úterý 25. června 2013

Nová maxikarta od Oftisu

Pro mnohé sběratele je jistě potěšující zprávou, že byla vydaná maxikarta k Závišovu kříži. Tentokrát se o ní postaral Oftis z Ústí nad Orlicí v den vydání známky. Některým filatelistům tak odpadá starost, jak maxikartu získat, protože cesta do Vyššího Brodu je daleká. Přesto doporučuji letos o prázdninách Vyšší Brod navštívit. Třeba v rámci Zemské výstavy a slavnostní jízdy dostavníku či letu balonové pošty. I nedaleká Zlatá Koruna ještě letos plánuje inauguraci vydané poštovní známky s klášterem, kde by nemělo chybět ani příležitostné razítko. Ale nepředbíhejme a nechme se ještě překvapit.


Maxikartu si můžete koupit za 68 Kč v e-shopu Vydavatelství Oftis nebo na adrese OFTIS, J.Nygrina 336, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 521 052.
PK

Další Vlastní známky na maxikartách

Nedávno jsem na blogu publikoval první mne známou maxikartu s Vlastní známkou k letošním Primátorkám. V závěru příspěvku se zamyšlením, zda existují maxikarty i k jiným Vlastním známkám. Odezva na sebe nenechala dlouho čekat a vždy činorodý sběratel Martin Hlavatý mi na ukázku poslal pár maxikaret, mezi nimiž jsem našel i několik kusů s vylepenou Vlastní známkou. Níže se tedy můžete podívat, jak vybrané maxikarty dopadly. Když se vrátím na začátek, kdy Česká pošta rozjížděla projekt Vlastní známka, vybaví se mi mimo jiné arch Vlastních známek společnosti REISSWOLF, která se zabývá archivací, skartací a likvidací dat a dokumentů. A to z důvodu, že jsem již tehdy hledal vhodnou Vlastní známku, ze které by šla vytvořit maxikarta, také kvůli zajímavému článku Tematické využití Vlastních známek od Jiřího Horáka (Filatelie č. 12/2012) a v neposlední řadě, protože mne zaujala činnost, kterou se společnost Reisswolf zabývá. Každý, kdo měl někdy na starosti archivaci dokumentů, si jistě jednou musel položit otázku: "Kam s tím?", "Jak dlouho musím archivovat?", "Co mohu skartovat?", atd. V tomhle všem, zdá se, má firma Reisswolf jasno. Zařídí kompletní služby pro ukládání dokumentů od roztřídění a přepravu až po sledování skartačních lhůt písemností. Jednou z Vlastních známek reprezentující tuto firmu je známka vyobrazující automobil Ford Tranzit, kterým společnost zdarma zajišťuje přepravu nosičů dat. Pro svojí maxikartu si ji vybral i Martin a takto dopadla.

carte maximum s Vlastní známkou Reisswolf (VZ 0025)

Maxikartu vytvořil 12. června 2013 na Hlavní poště v Praze 1. Jiná vhodná varianta, která se nabízí k vytvoření, je s razítkem pošty v místě sídla firmy v Kralupech nad Vltavou.
Pro další maxikartu s Vlastní známkou si Martin zajel do Pardubic. Vybral si totiž vydání vyobrazující tamní krematorium, které letos slaví 90 let od jeho vybudování. Krematorium v Pardubicích bylo postaveno dle plánů architekta Pavla Janáka v letech 1921 až 1923 ve stylu rondokubismu za podpory členů Společnosti přátel žehu.

carte maximum s Vlastní známkou Krematorium Pardubice (VZ 0093)


Na známce je pohled od severní strany směrem ke krematoriu. Před samotnou dvoupodlažní stavbou je předsazeno monumentální schodiště, které je ukončeno terasovitým dvouramenným ochozem orientovaným na východ a západ. Na třetím stupni z dvaceti čtyř jsou umístěny v nadživotním měřítku pískovcové plastiky dívek od K. Linharta. Na levé straně je dívka oděná v říze, držící v ruce květiny a na vnitřní straně schodiště ve zdvižené levé ruce "Světlo". Pandámová figura v zrcadlové dispozici svírá v ruce nádobu. 

