pátek 15. listopadu 2013

Knihovnička maximafilatelisty

Dosud jsem se v našem specializovaném oboru nesetkal s ucelenou publikací, která by například tematicky mapovala sběratelské české nebo československé maxikarty. Dříve pouze tu a tam proběhla ve filatelistickém tisku zmínka o nějakém tom vydání maxikarty. Dnes tuto úlohu plní Maximus a blog. Nejde však o "přehlídku" maxikaret jako takovou.
Ze zkušeností z jiných okruhů, například sběratelských filmových plakátů vím, jak je důležité a také hezké, když se o takovou přehlídku někdo pokusí. Ani nemusím jít nijak daleko, protože Exponet je také galerií filatelistických exponátů, kterou denně navštěvují stovky sběratelů, aby načerpali inspiraci, poučili se nebo se jen pokochali. V našem specializovaném oboru zatím tuto prezentaci postrádám i přes skutečnost, že dnes může kdokoliv na internetu publikovat zdarma. Proto je pro mne nejen povinností a také radostí napsat, že se o to někdo pokusil. Při našem výletu na Slovensko jsem náhodou narazil na publikaci Slovensko krajina, histórie, kultúry a prirodných krás v maximafílii, vydanou v letošním roce.


Za touto publikací nestojí nikdo jiný než neúnavný slovenský maximafilatelista doktor Molnár ve spolupráci s doktorem Wiliamem Schmidtem. A protože se zde sešly mé dva oblíbené předměty v jednom, tedy knižně vydané maxikarty, musím se s Vám o vydání knihy podělit. Pojďme si jí tedy společně prolistovat, ať víme, v čem pro nás může být vítaným přínosem.


Myšlenku na vydání knihy tvůrcům vnukla kniha Galiny Pavlovny Čudesové: Peterburg v maximafílii, která vyšla v roce 2010. Tato kniha obsahuje 172 vyobrazení maxikaret ale i další poštovní ceniny se vztahem k Sankt Peterburgu.
Slovenská publikace je do knižní podoby převedeným exponátem, který na Slovensku, ale i v cizině získal mnohá ocenění. Exponát pomocí analogických pohlednic dokumentuje historii země, její kulturu a přírodní krásy.


Publikace obsahuje bezmála 170 barevných a černobílých vyobrazení analogických pohlednic, které se vážou ke Slovensku. Velký důraz, patrný na první pohled, je kladen na vzhled celého vydání. Kniha je lepená v pevných deskách, tištěná na křídovém papíře. V úvodu knihy se krátce seznámíme s jejím vznikem, se Slovenskem a s vysvětlením pojmu analogická pohlednice. Poté následuje logicky uspořádaný soubor maxikaret s popisy zahrnujícími datum vydání poštovní známky, datum a místo, kde se razítkovalo, vydavatele pohlednice a stručný popis motivu pohlednice. Závěr patří seznamu použité literatury, obsahu a
poděkování všem dotčeným osobám.


A proč o této publikaci vlastně píši? Důvodů je hned několik. Pomineme-li skutečnost, že jde v naší branži o unikátní dílo, může kniha sloužit jako příručka, která otevírá maximafilatelistům cestu k sestavení vlastního exponátu, dává návod, vnukne myšlenku, jak lze určité téma uchopit, rozvinout. Dalším výrazným plusem knihy je fakt, že dokumentuje nejen řadu slovenských, ale i desítky československých maxikaret, které jsou přeci i předmětem našeho zájmu a o kterých mnozí z nás nemají ani tušení, že existují.


V publikaci je také zachyceno mnoho témat, která jsou nám historicky blízká a velmi dobře známá.  A když ani to nebude dostatečně pádným argumentem, tak je to především kniha, která dokládá úsilí člověka schopného podělit se o své zkušenosti. A proto si ji vždy rád otevřu a prolistuji.
PK

Za Cyrilem a Metodějem na Slovensko I.

