středa 17. července 2013

Turistovy další cesty

Je to již nějaký čas, kdy byl naposledy náš turista v akci. Bylo to letos v květnu v Litvínově, kde se křtila známka k vodnímu dílu Fláje. Dnes se krátce podíváme do Valašského Meziříčí, kam turistu přivedly oslavy 80. výročí založení tamního klubu filatelistů.

turistická maxikarta z Valašského Meziříčí
s denní razítkem s erbem Valašského Meziříčí,
Valašské Meziříčí, 31.5.2013

Pojďme si alespoň krátce připomenout historii klubu tak, jak ji prezentuje svazový web. Klub byl založen v roce 1933 v dnes již neexistující restauraci U Stolaříků, kde se místní filatelisté tehdy poprvé sešli. Za místopředsedu si tehdy zvolili Eduarda Brzobohatého, otce známého herce Radoslava Brzobohatého. Již v roce 1935 klub uspořádal výstavu známek k 550. výročí založení města. Druhou výstavu zorganizoval v roce 1940. V čestném výstavním výboru byl i tajemník Ústředí českých filatelistických spolků v Praze Karel Basika, redaktor Tribuny filatelistů Jaroslav Franěk, znalec Dr. Ing. Rudolf Gilbert, redaktor Národního sběratele Ladislav Novotný a redaktor Českého filatelisty Bohumil Ševčík. Členem klubu a jeho předsedou byl významný specialista na emisi Hradčany, objevitel typů levých horních spirál u páté kresby, ředitel učitelského ústavu ve Valašském Meziříčí Josef Kálal. Činnost klubu pokračovala i po 2. světové válce. Při vzniku SČSF v roce 1965 dostal klub evidenční číslo 07-29 a jeho předsedou byl Theodor Vraj, jednatelem Ladislav Dvořáček a hospodářem Josef Poruba. V současnosti je klubovým předsedou Ing. Václav Tvrz a klub sdružuje na tři desítky členů v průměrném věku 65 let. U příležitosti oslav 80. výročí založení klubu bylo připraveno příležitostné razítko vyobrazující valašský klobouk, příležitostná R nálepka a příležitostný Apost.

turistická maxikarta z Valašského Meziříčí
s příležitostným poštovním razítkem 80 let KF
Valašské Meziříčí, 31.5.2013

Vzhledem k aktivní činnosti klubu tak nepředpokládám, že šlo o jediné materiály, které klub k tomuto jubileu nechal připravit. Zajímavostí je, že se v době používání příležitostného razítka používal i kašet se stejným motivem. Na maxikarty se nám ale bohužel nepodařil zajistit. Díky Zbyškovi máme dvě pěkné varianty s kašetovým razítkem se znakem města Valašské Meziříčí. A na závěr něco k samotnému znaku města. Znak Valašského Meziříčí tvoří kosmo položená zlatá koruna se šesti bílými perlami po obvodu a třemi bílými perlami na vrcholu každého ze šesti listů. Koruna je zasazena do červeného pole a odkazuje na Jindřicha z Bělé, držitele zdejšího panství v letech 1381 až 1392. V letech 1927 až 1977 město užívalo spojený znak svých historických částí Meziříčí a Krásna nad Bečvou, které se roku 1924 sloučily do Valašského Meziříčí. K původnímu znaku, užívanému dodnes, se město vrátilo roku 1977.
PK
zdroj: informace-scf.cz
valasskemezirici.cz 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...