pondělí 27. ledna 2014

Nové maxikarty: rytec Ladislav Jirka a Pro štěstí

Ve druhé polovině ledna jsme se konečně dočkali prvních poštovních známek letošního roku. Již několik let vychází v úvodu roku emise Tradice české známkové tvorby, připomínájící naše významné výtvarníky, kteří se v uplynulých letech podíleli na naší známkové tvorbě. Letos slaví 100. výročí od narození rytec Ladislav Jirka, který se narodil v Třemošné u Plzně. Na ryteckou dráhu nastopil v roce 1936 do ryteckého oddělení Vojenského zeměpisného ústavu. V roce 1939 složil zkoušku do Státní tiskárny cenin, kde začal pracovat na rytinách bankovek. V roce 1948 vstoupil do známkové tvorby rytinou portrétu Ludovíta Štúra, podle návrhu Karla Svolinského.


carte maximum
100. výročí Slovenského povstání - Ludovít Štúr
přílež. razítko Třicet let Československé republiky, Brno

Setkání se Svolinským přešlo v dlouholetou spolupráci, což mj. dokládá řada pěkných známkových emisí s tématy folklorními či přírodovědnými. Ladislav Jirka spolupracoval s řadou dalších významných českých výtvarníků, například s Mirko Hanákem, Cyrilem Boudou a Josefem Lieslerem. Známka, která vychází u příležitosti 100. výročí od narození, je s portrétem Ladislava Jirky v pozadí s jeho třemi nejoblíbenějšími známkami. Jedná se o známky Družička z emise Umění, 1970 (výtvarný návrh  Karel Svolinský), Křemenáč březový, 1958 (výtvatný návrh Karel Svolinský) a detail Růžencové slavnosti z emise Umění od Albrechta Dürera z roku 1971. Výtvarný návrh známky nemohl vytvořit nikdo jiný než dcera L. Jirky, výtvarnice Libuše Knotková, která spolu s manželem Jaromírem každoročně zpestřuje českou známkovou tvorbu detailně propracovanými aršíky z emise Ochrana přírody.
Své maxikarty s portrétem L. Jirky vytvořili i naši sběratelé. Pro ty, kteří tuto možnost neměli, připravila Sekce sběratelů analogických pohlednic další z řady maxikret s našimi tvůrci poštovních známek. Tyto maxikarty budou připravené pro všechny, kteří se přihlásili k odběru u vedoucího sekce Josefa Fronce.


carte maximum
Tradice české známkové tvorby - Ladislav Jirka
denní razítko Známková tvorba, Praha 1, 20.1. 2014

Druhá poštovní známka navazuje na předešlé emise výplatních známek s kupony pro přítisky, jejichž část je vytištěna s prázdnými kupony, určenými pro dodatečné zhotovování přítisků dle objednávky soukromých osob. Známka vychází v tiskovém listu s devíti známkami a dvanácti kupóny. Na devíti z nich je vytištěn sedící pejsek přivázaný k lampičce vodítkem s otevřenou knihou u nohou. Na postranních kuponech v pravé části jsou na horním kuponu čtyřlístky ve váze a na prostředním a dolním kuponu je vyobrazen čtyřlístek. Motivem samotné známky je sedící pejsek okusující čtyřlísek od výtvarníka Jiřího Slívy.
Sehnat pejska na pohlednici není nijak obtížné. Horší je to ale v kombinaci se čtyřlístkem. Ani v knize Album starých pohlednic - Pes, přítel a pomocník od sběratelů Renaty a Jana Černochových, jsem nic podobného neobjevil. A to unikátní soubor zachycuje na třista pohlednic nejvěrnějšího přítele člověka v mnoha situací. Není ale všem dnům konec a třeba se někdy poštěstí. Zatím vybírám nepochybně nejhezčí realizaci se známkou Pro štěstí ze sbírky Martina Hlavatého, který si za námět pohlednice vybral slavný obrázek psa jménem Nipper s gramofonem, který poslouchá hlas svého pána. Obrázek s názvem His Master's Voice (Hlas jeho pána) namaloval Francis Barraud.


carte maximum
Pro štěstí
denní razítko se znakem Nového Města pražského, Praha 1, 20.1.2014
PK

