středa 9. října 2013

Zpráva vedoucího sekce o vydávání cartes maximum

Vážení přátelé, kolegové a příznivci tvorby a sbírání cartes maximum. Obracím se na Vás s žádostí, týkající se zajišťování cartes maximum, které jsou vydávány naší sekcí. Asi jste si všimli, že poštovné se neustále navyšuje a s ním se navyšuje logicky nominál poštovních známek, které jsou vhodné i pro tvorbu cartes maximum. Možná jste si všimli, že některé cartes maximum vydáváme jako sekce SSČSZ SČF. Nikoho z vás to k ničemu nezavazuje, jen jsem míval z počátku naší aktivity několik abonentů, kteří takové (i další) CM odebírali. Víte, že jejich pořizovací ceny jsou tvořeny hodnotou známky, cenou pohlednice a částí nutnou k pořízení razítka, tedy cenou příznivou. Mám ale poslední dobou problém v tom, že vždy tvořím takový počet CM, aby se dostalo na každého potencionálního zájemce. Pokud je nominál známky 10,-Kč, problém jsem s tím neměl, je-li nominál známky 50,-Kč, byl bych nerad, aby mi polovina zhotovených CM zůstala "v šuplíku". Žádám vás proto, zda byste byli tak laskaví a dali mi obratem vědět, zda-li budete abonenty těch CM, které vydáme jako sekce. Není jich během roku mnoho, většinou jde o CM kdy víme, že bude zhotoveno zajímavé razítko, nebo jde o pěknou známku či lákavý námět. Jde hlavně o to, že k takovým CM necháváme také tisknout pohlednice. Jde tak o omezený náklad, který se běžně nevyskytuje, a tak taková CM bývá i sběratelsky zajímavější. V letošním roce sekce vydala CM Ivan Strnad, prezidentskou CM, CM CEPT Europa balíkový poštovní vůz, CM motocykl Čechie a CM Krteček.

Letos ještě vydáme chaloupku Salajna a uvažujeme o Bitvě u Lipska. Proto vypisujeme takzvanou subskripci. Pokud se najdou zájemci v dostatečné počtu (min. náklad je 30 kusů maxikaret) necháme CM se známkou Bitva u Lipska a razítkem Známková tvorba zhotovit. Za tuto CM pak zaplatíte 70,-Kč. Pokud má nějaká CM vzniknout v nákladu naší sekce, je třeba vydat minimálně 30 kusů, jak jsem již výše zmiňoval. Dále připomínám, že některé CM vydává nakladatelství Oftis, takové CM proto v jiné podobě nevydáváme. Letos například CM Cyril a Metoděj, CM Závišův kříž, CM chlumečtí koně a CM Pepi Bican. Dále ještě plánujeme vydat CM k vodnímu slalomu, Zlaté bule sicilské a možná Maxe Švabinského.
Nabídka platí i pro nečleny sekce, příznivce a neorganizované sběratele maxikaret. Všichni zájemci mohou pro objednání využít kontaktu uvedeného níže. O vydáních nových maxikaret v režii sekce Vás budeme i nadále informovat také na našem blogu.
Prosím tedy o zprávu a Váš názor. Děkuji.

Josef Fronc, vedoucí sekce sběratelů CM při SSČSZ SČF
fronc@cbox.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...