carte maximum s Vlastní známkou Krematorium Pardubice (VZ 0093)

Trojúhelníkový štít budovy s centrálně umístěným kruhovitým otvorem vyplněným artdecovou vitráží s hlavním tématem hexagramu "Není smrti – jest jen neustálá změna – jsou jen různé formy života", je "slunečním kotoučem" jižní strany cesty poutníkovy a souběžně i "okem" smuteční síně uvnitř.
Vlastní známka s pardubickým krematoriem byla vydaná 1. května 2013. Zadavatelem byl vlastník národní kulturní památky - Služby města Pardubic. Na maxikartách bylo použito razítko pošty Pardubice 1 dne 17. června 2013.
PK
zdroj:wikipedia.org

úterý 18. června 2013

Ještě krátce k minivýstavkám...

Protože se mi v uplynulých článcích nepodařilo najít prostor pro fotografie z posledních výstavek na Hlavní poště, činím tak v samostatném článku. Ve středu 29. května 2013 byly v rámci 32. výstavky prezentovány výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk příležitostné poštovní známky Závišův kříž - Vyšší Brod, prvního grafického listu České pošty: Závišův kříž - Vyšší Brod, výplatního známkového sešitku Krtek a raketa, příležitostné dopisnice Balónová pošta a pamětního listu Známkové tvorby - 50. výročí Mercedes-Benz klubu Česká republika.
33. výstavka proběhla o 14 dní později dne 12. června. Zde jste mohli vidět výtvarný návrh příležitostné známky Společné vydání se Slovenskem: 1150. výročí Cyrila a Metoděje, Motocykl Čechie 33 (Böhmerland), Železniční osobní drezína Tatra 15/30, příležitostné dopisnice k 50. výročí fotbalového finále MS s Brazílií a obrazové dopisnice Architektura - Chrámy a kostely 2013.


Obě z výstavek byly tradičně zakončeny autogramiádou tvůrců poštovních známek. 
PK

Závišův kříž - Vyšší Brod

Dne 29. května 2013 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky příležitostnou poštovní známku zobrazující Závišův kříž, který je uložen v klášteře ve Vyšším Brodě.

carte maximum
známka Pofis 765 Závišův kříž-Vyšší Brod
denní razítko s klášterem Vyšší Brod, Vyšší Brod, 29.5.2013
vytvořil Martin Hlavatý

Jedná se o dvouramenný raně středověký relikviářový kříž ze zlata, zdobený filigránem, posázený drahokamy a perlami. Pochází z období let 1220 až 1230 našeho letopočtu. Na výšku měří 70 centimetrů a je 28 centimetrů široký. Jeho původní výška byla 44,5 cm. Všechna ramena jsou zakončena francouzskou třícípou lilií. Celý kříž je posázen 44 drahokamy a 174 perlami. Později byla připojena soška Krista a noha kříže. Dodatečně přidanou nohu zdobí 39 drahokamů a 31 vltavských perel. Závišův kříž je vyroben ze stříbra s položenými lístky z arabského zlata. Původní dřevěné jádro kříže bylo vyměněno za stříbrnou desku s datováním z roku 1775. Zadní strana je zdobena smaltovanými medailony světců s uvedenými jmény ve starořečtině – Georgius, Georgcos, Paulus, Thomas, Theologus, Petrus, Ionnes, Demetrius a Athanasius. Tyto medailonky kryjí relikvie. Dle Kroniky rožmberské je jednou z relikvií dřevo z kříže, na kterém byl ukřižován Kristus.

carte maximum
známka Pofis 765 Závišův kříž-Vyšší Brod
denní razítko s klášterem Vyšší Brod, Vyšší Brod, 29.5.2013
vytvořil Martin Hlavatý

O jeho původu existují různé hypotézy. Podle jedné z verzí je kříž nazýván Závišovým, neboť jej měl v držení Kunhutin druhý manžel Záviš z Falkenštejna. Ten jej pravděpodobně daroval, či spíše po jeho smrti přešel do rodové fundace Vítkovců, cisterciáckého vyšebrodského kláštera. V nebezpečí zabavení při obsazení Sudet roku 1939 byl kříž odvezen do Prahy a uložen ve Svatovítském pokladu na Pražském hradě. Do Vyššího Brodu se vrátil v roce 1994, od té doby byl v trezoru.

