středa 21. května 2014

Aktuální výstava v Poštovním muzeu: Za polní poštou první světové ...

Letos uplyne sto let od začátku 1. světové války. U příležitosti tohoto významného výročí se sešlo 9 významných institucí. Vznikl tak unikátní projekt Velká válka, v jehož rámci se na těchto objektech budou konat výstavy, semináře a další doprovodné akce. Jednou ze zúčastněných institucí je i pražské Poštovní muzeum, které od 14. května pořádá výstavu Za polní poštou první světové ...Výstava představuje vojenskou i civilní část rakouské poštovní správy během první světové války.


Byla to totiž pošta, která umožnila miliónům vojáků na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí. Dlouhodobě odloučeni od svých rodin a přátel tak měli možnost komunikovat prostřednictvím dopisů, dopisnic i telegramů a udržovat naději na brzké setkání a šťastný návrat domů.A právě jedinečná úloha rakouské pošty při zprostředkování písemného styku je prezentována pomocí bohatého obrazového materiálu, který zahrnuje fotografickou dokumentaci poštovního provozu a jeho zaměstnanců, ukázky dobové korespondence včetně známek a otisků razítek, dále také různé podoby válečné propagandy a cenzury. Nechybí ani příklady písemného styku válečných zajatců a zraněných vojáků, stejně tak jako tehdy ještě ojedinělé případy leteckých zásilek. To vše je prezentováno na pozadí složitého úředního aparátu rakouské pošty, jehož fungování záviselo nejen na množství vyhlášek, směrnic a oběžníků, ale především na desítkách tisíc obětavých poštovních zaměstnanců, z nichž se mnozí konce války nedožili. (zdroj: Tisková zpráva k výstavě Za polní poštou první světové ...)V sobotu 17. května byla zřízena příležitostná poštovní přepážka, která požívala poštovní razítko s poštovní trubkou v ostnatém drátu. Toho využil Martin Hlavatý, aby zdokumentoval tuto událost pomocí několika vybraných pohlednic. V prodeji byla i sada 4 pohlednic vydaných k výstavě samotným muzeemCena jedné sady je 36 Kč. Jejich vyobrazení najdete na odkazu:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.279689688871920.1073741837.265827470258142&type=1

více k doprovodnému programu k výstavě na odkazu http://www.postovnimuzeum.cz/assets/vystavy/tiskovka1.pdf nebo na Facebooku https://www.facebook.com/Postovnimuzeum

zdroj: www.postovnimuzeum.cz
www.velkavalka.cz

Informace pro odběratele analogických pohlednic

V nadcházejících dnech budou všem zájemcům, přihlášeným k odběru maxikaret vydaných sekcí, rozesílány všechny dosud vydané CM. Zároveň sběratele upozorňuji, že razítko s tramvají k letošní Pražské muzejní noci nebude, neboť se v muzeu Dopravního podniku provádí rekonstrukce, a proto se letošní muzejní noci nezúčastní. Přesto se alespoň podařilo vytvořit CM s razítkem Praha 1 v den, kdy bylo Metro uvedeno do provozu.


prototyp 1. československého vozu (R1) pro Metro Praha

Letos 9. května to bylo přesně 40 let, kdy si Pražané vyzkoušeli první jízdu metrem na trase z Kačerova do stanice Sokolovská (dnes stanice Florenc).
Josef Fronc

Nové maxikarty: EUROPA - Národní hudební nástroje a 200 let muzejnictví v Opavě

Asociace veřejných evropských poštovních operátorů (PostEurop), vyhlásila společným tématem známky EUROPA pro letošní rok Národní hudební nástroje. Za Českou republiku byly vybrány chodské dudy, které vyšly na poštovní známce 30. dubna.


Prastarý lidový hudební nástroj, jehož historie sahá až do antického Řecka, funguje na principu pumpování vzduchu pomocí kovářského měchu umístěného v levém podpaždí hudebníka do zásobního koženého měchu pod pravou rukou, odkud vzduch proudí přes strojek (tzv. piskor) s plátkem (plátky) do píšťaly s otvory.


Zvuk dud je mečivý a na přední píšťale (tzv. předničce) hrají české dudy pouze na osm tónů, což dodává jejich hře jednotvárnosti. 


Nejvíce proslavili dudy čeští dudáci z Chodska a Strakonicka. V Česku existuje několik kvalitních lidových souborů a ve Strakonicích se pořádá jednou za dva roky významný Mezinárodní dudácký festival.


K výročí 200 let muzejnictví v Opavě vyšla 30. dubna poštovní známka s vyobrazeným průčelím Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea. Muzeum, založené roku 1814, shromažďuje sbírky z oborů mineralogie, geologie, paleontologie, botaniky, dendrologie, entomologie, zoologie, muzeologie, archeologie, etnografie, numismatiky, historie, dějiny umění včetně dějin hudby, literatury, divadla a dějiny vojenství, zejména z území historického Slezska, severní a severovýchodní Moravy.

původní podoba muzea

Budova někdejšího Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla byla postavena podle návrhu vídeňských architektů Johanna Scheiringera a Franze Kachlera v letech 1893–1895.

historická výstavní budova po roce 1945

V popředí je okřídlená socha Genia od vídeňského sochaře Theodora Friedla, která je umístěna na střešní kopuli budovy.

současnost

V současné době je zde umístěna zemská expozice Slezsko.
Všechny vyobrazené maxikarty pocházejí ze sbírky Martina Hlavatého.
PK
zdroj: cpost.cz
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...