úterý 18. června 2013

Závišův kříž - Vyšší Brod

Dne 29. května 2013 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky příležitostnou poštovní známku zobrazující Závišův kříž, který je uložen v klášteře ve Vyšším Brodě.

carte maximum
známka Pofis 765 Závišův kříž-Vyšší Brod
denní razítko s klášterem Vyšší Brod, Vyšší Brod, 29.5.2013
vytvořil Martin Hlavatý

Jedná se o dvouramenný raně středověký relikviářový kříž ze zlata, zdobený filigránem, posázený drahokamy a perlami. Pochází z období let 1220 až 1230 našeho letopočtu. Na výšku měří 70 centimetrů a je 28 centimetrů široký. Jeho původní výška byla 44,5 cm. Všechna ramena jsou zakončena francouzskou třícípou lilií. Celý kříž je posázen 44 drahokamy a 174 perlami. Později byla připojena soška Krista a noha kříže. Dodatečně přidanou nohu zdobí 39 drahokamů a 31 vltavských perel. Závišův kříž je vyroben ze stříbra s položenými lístky z arabského zlata. Původní dřevěné jádro kříže bylo vyměněno za stříbrnou desku s datováním z roku 1775. Zadní strana je zdobena smaltovanými medailony světců s uvedenými jmény ve starořečtině – Georgius, Georgcos, Paulus, Thomas, Theologus, Petrus, Ionnes, Demetrius a Athanasius. Tyto medailonky kryjí relikvie. Dle Kroniky rožmberské je jednou z relikvií dřevo z kříže, na kterém byl ukřižován Kristus.

carte maximum
známka Pofis 765 Závišův kříž-Vyšší Brod
denní razítko s klášterem Vyšší Brod, Vyšší Brod, 29.5.2013
vytvořil Martin Hlavatý

O jeho původu existují různé hypotézy. Podle jedné z verzí je kříž nazýván Závišovým, neboť jej měl v držení Kunhutin druhý manžel Záviš z Falkenštejna. Ten jej pravděpodobně daroval, či spíše po jeho smrti přešel do rodové fundace Vítkovců, cisterciáckého vyšebrodského kláštera. V nebezpečí zabavení při obsazení Sudet roku 1939 byl kříž odvezen do Prahy a uložen ve Svatovítském pokladu na Pražském hradě. Do Vyššího Brodu se vrátil v roce 1994, od té doby byl v trezoru.

carte maximum
známka Pofis 765 Závišův kříž-Vyšší Brod
denní razítko s klášterem Vyšší Brod, Vyšší Brod, 29.5.2013
vytvořil Martin Hlavatý

V roce 2010 byl vyhlášen národní kulturní památkou. Uvádí se, že po korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura jde o třetí nejcennější středověkou zlatnickou památku v České republice. Po dobu Zemské výstavy, která se koná v letošním roce, je Závišův kříž vystaven v Rožmberské oratoři ve Vyšším Brodě.
Maxikarty v den vydání zhotovil Martin Hlavatý, který využil  prvního dne používání poštovního razítka s vyobrazeným klášterem ve Vyšším Brodě.
PK
zdroj: wikipedia.org

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...