carte maximum
známka Pofis 765 Závišův kříž-Vyšší Brod
denní razítko s klášterem Vyšší Brod, Vyšší Brod, 29.5.2013
vytvořil Martin Hlavatý

V roce 2010 byl vyhlášen národní kulturní památkou. Uvádí se, že po korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura jde o třetí nejcennější středověkou zlatnickou památku v České republice. Po dobu Zemské výstavy, která se koná v letošním roce, je Závišův kříž vystaven v Rožmberské oratoři ve Vyšším Brodě.
Maxikarty v den vydání zhotovil Martin Hlavatý, který využil  prvního dne používání poštovního razítka s vyobrazeným klášterem ve Vyšším Brodě.
PK
zdroj: wikipedia.org

pondělí 17. června 2013

Motocykl Čechie 33 a drezína Tatra 15/30

Ve středu 12. června 2013 byly vydány dvě oficiální maxikarty České pošty, s.p. - odboru Postfila k letošní emisi Historické dopravní prostředky. Na známkách jsou vyobrazeny motocykl Čechie 33 - Böhmerland a železniční osobní drezína Tatra 15/30. Autorem výtvarného návrhu poštovních známek je Václav Zapadlík. Známky na maxikartách jsou znehodnoceny denním razítkem pošty Praha 1 v den vydání. 

carte maximum
známka Pofis 768 - Historické dopravní prostředky
Motocykl Čechie 33-Böhmerland
denní razítko, Praha 1, 12.6.2013

carte maximum
známka Pofis 769 - Historické dopravní prostředky
Železniční osobní drezína Tatra 15/30
denní razítko, Praha 1, 12.6.2013

Motocykl Čechie (Böhmerland) vyráběl v českém pohraničí od roku 1925 Albín Hugo Liebisch. Jeho motocykly se proslavily jako nejdelší na světě. Běžně přepravovaly tři osoby a do roku 1939, kdy skončila jejich výroba, vzniklo asi 3000 kusů různých typů.

carte maximum
známka Pofis 768 - Historické dopravní prostředky
Motocykl Čechie 33-Böhmerland
denní razítko s erbem Nového Města pražského, Praha 1,
12.6.2013
Základní model měl objem 600 ccm a dlouhý trubkový rám. Jednoválcový stojatý motor s rozvodem OHV byl vlastní Liebischovy konstrukce a dával výkon 12 nebo 13,2 kW při otáčkách 2800 až 3000 za minutu. Zadní kolo poháněl přes třístupňovou oddělenou převodovku. Přední kolo bylo odpruženo dvojicí vinutých pružin a třecích tlumičů. Zadní kolo bylo pevně uloženo v rámu. Stroj měl bubnové brzdy a disková kola - lisovaná nebo odlitá z hliníku. Hmotnost motocyklu byla 180 až 226 kilogramů podle provedení. Na zádi byly uloženy dvě nádrže na palivo.

carte maximum
známka Pofis 768 - Historické dopravní prostředky
Motocykl Čechie 33-Böhmerland
denní razítko s erbem Nového Města pražského, Praha 1,
12.6.2013
Böhmeland dosahoval rychlosti až 95 km/h a měl spotřebu okolo 6 l na 100 km. Výrobce dodával svoje modely v barevných provedeních červenožlutá, zelenožlutá nebo v kombinaci černá-šedá-žlutá. Motocykly se vyráběly do 2. sv. války, která jejich výrobu přerušila a nakonec zastavila. Do dnešních dnů se jich údajně dochovalo pouze 75 kusů, z toho 50 v České republice a 38 v dobrém technickém stavu.

