úterý 11. února 2014

Zpráva o činnosti sekce sběratelů CM v ČR za rok 2013

Naše sekce prodělala v roce 2013 nepatrné změny, jinak je stabilizovaná. Vydali jsme tři čísla časopisu Zpravodaj včetně přílohy Maximus (18, 19 a 20), který opět přinesl spoustu zajímavých informací o sběratelství CM z minulosti i současnosti. Kolega Kancnýř dál úspěšně řídí blog o maximafilatelii, publikoval rovných 100 článků!  
Členská základna vykazuje k 31. 12. 2013 43 členů, z toho 3 zahraniční, což je údaj pozitivní, i když se v průběhu roku několik členů ze sekce odhlásilo, ale získali jsme také 5 nových aktivních členů. Jednotliví členové pracují převážně individuálně, ale na některých akcích KF a SSČSZ (jde převážně o inaugurace nových známek) se někteří již pravidelně setkáváme nejen s cílem vytvořit nové CM.
V roce 2013 se nikdo ze sekce nezúčastnil se svým exponátem žádné filatelistické výstavy, organizátoři některých konaných výstav ani třídu maximafilatelie neotevřeli.
V uplynulém roce členové sekce vytvořili kombinace CM z 37 nových známek emisního plánu, který čítal 41 známek. Využito bylo celých 90% vydaných známek! Využity byly všechny známky, kromě propagačních známek Tankuj levněji a 20 let České pošty. Vzniklo i několik CM k vlastním známkám a několik CM se staršími známkami v rámci archivace aktuálních příležitostných razítek toho roku. Z tohoto pohledu jde tedy o maximální tvůrčí využití. Opět jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže FIP o nejhezčí maxikartu. O soutěž se dále stará pan Kancnýř. Soutěž roku 2011 vzhledem k delším termínům vyhodnocení nedopadla pro nás tak dobře jako v uplynulých létech, umístila se tentokrát na 12. místě, ale při skutečnosti, že se volí ze 60ti států světa, je to i tak slušné umístění. Nyní jsme v očekávání, jak se umístíme za rok 2012 s CM Dívka s dlouhými vlasy od Kamila Lhotáka. V roce 2013 jsme nepublikovali v žádném časopisu, zato se předseda sekce Josef Fronc účastnil se svojí přednáškou o maximafilatelii jako specializovaném oboru filatelie v Domě Portus v Praze v rámci přednáškového cyklu, který organizuje KF 00-15.
Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí v čele s panem Kábrtem vydalo v roce 2013 6 CM s námětem Závišův Kříž, Cyril a Metoděj, Pepa Bican, Kladrubští koně a Bible kralická. Sadu pohlednic pro tvorbu CM vydala agentura Progres partners advertising u příležitosti veletrhu Sběratel. Jednalo se o pohlednice s motivy historických vozů Škoda autora Zapadlíka a pohlednici Franz Kafka. Naše sekce vydala 11 CM (Ivan Strnad, EUROPA balíkový vůz, Zlatá bula sicilská – nejhezčí známka dvacetiletí, Motocykl Böhmerland, MS ve vodním slalomu, Marta Pavlisová, 200. výročí bitvy u Lipska, Bible kralická, Umění Piranesi a Švabinský, z výplatek Krteček). PostFila vydala tradiční CM k emisi Ochrana přírody – Karlštejnsko a 4ks historické dopravní prostředky. Pohlednice byly opět ve volném prodeji, známky Karlštejnska byly oraženy příležitostnými razítky. Ostatní CM byly vytvořeny individuálně našimi členy. 
Mám-li tedy shrnout výsledky uplynulého roku, konstatuji stabilizaci, důležitou pro činnost jakékoli sekce.  
V tomto nastoleném trendu bychom rádi pokračovali nadále. 
                                                                                  
Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM, hlaste se u vedoucího sekce na fronc@cbox.cz

                                                                                  2. února 2014 Josef Fronc, vedoucí sekce

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...