To nejlepší z roku 2013

I v letošním roce bude vyhlášena nejlepší analogická pohlednice roku 2013. Každý člen Sekce sběratelů analogických pohlednic může zasílat své maxikarty (nejlépe scan nebo fotku) k nominaci do soutěže. Podmínky účasti uvádím níže. Pro připomenutí vybírám přehled nejzajímavějších maxikaret se známkami vydanými v roce 2013.Podmínky účasti:
1/ cartes maximum musí být vytvořeny ze známek vydaných v roce 2013 (kat.číslo 754-794) a znehodnoceny poštovním razítkem s datem v roce 2013
2/ cartes maximum musí splňovat pravidla FIP
3/ obecně platí, že lepší hodnocení dostane CM s příležitostným razítkem
4/ carte maximum, která vyhraje volbu nejlepší CM roku 2013, postoupí do soutěže o nejlepší CM světa
5/ tato carte maximum se fyzicky zasílá do soutěže bez možnosti navrácenáí zpět, proto je nutné mít nominované alespoň ve dvou vyhotoveních

Své výtvory zašlete na e mail kancnyr@volny.cz nejdéle do 15.2.2014. Po sestavení nominace budete vyzváni k volbě nejlepší z nich.PK

Kdepak se nám toulal turista

Pokud bych použil název Pavlova loňského příspěvku „Poslední letošní Turista je z Prahy…“, tak by zněl název příspěvku: Poslední turista roku 2013 a první roku 2014 je z Prahy.
Vzhledem k tomu, že byl loňský rok poměrně bohatý na filatelistické výlety a já v rámci svých dovolených jezdil, kde se dalo a snažil se vytvořit nějaká pěkná CMka i celistvosti, nezbyla mi na konec roku žádná dovolená a tak jsem musel být v práci, kterou mám v Praze. V Praze je nejen blaze, ale i spousta turisticky atraktivních míst. Vyrazil jsem proto po konci pracovní doby po Praze s myšlenkou vytvořit CMka s turistou, který by Vás rád pozval na cestu skrze černobílou Prahu.  Nejde zde o narážku na národnostní menšiny, ale o maxikarty udělané z pohledů Prague in black and white od od fotografa Jaroslava Trnovského, jehož černobílé fotografie Prahy jsou naprosto úžasné.Nejprve jsem však zamíříl na Žižkov, kde se nachází „kontroverzní“ stavba Žižkovského televizního vysílače. Stavba byla dokončena v roce 1992, podle projektu Ing. Arch. Václava Aulického a Dr. Ing. Jiřího Kozáka. Věž je situována v těsné blízkosti centra a je zároveň nejvyšší stavbou Prahy, jenž nabízí jedinečný pohled na hlavní město v rámci 360 stupňů. Zde vznikl první turista s turistickými razítky zachycujícími Žižkovskou věž a jedno z miminek od sochaře Davida Černého, také umístěných na věži.


Poštovní razítko, použité pro znehodnocení známky, je denním razítkem pošty Praha 33, která se nachází přibližně půl kilometru od Žižkovské věže na náměstí Jiřího z Poděbrad. V obrazové části razítka je vyobrazena dominanta naměstí, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně od architekta Josipa Plečnika. Pro toto razítko jsem si také připravil již výše zmiňované pohledy Prahy - "Prague in black and white" a výplatní známku Růže nad Prahou. Sami můžete posoudit, zda-li se dílo zdařilo.
Na Silvestra se většina lidí připravuje na večer na oslavu konce roku a vítání roku nového. Ani já jsem nebyl výjimkou. Proto jsem s turistou vyrazil na Pražský hrad až na Nový rok. První maxikarta nového roku tak patří našemu stále putujícímu turistovi.


Závěrem bych za turistu i za sebe Vám všem, ač trošku opožděně, popřál vše nej do nového roku. PF 2014 !!
Zbyšek Veselý
-----------
V průběhu Zbyškova "pozdně" prosincového putování došlo i na návštěvu pražského Poštovního muzea, kde se používalo příležitostné razítko k založení muzea.


Zbyšek využil razítka s novým motivem, které navrhla Kateřina Přidalová, a vytvořil dalšího turistu, ale i maxikarty se známkami, které se vážou k samotnému muzeu.