varianta od Martina Hlavatého

Z důvodu potřeby jednoduché a laciné služební přepravy osob na železniční síti ČSD vyhlásilo Ministerstvo železnic roce 1924 soutěž na vhodné motorové vozidlo. Pro tento účel vyrobila v témže roce firma Tatra Kopřivnice motorovou drezínu Tatra T 15. Drezínu poháněl plochý dvouválcový vzduchem chlazený motor o objemu 1056 ccm s výkonem 12 k. Od roku 1927 dodávala Tatra drezíny s vylepšenými motory T 12 a pravděpodobně od roku 1932 i s větším čtyřválcovým motorem T 30 (1678 ccm, 24 k). Drezíny se vyráběly buď s otevřenými karoseriemi, krytými v případě nepříznivého počasí plátěnou střechou, nebo s demontovatelnou pevnou střechou a okenními rámy (tzv. "Nástavková limuzína") či jako limuzíny s pevnou střechou. Do roku 1932 bylo vyrobeno 71 drezín T 15 (obvykle čtyřmístných), do roku 1938 bylo vyrobeno dalších 30 kusů drezín T 15/30 se čtyřmístnou nebo s šestimístnou karoserií.

carte maximum
známka Pofis 769 - Historické dopravní prostředky
Železniční osobní drezína Tatra 15/30
denní razítko s erbem Nového Města pražského, Praha 1,
12.6.2013

Drezína vyobrazená na poštovní známce pochází ze sbírek Technického muzea v Praze. S dalším exemplářem se můžete setkat v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici. Na něm je zajímavá především otočná vzpěra umístěná pod vozidlem, která umožňovala otočení vozu o 180 stupňů, bez potřeby točny nebo výhybny. Drezína tak mohla jezdit mezi dvěma železničními stanicemi po jedné koleji tam a zpět.
PK

pondělí 10. června 2013

Pražské primátorky - kvůli povodni odvoláno

Deštivé počasí uplynulých dní, které v Čechách způsobilo rozsáhlé povodně, zabránilo také v konání jubilejních 100. Primátorek ČSOB pojišťovny v plánovaném termínu 8. - 9. června 2013. Vzhledem ke škodám, které povodně v loděnicích způsobily a negativnímu výhledu hydrologů ke stavu vody ve Vltavě, se závod uskuteční 20. - 22. září 2013. A hodiny již odpočítávají do nového startu. Přesto se pro filatelisty uplynulý víkend primátorky konaly. Nikoliv na Vltavě, ale na poště, tedy na dvou poštách. K jubilejním primátorkám byla ve středu 5. června vydaná Vlastní poštovní známka v samolepicí archové úpravě po 25 kusech o nominální hodnotě A (10 Kč). Zároveň byla na víkend, kdy se měly primátorky uskutečnit, plánovaná dvě strojová razítka. Obě razítka byla nakonec nasazena na poštovních přepážkách. V sobotu 8. června se oráželo na poště Praha 6 strojovým razítkem se štočkem od Ivana Vápenky se zjednodušenou osmiveslicí a textem 100 regata osmiveslic "O štít pražského primátora" 2013.

carte maximum
známka Pofis VZ 0099 - Primátorky
strojové poštovní razítko 100 regata osmiveslic...
Praha 6, 8.6.2013

V neděli 9. června se na Hlavní poště Praha 1 používalo strojové razítko se štočkem od Olympsportu s osmiveslicí a veslaři v půlkruhu a textem 100. ročník 8. - 9. června 2013 Pražské primátorské osmiveslice. 

carte maximum
známka Pofis VZ 0099 - Primátorky
strojové poštovní razítko 100. ročník Pražské primátorské osmiveslice
Praha 1, 9.6.2013

Vzhledem ke skutečnosti, že se závod v původním termínu nakonec nekonal, byly všechny zásilky doplněny otiskem gumového razítka s textem v červené barvě KVŮLI POVODNI ODVOLÁNO (u maxikaret je na adresní straně pohlednice). A ještě jedna zajímavost na závěr. Přestože se jedná v pořadí o 99! vydanou Vlastní známku, dosud jsem se nesetkal s žádnou maxikartou s nějakou z 98 předešlých Vlastních známek. I tak jsem rád za naplněnou příležitost, dostupnost a velmi pěkná razítka.
PK
zajímavé odkazy: 100. Primátorky
wikipedia - Pražské primátorky

