatelistických i grafických materiálů.
PK

zdroj: výtvarníkův medailonek k výstavě Jan Kavan - Grafika a známková tvorba

středa 8. října 2014

Jak je snadné sehnat Večerníčka na pohlednicích?

Při troše štěstí můžete na tuzemských aukčních portálech narazit na pohlednice ze 70. let minulého století, které vydávalo Nakladatelství Pressfoto Praha.Pro sběratele, kteří chtějí být připraveni a nechtějí čekat a zároveň doufat, zda se Večerníček v aukci objeví, mám dobrou zprávu. Díky nadšencům, kteří se věnují Postcrossingu, můžeme i my využít možnosti nakupovat v tuzemských e-shopech, vytvořených právě pro potřeby lidí usilovně hledajících pohlednice se zajímavými náměty. Jeden z pohledů a věřím, že ne poslední, se nám hodí do plánu na analogickou pohlednici. Příznivá je i skutečnost, že je v prodeji hned několik variant s touto oblíbenou postavičkou.

Tipnete si, se kterou z nich se  příští rok setkáme na poštovní známce? Já osobně sázím na Večerníčka v autě. A třeba i vydavatel něco napoví...
PK
odkazy na e-shopy: 

Pohlednice k vánoční poštovní známce od Josefa Lady

Nejenom pro sběratele poštovních známek a pohlednic, ale i pro všechny milovníky zimních motivů Josefa Lady máme více než příjemnou zprávu! A to takovou, že...

Josef Lada - Betlém 1942

Více se dočtete na odkazu zde nebo na webu www.joseflada.cz


informaci o pohlednici jsem obdržel od Josefa Fronce, vedoucího Sekce sběratelů analogických pohlednic, děkuji
PK

Novinky z internetových aukcí: Zajímavá CM k ZOH Soči

Při občasných návštěvách internetových aukcí jsem narazil na soubor pohlednic k letošní Zimní olympiádě v Soči, které nabízí sběratel či obchodník z Ruska. Námětem portrétních pohlednic jsou naši medailisté Jaroslav Soukup, Martina Sáblíková, Ondřej Moravec, Eva Samková, Gabriela Soukalová a Český tým ve složení Soukalová-Vítková-Moravec-Soukup reprezentující disciplíny biatlon (Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec, Gabriela Soukalová, Český tým), rychlobruslení (Martina Sáblíková) a snowboarding (Eva Samková), jenž zobrazuje druhá sada pohlednic. Pozoruhodné je i kvalitní provedení otisků obou příležitostných razítek, která byla používána na oslavu medailových umístění našich sportovců po skončení olympiády.Tyto dvě sady s našimi olympioniky se v zahraničí prodávají za cenu přesahující 500 Kč za každou sadu bez poštovného a dalších poplatků.
PK

Křest aršíku Beskydy II.

Za slunečného počasí proběhl v neděli 28. září 2014 křest známkového aršíku Beskydy - Kraj velkých šelem.Akce se uskutečnila v konferenční místnosti objektu Sušáku v Rožnově pod Radhoštěm. Křest poštovního aršíku s autogramiádou organizoval Klub filatelistů při Středisku volného času Rožnov pod Radhoštěm. Akce se zúčastnili i autoři poštovních známek, manželé Libuše a Jaromír Knotkovi a rytec Martin Srb.


zleva: Vladimír Vystavěl (předseda KF při SVČ Rožnov),
rytec Martin Srb a výtvarníci Jaromír a Libuše Knotkovi

Jako v podobných případech se akce těšila velkému zájmu filatelistické i široké veřejnosti. O všechny materiály vydané ke křestu byl opět obrovský zájem, který bohužel pořadatel nebyl schopen zcela uspokojit. V omezeném nákladu 200 kusů vydal organizátor akce dopisnici s barevným přítiskem. Pouze v tento den se také používal příležitostný kašet ke křtu známkového aršíku. Přítisk na dopisnci i příležitostný kašet navrhli manželé Knotkovi.Pozornost budily i soukromé realizace sběratelů, zejména pak pohlednice sběratelů cartes maximum.
U této příležitosti zde byla mimořádně zřízena přepážka s razítkem poštovny, která jinak úřaduje v historické budově v nedalekém Dřevěném městečku rožnovského skanzenu.
Ve vstupní části Sušáku si navíc mohli návštěvníci prohlédnout výstavku nejlepších prací výtvarné soutěže na téma Fauna a flóra Beskyd na poštovních známkách, kterou vyhlásil KF na začátku tohoto roku pro děti z mateřských, základních a středních škol z Rožnova a ostatních obcí.


Aršík Beskydy - Kraj velkých šelem vyšel 3. září 2014 v nákladu 65 tisíc kusů. Autory poštovních známek jsou manželé Knotkovi a rytec Martin Srb. Emise obsahuje čtyři poštovní známky, zobrazující beskydské šelmy: medvěda hnědého, vlka, jezevce lesního a kočku divokou. Ke každé známce byla vydána obálka dne vydání (FDC) a analogická pohlednice (carte maximum).Za fotografický materiál a ukázky maxikaret díky Zuzce Czechaczkové z Brna. Další maxikarty našich sběratelů si ukážeme v některém z příštích příspěvků.
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...