Prakticky ze dne na den jsme se spolu se Zbyškem rozhodli vyrazit na výlet do Bratislavy. Tedy přesně do POFISu, slovenské obdoby naší české Postfily. Cesta tam a zpět byla dlouhá a trvala bezmála celý den. Vstával jsem ve tři ráno, abych se vydal na cestu do Prahy, kde jsem měl "přestup" na vlak do Bratislavy, kam jsme dorazili v dopoledních hodinách.
Výhodou sídla POFISu je, že se nachází ve vzdálenosti asi třičtvrtě kilometru od hlavního nádraží. I tak jsme zde strávili skoro čtyři hodiny, než jsme se vydali na cestu zpět. Slovenský POFIS sídlí v Bratislavě na nám. Slobody 27. V budově oblečené do modrého kabátu s motivem vlajky Evropské unie a s připomínkou vydání první eurové poštovní známky, najdete mj. filatelistickou prodejnu s milou obsluhou. Prodejna nabízí slovenské poštovní známky, celiny, filatelistické produkty, knižní publikace spojené s filatelií, zabezpečuje novinkovou službu a zajišťuje výrobu a prodej personalizovaných známek. Na prodejně je také možno zhotovit dodatečné otisky příležitostných poštovních razítek.Mimochodem, zajímá Vás, jak to na Slovensku s příležitostnými razítky vlastně chodí? Výroba příležitostného poštovního razítka zde zájemce stojí 52 euro, což je po současné intervenci ČNB v přepočtu 1400 Kč. Nutno podotknout, že se nejedná o standardní kovové razítko, na které jsme zvyklí z našich přepážek, ale o tvrdý polymerový štoček nalepený na dřevěné razítko.
Právě charakter materiálu  a jeho provedení výrazně snižuje cenu konečného produktu, který si pak může dovolit širší spektrum potenciálních zákazníků. Tento vzorec by mohl vést k jistému znehodnocení statusu příležitostného razítka, mne to ale při počtu a kvalitě dosud vydaných slovenských razítek nepřijde. Jediný aspekt je estetický. Zkrátka na kovové razítko se lépe dívá, tedy jestli vůbec budete mít někdy tu čest ho vidět déle než jen při samotném razítkování a tu a tam při některých výstavách. Jinak je zcela archivní, sbírkovou a soukromou záležitostí Poštovního muzea. Příležitostné razítko se na příležitostné přepážce, podobně jako u nás, používá po dobu dalších 10 dní ode dne, kdy bylo razítko v provozu. Poté putuje zpět do Pofisu, kde je uloženo po dobu jednoho roku.Po tuto dobu mohou zájemci písemně nebo osobně žádat o zhotovení dodatečného otisku na své materiály, což je u nás jev bohužel nevídaný, protože Postfila zhotovuje dodatečné otisky razítek pouze na své speciální dopisnice s označením "Dodatečný otisk...". Po této "vstřícnosti" pošty léta volá spousta filatelistů. Není možné se nad ní alespoň zamyslet? Vždyť návštěva za účelem zhotovení dodatečného otisku razítka může přinést efekt v podobě zakoupení filatelistických produktů, které se v místě nabízejí. Razítko svojí rok dlouhou cestu končí v archívu tamního Poštovního muzea...
POKRAČOVÁNÍ

Za Cyrilem a Metodějem na Slovensko II.

Vraťme se ale zpět k našemu výletu. V titulku jsem se zmiňoval o Cyrilovi a Metodějovi. A protože jde o společnou emisi, nemohli jsme si nechat ujít produkci slovenských příležitostných razítek, které nesou motiv bratří ze Soluně. Pojďme si je tedy znovu zopakovat. Na pomoc si beru maxikarty, které jsme zde vytvořili.
Unikátní aršík k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu byl vydán 12.6.2013.Jak jsem se již ve starším příspěvku zmínil, ke společnému vydání poštovní známky dle výtvarného návrhu prof. Dušana Kállaye a v ryteckém provedení Miloše Ondráčka se sešly i čtyři evropské známkové země - Česká republika, Slovensko, Bulharsko a Vatikán. Za námět poštovní známky oslavující významné jubileum bylo vybráno nejstarší známé zobrazení obou bratří s názvem Osobní soud sv. Cyrila z 9. století, které se nachází na místě posledního odpočinku sv. Cyrila v Bazilice San Clemente v Římě.
Odhalení sousoší svatých Cyrila a Metoděje v Medzilaborcích  se symbolicky uskutečnilo pouze několik dní před oslavami 1150. výročí příchodu soluňských bratří na naše území.


V pátek 5. července pořádalo město Nitra ve spolupráci se Slovenskou poštou, a. s. a ZSF slavnostní uvedení poštovní známky k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Akce se uskutečnila na Svatoplukově náměstí v Nitře.