pondělí 3. června 2013

Krtek a raketa

Letošní emise Dětem je věnována světoznámé pohádkové postavičce Krtečka od výtvarníka Zdeňka Milera. První díl z roku 1957 nesl název Jak Krtek ke kalhotkám přišel. V něm se objevily i další postavičky jako žába, čáp a ježek. Další díly přibývaly velmi pozvolna. Krtek a autíčko v roce 1963, Krtek a raketa v roce 1966, atd. Právě záběr z dílu Krtek a raketa, kdy Krtek na hřišti objeví raketu a vydá se s ní na dobrodružnou výpravu, která končí havárií na mořském pobřeží, posloužil jako předloha pro poštovní známku.


carte maximum
známka Pofis 766 - Krtek a raketa
příležitostné poštovní razítko Krteček v raketě,
Praha 1, 29.5.2013

V současné době existuje přibližně padesát dílů o malém Krtečkovi. Jednotlivé díly mají délku od cca 5 min až po 28 minut (Krtek ve městě; ve snu a další 4 díly). Zajímavostí je, že seriál o Krtečkovi není mluvený (s výjimkou 1. dílu – Jak krtek ke kalhotkám přišel). Krteček a jeho malí kamarádi vydávají pouze zvuky citoslovce, což jsou vlastně hlasové záznamy jeho dvou malých dcer. 
V roce 2011 se stala plyšová figurka Krtečka symbolem vesmírné mise raketoplánu Endeavour.

carte maximum
známka Pofis 766 - Krtek a raketa
příležitostné poštovní razítko Krteček v raketě,
Praha 1, 29.5.2013
vytvořil Josef Fronc

Start mise STS-134 se uskutečnil 16. května 2011. Do vesmíru vzal Krtečka americký astronaut Andrew Feustel, jehož manželka má české předky. Dne 1. června v ranních hodinách pak raketoplán přistál společně s Krtkem zpátky na Zemi.
PK
zdroj: wikipedia.org

neděle 2. června 2013

50. výročí založení Mercedes-Benz klubu ČR

Letos uběhlo přesně 50 let od založení Mercedes-Benz klubu Praha. Byl založen v roce 1963 pod názvem Mercedes klub Praha v jedné malostranské restauraci sedmi nadšenými majiteli vozů Mercedes-Benz. Podmětem k založení klubu byla vzájemná technická pomoc, pořádání společných akcí a společná záliba v historii a technice značky. První předseda - Ladislav Válek klub založil pod Svazarmem, protože tehdy nemohl žádný klub samostatně existovat. Do dvou let od založení čítal na dvě stě členů. V roce 1965 klub navázal kontakt s pracovníky mateřské továrny Daimler Benz AG ve Stuttgartu, která začala činnost klubu podporovat dodávkou katalogů, náhradních dílů a drobnými předměty pro členy. První velkou akcí Mercedes  klubu Praha byl brněnský sjezd u příležitosti brněnského mezinárodního strojírenského veletrhu v roce 1969.

carte maximum
známka Pofis 737 Světová auta Mercedes-Benz 540
příležitostné poštovní razítko 50 let Mercedes-Benz klubu,
Praha 1, 25.5.2013

Po roce 1989 nastal úbytek členů a téměř ustaly styky MB klubu s mateřskou firmou kvůli přezíravému pohledu zastupující firmy bratrů Helbigových. Teprve po převzetí generálního zastoupení přímo stuttgartskou firmou dostala spolupráce klubu s mateřskou firmou nové impulsy. Dnešních pravidelných srazů a jízd se účastní vozy předválečné i poválečné produkce. Mercedes-Benz klub je nejstarším MB klubem v Evropě a řadí se mezi nejstarší MB kluby na světě. Oslavy 50. výročí založení proběhly ve dnech 23. - 25. května 2013 v pražských Stodůlkách. Česká pošta, s.p. výročí připomněla vydáním pamětního listu a příležitostného poštovního razítka. Využitím loni vydané pohlednice a poštovní známky s vozem Mercedes Benz 540 od výtvarníka Václava Zapadlíka vznikla i maxikarta připomínající kulaté výročí (viz obrázek výše).
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...