středa 30. dubna 2014

Oslavy 150. výročí českého dobrovolného hasičstva v Přibyslavi

Dne 25. dubna 2014 byly v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi oficiálně zahájeny oslavy 150 let českého dobrovolného hasičstva. U této příležitosti byla v prostorách přibyslavského zámku zřízena poštovní přepážka s příležitostným razítkem s vyobrazeným  Sv. Floriánem, patronem hasičů.

jednu maxikartu se Sv. Floriánem jsem vytvořil já i Josef Fronc

Již od ranních hodin se u přepážky tvořily fronty zájemců o razítko z řad hasičů a filatelistů. I my se Zbyškem Veselým a Martinem Hlavatým jsme byli brzkými ranními návštěvníky této akce, ze které jsme si kromě zážitků odnesli i několik pěkných maxikaret.

milá obsluha poštovní přepážky z pošty Přibyslav

Součástí oslav byla i rozsáhlá výstava mapující vše, co se dá na hasičské téma sbírat. K vidění zde byly exponáty námětové sekce Požární ochrana ve filatelii, založené v roce 1981, historické i současné pohlednice hasičské techniky, nálepky na téma Požární ochrana a hasičské kalendáříky.


Z filatelistických exponátů nás zaujal exponát Hasiči, záchranáři a filatelie, v němž jsme našli i několik našich a cizích analogických pohlednic.


Jak jsem se již ve starším příspěvku zmiňoval, několik pěkných pohlednic bylo možné koupit na webu Nakladatelství FIJEPO Josefa Jendřišáka. Ten řadu let vydává vše s hasičskou tematikou. Pan Jendřišák stojí i za souborem analogických pohlednic k emisi Hasičská technika z roku 2003.
Letošní oslavy 150. výročí připomněla i Česká pošta vydáním poštovní známky, jejímž námětem je historický hasicí vůz a Sv. Florián, hasicí požár domu.


Známka vyšla 5. března. Autorem výtvarného návrhu je malíř Adolf Born. První český hasičský sbor v Čechách byl založen obchodníkem Karlem Krohnem v roce 1864 ve Velvarech.

obě pohlednice na maxikarty připravil Josef Jendřišák z Nakladatelství FIJEPO

Záhy následovala další města. Na Moravě vznikla první česká hasičská organizace v roce 1871 ve Velkém Meziříčí. V roce 1884 vznikl v Kylešovicích první český hasičský sbor ve Slezsku.


Ke skutečnému rozkvětu hnutí dobrovolných hasičů došlo až v 90. letech 19. století. V současnosti sdružují dobrovolné hasiče v Česku tři organizace - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (355 tisíc členů), Česká hasičská jednota (6 tisíc členů) a Moravská hasičská jednota (5 tisíc členů). Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech či poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.
PK
zdroj: wikipedia.org

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...