úterý 12. března 2013

Bitva u Bachmače

Nedávno se mi podařilo směnit zajímavou maxikartu z období 1. republiky, připomínající 20. výročí bitvy u Bachmače. Poštovní známka byla vydaná 11.3.1938 a je znehodnocena příležitostným poštovním razítkem s textem oslavy 20. výročí bitvy u Bachmače, Olomouc 1.


V březnu si připomínáme 95. výročí ústupových bojů na Ukrajině v roce 1918 a bitvy u Bachmače. Právě v bitvě u Bachmače hájilo československé vojsko, bojující v Rusku v první světové válce za vznik samostatného československého státu, tento důležitý železniční uzel při své evakuaci z Ukrajiny na východ. Boje československých legií proti německé přesile proběhly 8. - 13. března 1918 u ukrajinského města Bachmač (leží 170 km severovýchodně od Kyjeva). Předtím, 3. března 1918, uzavřelo Rusko v Brestu Litevském mír s Ústředními mocnostmi Německem a Rakousko-Uherskem. V zemi pak nastalo upevňování sovětské vlády a započala občanská válka. Ukrajina vyhlásila počátkem února 1918 samostatnost, odtrhla se od Ruska a požádala o ochranu Ústřední mocnosti. Němci a Rakušané toho využili a pod záminkou pomoci Ukrajině započali rychlý postup na východ, jaký neměl v dějinách 1. světové války obdoby. Dne 1. března 1918 obsadili Němci Kyjev a pokračovali dále Ukrajinou. Zde se v té době nacházelo československé vojsko, jenž na počátku března 1918 usilovalo o odchod z Ukrajiny. Rychlý postup Němců a Rakušanů Ukrajinou však hrozil československému armádnímu sboru odříznutím cesty na východ. Čs. vojsko proto směřovalo k důležitému železničnímu uzlu, k městečku Bachmač. Zde se soustřeďovaly naše vlaky k cestě na východ. K prvním srážkám s Němci došlo 8. března 1918. Nejhorší boje proběhly 10. března 1918. Všechny útoky nepřítele však byly Čechoslováky odraženy a 13. března, kdy náš poslední vlak odjel z Bachmače, byl tento důležitý železniční uzel československou armádou opuštěn. Během bitvy padlo 45 legionářů, 210 bylo zraněno a 41 pohřešováno. Ztráty na německé straně byly mnohem citelnější. V některých pramenech se uvádí až 300 padlých a několik set zraněných. Význam bitvy u Bachmače spočívá především v tom, že tu poprvé v novodobých českých dějinách bojovala československá armáda samostatně proti značné přesile. Zdárné dokončení operace obrany oblasti Bachmače bylo československým vítězstvím, neboť se podařilo ubránit evakuaci a v pořádku provést stažení československého armádního sboru z Ukrajiny na východ.
PK
zdroj: www.valka.cz-M.Sviták: Bachmač
www.wikipedia.org
www.metapedia.org

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...