PK

Výběr z loňských aukcí

Níže přináším přehled vybraných analogických pohlednic Československa, které se v uplynulém roce nabízely k prodeji na tuzemských aukčních portálech. Opět se tematicky jedná především o města, památky, osobnosti, výročí a sport. Hned na začátku navazuji na příspěvek Z uplynulých aukcí 2 a začnu maxikartou z emise Hrady a zámky z roku 1960. Po maxikartách k hradu Trenčín, Bezděz, Kost a Kokořín přibyl do souboru i hrad Karlštejn s poštovním razítkem z pošty Karlštejn v den vydání známky (21.3.1960).


Další maxikarta je se známkou z emise Celostátní výstava poštovních známek v Brně, která se konala ve dnech 6. -21.9.1958. Na pohlednici níže je vylepena známka s kostelem sv. Tomáše v Brně, znehodocená razítkem dne vydání.


V emisi Krásy naší vlasti zavítáme do slovenské Levoče. Analogická pohlednice zobrazuje tamní gotickou radnici jejíž původ sahá do 15. století. Poštovní známka je znehodnocena denním razítkem pošty v Levoči dne 23.5. 1956. Známka byla vydána 10.12.1954.


Na analogické pohlednici níže je hrad a zámek Jindřichův Hradec, který patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice. Na známce je denní razítko pošty Jindřichův Hradec dne 4.8.1956. Známka byla vydána 26.8.1955.


V emisi Města z 3. srpna 1946 byly vydány dvě poštovní známky. První poštovní známka vyobrazuje Starou radnici v Brně, bývalou radniční budovu a nejstarší světskou stavbu ve městě. Analogická pohlednice byla vytvořena až deset let po emisi v květnu roku 1956.


Druhá známka z emise Města je s kostelem sv. Vavřince v Hodoníně. Zda nese hodonínské poštovní razítko datum 18. srpna 1946 (tedy 15 dní po emisi), se můžeme jen domnívat. Nastalou situaci někdy vyřeší přítomnost druhého razítka na adresní straně pohledu. Zda je tomu tak i v tomto případě, se mi zjistit nepodařilo.


Emise Historická výročí měst - Žatec byla vydána 15.2.1965. Na známce je Náměstí Svobody v pozadí s radnicí. Použité příležitostné razítko je k Okresní výstavě poštovních známek, která se konala v KD požárníků v Žatci ve dnech 28.8. až 12.9.1965.


Oblíbené a často viděné maxikarty jsou s prezidenty. Níže se smuteční známkou k úmrtí T. G. Masaryka a razítkem autopošty v Brně ze dne 28.10. 1937.


Pěkná analogická pohlednice se známkou z emise Doprava z roku 1953 vyobrazující letadlo Douglas DC 3 je znehodnocena příležitostným razítkem k leteckému dni z roku 1956. 


Analogická pohlednice se známkou z emise VI. mezinárodní filmový festival v Karlových Varech  - scéna z filmu Velký občan s razítkem dne vydání. Mnohé analogické pohlednice této doby mají status fotografie, nikoliv klasické pohlednice s linkami pro adresu.


Mezinárodní den žen připadá každoročně na 8. března. Maxikarta k emisi z roku 1953, vyobrazující matku s dítětem, je s razítkem dne vydání 8. března 1953.


Sportovní analogická pohlednice k Velké pardubické s příležitostným razítkem ze dne 11.10.1956. Vítězem dostihu se stal kůň Letec s žokejem Vavrouškem.


Analogických pohlednic, které prošly v loňském roce českým aukčním internetem, bylo mnoho. Zde je uveden jen malý výběr, protože některá vyobrazení maxikaret jsou ve špatné kvalitě prakticky neschopná další publikace.
Za poskytnutá vyobrazení děkuji kolegovi Jiřímu Hanáčkovi a Josefu Froncovi.  
PK

pondělí 13. ledna 2014

Exponet blog: Připravovaná Cartes Maxima k 5. 3. 2014

Chystaná emise dopravní prostředky 2014 obsahuje opět silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu. 
Letadlo Rapid Eugena Čiháka z roku 1912
Na první reprodukci je letadlo Rapid Eugena Čiháka z roku 1912. Návrh CM (analogická dopisnice) vychází z původní kresby známky Pavla Sivka.


Prototyp R1 - původní československý vůz pro pražské Metro
Na druhé reprodukci je původní prototyp prvního československého vozu pro metro - R1 (výrobce ČKD).


Celý článek je uveřejněn na Exponet blogu ing. Břetislava Janíka na odkazu http://expo-net.blogspot.cz/2014/01/pripravovana-cartes-maxima-k-5-3-2014.html
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...