úterý 17. září 2013

700 let města Nový Jičín

V letošním roce si město Nový Jičín, ležící v Moravskoslezském kraji, připomíná 700 let od jeho založení. 


Nejstarší písemná zpráva o městě pochází z roku 1313, kdy král Jan Lucemburský vydal ve prospěch města listinu, která uděluje městu právo vybírat clo a mýto. Předchůdcem města byla osada pod hradem Starý Jičín. Výhodná geografická poloha na křižovatce důležitých obchodních cest měla příznivý vliv na jeho rozvoj. Již při samém vzniku mělo město pravidelný čtvercový tvar a původní půdorys se zachoval dodnes. Městský plán je orientován směrem od severozápadu k jihovýchodu, ve směru obchodní cesty od Fulneku do Valašského Meziříčí.


Počátkem 14. století získal město Nový Jičín i se starojickým panstvím představitel významného šlechtického rodu Vok z Kravař. Z období pánů z Kravař pochází původní gotická podoba nynějšího Žerotínského zámku, městské opevnění a základ městského znaku. Důležitým obdobím pro rozvoj města je působení dalšího význačného rodu, rodu Žerotínů v 1. polovině 16. století. Ti se v letech 1500 - 1558 zapsali do historie města zejména přebudováním gotické tvrze z Kravař na pohodlné renesanční sídlo, nynější Žerotínský zámek.


Šestnácté století je pro město obdobím hospodářského rozkvětu řemesel. Město bohatne vařením a šenkováním piva, rozvíjí se především soukenictví. Po Jihlavě je Nový Jičín druhým nejvýznamnějším městem soukenické výroby na Moravě. V roce 1558 kupuje město od Žerotínů jejich panství  a stává se městem komorním, podřízeným jen královské koruně.


První polovina 17. století je obdobím nestability, náboženských a politických bojů. Roku 1621 přepadlo a pobilo vojsko markraběte krnovského v Novém Jičíně oddíl Španělů. V roce 1623 postihla Nový Jičín morová rána. Za účast ve stavovském povstání v roce 1624 město ztratilo svou samostatnost a stalo se opět městem poddanským. Bylo darováno olomouckým jezuitům, v jejichž majetku zůstalo až do zrušení jezuitského řádu roku 1773.


Roku 1775 pak Marie Terezie prohlásila Nový Jičín za svobodné municipální město, což bylo spojeno s jeho průmyslovým rozkvětem. Válečná léta město poznamenala spíše celkovým úpadkem než vyslovenými ztrátami. Roku 1967 byl Nový Jičín prohlášen městskou památkovou rezervací. V roce 2001 bylo město vyhlášeno Historickým městem roku.


U příležitosti oslav 700. výročí se ve městě uskutečnila třídenní městská slavnost, která byla zahájena ve čtvrtek 5. září výstavou 700 let města Nový Jičín instalovanou v prostorách Žerotínského zámku. Hlavní program slavností proběhl v sobotu 7. září v centru města, kde si návštěvníci mohli projít historický jarmark, doprovázený přehlídkou hudebních a tanečních vystoupení. U příležitosti výročí byla dne 4. září vydána poštovní známka s námětem části náměstí Nového Jičína. Ve vestibulu radnice byla v sobotu 7. září zřízena příležitostná poštovní přepážka s poštovními razítky.


Zájemci si tak na památku mohli své materiály a zásilky nechat orazítkovat příležitostným razítkem s motivem Žerotínského zámku a textem 700 let města nebo denním razítkem se znakem města Nový Jičín. Podoba městského znaku je známa z pečeti již z konce 14 století. Je to červený štít, v němž ze stříbrného oblaku při levém okraji vyniká zeleně oděné rámě držící pravou polovinu stříbrné zavinuté střely, která odkazuje na rod pánů z Kravař.


Na slavnosti se tentokrát vydali Zbyšek Veselý a Martin Hlavatý, který vytvořil řadu maxikaret s tématem města z dobových pohlednic. A Zbyšek také opět nezapomněl na turistu, který již více jak rok dokumentuje naše cesty napříč republikou.

turistická maxikarta s příležitostným kašetem
a příležitostným poštovním razítkem

turistická maxikarta s  kašetem - gumovou kopií větší pečeti města Nový Jičín
z roku 1672 a denním poštovním razítkem se znakem NJtypář pečeti; pečeť se nachází ve sbírkách Státního okresního archivu v NJ

Jen doufejme, že to turistovi ještě nějaký čas vydrží, protože známky s jeho motivem už na poštách nejsou k mání.
PK
zdroj: novy-jicin.cz (Historie města)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...