neděle 18. srpna 2013

Ohlédnutí za letošními prázdninami - červenec

Měsíce červenec a srpen patří neodmyslitelně k době prázdnin a dovolených. Děti školou povinné si užívají prázdniny a my prací povinní, čerpáme mnohdy tolik očekávanou dovolenou. Shodou náhod se mi první část letošní dovolené křížila s významnými akcemi, které na začátku července probíhaly na Velehradě ve svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v Nitře, kde se konala historicky 1. slovensko - česká filatelistická výstava Nitrafila 2013. Obě tyto události měly jedno společné, nesly se v duchu Cyrilometodějských oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tuto významnou událost připomnělo hned několik poštovních správ. Ke společnému vydání poštovní známky dle výtvarného návrhu prof. Dušana Kállaye a v ryteckém provedení Miloše Ondráčka se sešly i čtyři evropské známkové země - Česká republika, Slovensko, Bulharsko a Vatikán.


Za námět poštovní známky oslavující významné jubileum bylo vybráno nejstarší známé zobrazení obou bratří s názvem Osobní soud sv. Cyrila z 9. století, které se nachází na místě posledního odpočinku sv. Cyrila v Bazilice San Clemente v Římě. Tato freska patří mezi největší pozoruhodnosti dolní baziliky. Sv. Cyril a Metoděj klečí před Ježíšem Kristem. Za sv. Cyrilem (vlevo) stojí archanděl Michael po boku se svatým Ondřejem a za svatým Metodějem (vpravo) stojí archanděl Gabriel po boku sv. Klementa. Skutečnost, že jde o svatého Cyrila a Metoděje dokládá nápis na fresce, která byla objevena v 19. století: "Bože, dej hříšnému Cyrilovi věčné spočinutí. Amen." Spodní část aršíku doplňuje další freska z dolní baziliky s názvem Přenesení ostatků sv. Klementa z 11. století. Freska ztvárňuje příchod obou bratří do Říma v roce 867 na pozvání papeže Mikuláše I., který se dozvěděl, že s sebou nesou ostatky papeže sv. Klementa. Aršík je dekorovaný hlaholicí převzatou z jedné ze stran Assemanova evangeliáře z konce 10. století, který se nachází ve Vatikánské knihovně v Římě.


K Cyrilometodějským oslavám na Velehradě byl ve dnech 4. až 6. července zřízen stánek České pošty, s.p. s kašetovým razítkem v modré barvě zobrazujícím oba věrozvěsty. Nechybělo ani denní poštovní razítko, oficiální upomínkový list, poštovní aršíky, známky a další zboží. Při tvorbě maxikaret s tématem sv. Cyrila a Metoděje jsem tentokrát vše nechal v rukách tamní poštovní úřednice.

carte maximum
známka Pofis 767 1150. výročí Cyrila a Metoděje (společné vydání)
denní razítko pošty Velehrad, Velehrad, 5.7.2013

Zatímco jsem v rodné zemi obou bratří trávil svojí dovolenou, putovala moje zásilka také do bratislavského Pofisu. Využil jsem příležitostných razítek, které ke dni vydání aršíku a k filatelistické výstavě připravila Slovenská pošta.

carte maximum
známka číslo 542 1150. výročí Cyrila a Metoděje (společné vydání)
příležitostné razítko Deň vydania poštovej známky, Nitra, 12.6.2013

carte maximum
známka číslo 542 1150. výročí Cyrila a Metoděje (společné vydání)
příležitostné razítko Cyrilo-metodské motívy na poštových známkách,
Nitra, 5.7.2013

Námětem pohledu je obraz Svatý Cyril a Metoděj, který visí v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.
PK
zdroj: pofis.sk
cpost.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...