neděle 10. února 2013

Nejlepší slovenští rytci v Poštovním muzeu

Od 7. února probíhá v pražském Poštovním muzeu výstava The Best of Slovak Stamps Engraving: Rudolf Cigánik - Martin Činovský - František Horniak.

plakát k výstavě

Výstavu rytin poštovních známek ze sbírky Slovenské pošty, a.s. připravilo Poštovní muzeum v Praze u příležitosti 20. výročí samostatné slovenské známkové tvorby. Na výstavě si mohou návštěvníci prohlédnout známkové rytiny, rytecké rozkresby známek, obálek dne vydání, vícebarevné otisky ryteckých štočků z emise Umění, vytištěné technologií ocelotisku z plochých desek.
Během dvacetileté existence získala Slovenská pošta množství prestižních ocenění, zejména za známky zhotovené technikou ocelorytiny. Je to především zásluhou umělců podílejících se na známkové tvorbě, žáků profesora Albína Brunovského, který vytvořil za Československa řadu poštovních známek. Díky jeho prozíravosti se v roce 1990 podařilo zřídit na bratislavské Vysoké škole výtvarného umění samostatné Oddělení tvorby cenin a rytectví, které od počátku vedl jeho žák Martin Činovský.

carte maximum (vytvořil Ján Gróf)
známka 196 Muzeum židovské kultury
příležitostné poštovní razítko Inaugurace poštovní známky
Muzeum židovské kultury, Bratislava, 25.11.1999

grafická úprava: Martin Činovský,
rytec známky: František Horniak
rytec aršíku: Rudolf Cigánik

Martin Činovský se narodil 8. března 1953 v Levoči. V letech 1971 až 1977 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v oddělení knižní tvorby u prof. Albína Brunovského. Na jeho podnět absolvoval aspiranturu v oboru rytectví poštovních cenin pod vedením Josefa Herčíka. Po ukončení studií působil jako externí pedagog v oboru ryteckých technik. Od roku 1990 vedl Oddělení tvorby cenin a rytectví na VŠVU. V současnosti vyučuje na Pedagogické fakultě UK a věnuje se tvorbě poštovních známek a bankovních cenin.


carte maximum
známka Pofis 2952 Bratislavské historické motivy-M.R.Štefánik
příležitostné poštovní razítko 110. výročí narození,
Brezová pod Bradlom, 21.7.1990
poštovní známku vyryl Martin Činovský

Kromě známkové tvorby se také věnuje volné a užité grafice, knižní ilustraci, malbě a komponuje hudbu. Martin Činovský vystavoval na početných výstavách doma i v zahraničí a získal řadu ocenění za grafiku a realizace poštovních známek (například třináctkrát Cena ministra dopravy, pošt a telekomunikací, 3. místo Grand Prix WIPA 1999 a 2012, Cena ministra za nejlepší rytinu známky 400. výročie konania Žilinskej synody za níž také získal v roce 2011 1. cenu v soutěži o Nejkrásnější známku Evropské unie, Grand Prix de l´Art Philatélique, Brusel).

oficiální carte maximum Slovenské pošty
k emisi Europa 2000, poštovní známku graficky
upravil a vyryl Martin Činovský

Martin Činovský zapůsobil i na další umělce Rudolfa Cigánika a Františka Horniaka. První z nich se narodil 10. ledna 1961 v Handlové. K jeho učitelům také patřil Albín Brunovský. K ocelorytině ho přivedly experimenty v oblasti barevného dřevořezu, čímž se stal jedním z kmenových autorů emise Umění. V roce 2004 se stal autorem druhého samizdatu o vytvoření největší poštovní známky (ve velikosti 63 cm2), kterým chtěl vydavatele přesvědčit o smyslu vydávat ceniny klasickou ryteckou technikou. Umělec, který před dvěma lety oslavil životní jubileum, žije a tvoří v Handlové. Na svém kontě má více než sto známek. V anketě o nejkrásnější slovenskou známku desetiletí zvítězil se známkou Dejiny poštového práva (ústřením motivem známky je Marie Terezie), kterou vytvořil ve spolupráci s výtvarníkem Dušanem Kállayem.

oficiální carte maximum Slovenské pošty
k emisi Ochrana přírody: Drop velký, poštovní známku
navrhl
 a vyryl Rudolf Cigánik

Posledním z tria nejlepších slovenských rytců je zaměstnanec Slovenské pošty, František Horniak, který se k ocelorytině poštovních známek dopracoval samostatně přes rytectví poštovních razítek. František Horniak vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu na zpracování kovů v Kremnici. V roce 1981 nastoupil jako rytec poštovních razítek do Technické ústředny spojů v Bratislavě. Od roku 1991 pracuje ve Slovenské poště jako grafik a rytec ve známkové tvorbě. Dosud vystavoval na početných samostatných i společných výstavách a získal řadu ocenění. V roce 2007 získal spolu s prof. Kállayem 1. místo Grand Prix WIPA za emisi Bratislavský hrad. V loňském roce vydalo Vydavatelství Slovart výpravnou a velmi působivou publikaci o rytecké tvorbě Františka Horniaka Delineavit & Sculpsit (kreslil a vyryl) -Svet známok , doprovázenou texty Antónie Paulinyové.

carte maximum (vytvořil Ján Gróf)
známka 175 Krásy naší vlasti-Kroje-Ženský čepec z Maduníc
příležitostné poštovní razítko Uvedení známky kroje, Madunice, 15.3.1999
poštovní známku vyryl František Horniak

V den zahájení výstavy byla v prostorách prvního patra Poštovního muzea zřízena tradiční poštovní přepážka s příležitostným razítkem s vyobrazeným rydlem a názvem výstavy. V dopoledních hodinách zde také proběhla autogramiáda Františka Horniaka.

František Horniak v Poštovním muzeu s návrhy známek
Bratislavský hrad a Umění: Tabulová malba Metercie z Rožňavy

Kvality slovenských umělců, kteří se podíleli a podílejí na známkové tvorbě, jsou bezesporu nezpochybnitelné. V roce 2008 vstoupil do české známkové tvorby profesor Dušan Kállay. Pro Českou a Slovenskou poštu navrhl poštovní známku s portrétem fotografa Karla Plicky, která se stala společnou emisí obou zemí. V roce 2012 získala Česká pošta, s.p. za jeho výtvarný návrh známky Poštovní muzeum Praha v rytecké rozkresbě Miloše Ondráčka, 1. místo Grand Prix WIPA.

carte maximum
známka Pofis 652 Poštovní muzeum Praha
příležitostné poštovní razítko 150. let pošty v Chýnově,
Chýnov, 11.7.2011
výtvarný návrh známky: Dušan Kállay

PK
zajímavý odkaz: pofis.sk cartesmaximum

zdroj:
Tisková zpráva Poštovního muzea
martincinovsky.sk
wikipedia.org
František Horniak: Delineavit & Sculpsit (Slovart, 2012)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...