Ve spolupráci Nitranské galerie, Slovenské pošty, a. s., Poštovního muzea v Banské Bystrici, České pošty, s. p. a  Poštovního muzea v Praze proběhla ve dnech 5.7. až 18.8.2013 výstava "Cyrilo-metodské motívy na poštových známkách". Výstava se konala u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu jako oficiální doprovodný program cyrilo-metodějských slavností v Nitře. Hlavní část výstavy tvořily výtvarné návrhy poštovních známek, FDC, poštovních razítek s cyrilo-metodějskou tematikou i s motivy, které se vážou k počátkům křesťanství našich předků. Výstavu tematicky doprovázely dětské práce ze soutěže "Sv. Cyril s Metod očami detí". Některé z oceněných prací se staly podklady pro celinovou pohlednici s přítiskem vydanou k výstavě nebo pro příležitostné razítko, které bylo k dispozici na poštovní přepážce po dobu vernisáže výstavy.


U příležitosti oslav 15. výročí založení Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě připravili organizátoři oslav slavnostní odhalení repliky sousoší svatých v bezprostřední blízkosti budovy univerzity. Originál sousoší vytvořil v roce 1988 pro Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoděje v Římě významný slovenský sochař a medailér, trnavský rodák a čestný doktor Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, mistr William Schiffer.


Co na závěr výletu dodat? Asi jen jediné. Na cestu zpět jsme se vydali s vědomím, že jsme zde opět vítáni ...
PK

čtvrtek 14. listopadu 2013

Křest známky a výstava Bohuslava Reynka

Do emisního plánu českých poštovních známek na rok 2013 byla v rámci edice Umělecká díla na známkách zařazena tvorba Bohuslava Reynka (1892-1971). Z jeho početného díla byl nakonec vybrán grafický list s autoportrétem Bohuslava Reynka, který je ve sbírkách naší galerie. Známka vyjde 27. 11. 2013.
Její  představení široké veřejnosti proběhne v pátek 29. 11. 2013 v 15.30 ve výstavních prostorách havlíčkobrodské galerie.V této souvislosti se galerie rozhodla uspořádat krátkodobou výstavu představující výběr z díla Bohuslava Reynka.


Výstava potrvá od 29. -  1. 12. 2013 a bude vystaveno cca 30 Reynkových grafických listů včetně Reynkova autoportrétu, který byl předlohou k vydané známce. (převzato z webu www.galeriehb.cz)

Pohlednice k nadcházející emisi Umění - Bohuslav Reynek

Pro zájemce, kteří si chtějí u příležitosti vydání poštovní známky Umění - Bohuslav Reynek udělat výlet do Havlíčkova Brodu, přináším informaci o existenci pohlednice k obrazu Zátiší s autorem.Pohlednice jsou k zakoupení v GVU na adrese Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod. Otevřeno mají kromě pondělí denně od 9-12 h a 13-17 h. Více informací o kontaktech na webu www.galeriehb.cz Velký dík pochopitelně patří vedení Známkové tvorby, které tuto informaci poskytlo v rámci jedné z minivýstavek pořádaných na Hlavní poště.
PK

pondělí 11. listopadu 2013

Bible kralická - 400 let

V tomto roce si připomínáme výročí 400 let od posledního vydání Bible kralické. Byla přeložená převážně z řečtiny a hebrejštiny, vytištěná v Kralicích nad Oslavou v českobratrské tiskárně. První vydání Kralické bible z let 1579 – 1594 vyšlo v šesti dílech a je označováno jako „šestidílka“. Další dvě jednodílná vydání vyšla v letech 1596 a 1613. Známka připomínající 400. výročí od posledního vydání Bible kralické vyšla 16. října 2013. Na vydání zareagovala firma Oftis a vydala maxikartu s vyobrazením titulního listu ze čtvrtého dílu Bible kralické.

maxikarta Bible kralická
poštovní známka Pofis 791 - 400 let Bible kralické
denní razítko pošty Kralice nad Oslavou, 16.10.2013
vytvořil OFTIS

Další pěknou maxikartu vytvořil Josef Fronc. Pro realizaci použil pohlednici (v prodeji v Památníku Bible kralické v Kralicích) vydanou Moravským zemským muzeem k výstavě Bible kralické v Dietrichsteinském paláci v Brně.

maxikarta Bible kralická
poštovní známka Pofis 791 - 400 let Bible kralické 
denní razíko pošty Kralice nad Oslavou, 6.11.2013
vytvořil Josef Fronc

Námětem pohlednice je právě Jednodílka z roku 1613, která letos slaví 400. výročí.
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...