pondělí 22. září 2014

Carte maximum Karel starší ze Žerotína

Vydavatelství OFTIS Ústí nad Orlicí vydalo novou CM „Karel Starší ze Žerotína“ včetně pohlednic, razítkovanou příležitostným razítkem České pošty v Brně 1 s datem vydání známky. Cena CM je 94,- Kč. Objednat lze ve vydavatelství na adrese: OFTIS, J.Nygrina 336, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 52 10 52, nebo se slevou v internetovém obchodě www.oftis.cz

středa 10. září 2014

Letošní veletržní maxikarty

Letos měli návštěvníci opět možnost zakoupit na veletrhu pohlednice ke známkám Česká auta II. Dostupné byly i pohlednice s auty, které byly vydány v uplynulých letech. Nás ale zajímala aktuální emise, zobrazující automobily Škoda Popular Monte Carlo z roku 1938 a Škoda Superb 3000 z roku 1941.


Pro tvorbu pohlednic vydavatel i tentokrát čerpal ze špičkových výtvarných návrhů poštovních známek od Václava Zapadlíka. Nepřehlédnutelným plusem vydaných pohlednic je ponechání dostatečného prostoru pro umístění razítka.


Setkal jsem se ale i s obavami některých sběratelů, co se dostupnosti pohlednic týkalo. Nevím, jak tomu nakonec bylo v letošním roce, ale v tom minulém byly pohlednice již první den vyprodané. Zaznamenal jsem také nový lamino povrch pohlednic, který dělal nejednomu nezkušenému sběrateli potíže. Razítka se ztrácela, mazala se.
Další dvě pohlednice vydané ke Sběrateli byly k setkání příznivců Postcrossingu (více na odkazu http://expo-net.blogspot.cz/2014/09/postcrossing-na-navsteve-v-praze.html) a k seriálu Profesionálové CI5. Na vydání pohlednice zareagoval Martin Hlavatý a vytvořil suvenýr z veletrhu s příležitostným razítkem Profesionálové CI5 Bodie 1946-2013.

PK

Exponet blog: Jak bude vypadat známka Letadlo Metoděje Vlacha?

Jak může vypadat poštovní známka s tématem letadlo Metoda Vlacha? Napovězme, především sběratelům Cartes Maximum (analogických dopisnic), že třeba nějak takto ...Celý článek najdete na Exponet blogu ing. Břetislava Janíka na odkazu: http://expo-net.blogspot.cz/2014/09/jak-bude-vypadat-znamka-letadlo.html 

Suvenýry ze Zelené Hory...

... mi na ukázku poslal Martin Hlavatý. Od 5. září do odvolání mají všichni sběratelé možnost získat na Poště 1 ve Žďáře nad Sázavou otisk "filatelistického" poštovního razítka, jejímž autorem je Emil Pelikán, člen tamního Klubu filatelistů. 


Razítko bylo vytvořeno u příležitosti oslav 20. výročí zapsání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Námětem razítka je kostel na Zelené hoře.

PK

Karel starší ze Žerotína

Suveréně prvními, kdo na vydanou známku s Karlem starším ze Žerotína zareagovali maxikartou, byli Brňáci. Napomohl tomu i fakt, že se v jejich metropoli po tři dny používalo příležitostné razítko s erbem rodu Žerotínů, vytvořené k příležitosti vydání příležitostné známky z emise Osobnosti: Karel starší ze Žerotína. Kolega Jiří si pro svojí maxikartu zvolil motiv rytiny Karla staršího ze Žerotína od Johanna Balzera z konce 18. století.


O dva dny déle vytvořil maxikartu s portrétem Karla staršího ze Žerotína i Martin Hlavatý.


Sběratelé, kteří neměli možnost maxikarty vytvořil, ale nemusejí věšet hlavu. V plánu je vydání pohlednice i maxikarty s obrazem Karla staršího ze Žerotína, který se nachází ve sbírkách Zámku v Dřevohosticích. O vydání se tentokrát postará společnost Oftis.


zdroj: drevohostice.cz
PK

Maxikarty k hasičským slavnostem v Přibyslavi

Byť se jedná o druhé použití příležitostného razítka s motivem ke 150. výročí českého hasičstva, tuto akci si nenechalo ujít několik našich sběratelů. Martin Hlavatý mi poslal řadu maxikaret, z nichž vybírám malovanou pohlednici se Sv. Floriánem a fotopohlednici se starým hasičským vozem.Na akci se vydal i Zbyšek, který využil kašetových razítek z Hasičského muzea v Přibyslavi a zpět přivezl dvě turistické maxikarty. Pánové díky!Příležitostné razítko ke 150. výročí českého hasičstva se používalo 25. dubna a 30. srpna. Poprvé u příležitosti oficiálního zahájení oslav 150. výročí, podruhé u příležitosti konání největšího setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České republice - Pyrocar 2014.
Odkaz na starší příspěvek z oslav 150. výročí najdete na adrese http://cartesmaximum.blogspot.cz/2014/04/oslavy-150-vyroci-ceskeho-dobrovolneho.html

PK

Ke 100. výročí Velké války

Ve spolupráci se Zbyškem Veselým vzniklo několik sad maxikaret s letos vydanými známkami z aršíku Obětem 1. světové války a s razítkem v den 100. výročí od začátku války.Sehnat dobové pohlednice, které navozují válečnou atmosféru let 1914 až 1918, nebyl žádný problém. Vybrat ale takové, které by alespoň trochu vystihovaly náměty, které výtvarník na známky navrhl, bylo o poznání složitější.
    Ve spojitosti s válkou se mne dotýkají oba zvolené náměty - vojáci i voják odloučený od své rodiny. Jsou to silná témata, zobrazovaná na řadě dobových pohlednic, často umocněná vzkazy milenců, přátel a manželů svým blízkým.
...Nezapomeň, že se mi po tobě stýská,
a že i při té vzdálenosti,
 jsou si srdce blízká...
(úryvek z jedné z pohlednic)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...