pondělí 22. dubna 2013

Ludvík Kuba (1863-1956)

Letos v dubnu si připomínáme 150. výročí narození malíře, spisovatele, muzikologa a národopisce Ludvíka Kuby.

Ludvík Kuba,
zdroj: mesto-podebrady.cz

Ludvík Kuba se narodil 16. dubna 1864 v Poděbradech jako druhé z třinácti dětí zámečníka Ludvíka Kuby a jeho manželky Anny. Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění a umělecké školy v Paříži a Mnichově. Kuba studoval slovanské národy, aby poznal jejich hudbu, hudební nástroje a zvyky. Představil je umělecky i obsahově na plátně i ve svých knihách, čímž je zdokumentoval pro další generace. Jeho životní dílo, šestnáctisvazkové Slovanstvo ve svých zpěvech, zahrnuje přes 4000 písní. Kubovo výtvarné dílo zahrnující krajinu, zátiší, lidové zvyky a portrét, je významné pro vývoj českého pozdního impresionismu a koloristické malby.

Zátiší s ovocem

U příležitosti výročí se ve dnech 16. až 18. dubna používalo  na poště Poděbrady 1 příležitostné poštovní razítko s textem 150. výročí od narození malíře a spisovatele Ludvíka Kuby a s vyobrazeným podpisem umělce. Této příležitosti využil Martin Hlavatý, který mi zaslal ukázky třech pohlednic reprodukujících Kubovy obrazy. První pohlednice (viz výše) zachycuje obraz s názvem Zátiší s ovocem. Druhá, obraz s názvem Lázně Poděbrady - zámek. Místní zámek vznikl přestavbou původního hradu postaveného Přemyslem Otakarem II. Dnešní podobu má z barokních přestaveb provedených v letech 1723 až 1780.

Lázně Poděbrady-zámek

Poslední pohlednice, reprodukující obraz s názvem Promenáda v lázních Poděbradských, zachycuje kolonádu architekta a urbanisty Františka Jandy, který navrhl koncepci rozvoje lázeňského středu v tehdy aktuálním secesním stylu. 

Promenáda v lázních poděbradských

Ludvík Kuba zemřel v Praze 30. 11. 1956 ve věku 93 let. Jeho obrazy z období let 1895 až 1945 jsou vystavené v galerii na březnickém zámku.
PK
zajímavý odkaz: Ludvík Kuba

zdroj: wikipedia.org
mesto-podebrady.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...