pondělí 18. února 2013

Bertha von Suttner

Ve středu 13. února vyšla příležitostná poštovní známka z emise Osobnosti s portrétem baronky Berthy von Suttner. Celým jménem Bertha Sophia Felicita von Suttner, rozená hraběnka Kinsky z Vchynic a Tetova, byla česko-rakouská radikální pacifistka, publicistka a spisovatelka. Narodila se 9. června 1843 v Praze, jejím otcem byl hrabě František Josef Kinský a matka Sofie Vilemína hraběnka Kinská-Körnerová.

carte maximum
známka Pofis 755 - Osobnosti Bertha von Suttner
denní razítko s erbem Nového Města pražského, Praha 1, 13.2.2013
vytvořil: Martin Hlavatý

Část dětství prožila s matkou v Praze i na Staroměstském náměstí v Paláci Kinských. Později odešly do Brna, kde se Bertě dostalo péče i kvalitního vzdělání. V roce 1856 se odstěhovaly do Vídně k tetě, kde byla Berta postupně zasvěcena do literatury a filosofie. V roce 1873 nastoupila jako guvernantka do rodiny velkoprůmyslníka Karla von Suttner, kde vyučovala jeho 4 dcery hudbě a jazykům. Zde se sblížila se svým budoucím manželem Arturem, nejmladším synem Suttnerů. V roce 1889 vydala román Die Waffen nieder! (Odzbrojte!). Tento román vyvolal velký rozruch a zařadil autorku mezi přední představitele mírového hnutí ve světě. Aktivně se podílela na protiválečných akcích, zasadila se o založení mezinárodního Stálého rozhodčího soudu v nizozemském Haagu, obhajovala práva žen a národnostních menšin. Veřejně vyjadřovala nesouhlas s antisemitismem; byla zvolena do čela výboru mírových organizací.

carte maximum
známka Pofis 755 - Osobnosti Bertha von Suttner
denní razítko s erbem Nového Města pražského, Praha 1, 13.2.2013
vytvořil: Martin Hlavatý

V roce 1875 přijala nabídku Alfréda Nobela a stala se jeho tajemnicí. Krátký čas strávený v Paříži s Nobelem položil základ k jejich celoživotnímu přátelství a úctě. V dopise ze 7. ledna 1893 Nobel Bertě naznačuje, že hodlá založit fond, ze kterého se budou vyplácet ceny vědcům, lékařům a lidem, kteří se zasloužili o světový mír a porozumění mezi národy. Dne 10. prosince 1905 obdržela Bertha von Suttner jako první žena na světě Nobelovu cenu za mír, kterou převzala 18. dubna 1906 v Oslu.


V roce 2008 jí byla v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí slavnostně odhalena pamětní deska.


Ve Vídni již řadu let existuje Společnost Berty Suttnerové, zabývající se odkazem jejích myšlenek. Mnoho měst v Rakousku a v Německu nese dodnes její jméno v názvech ulic či náměstí a Bertha von Suttner je zobrazena na rakouské minci v hodnotě 2 euro. Její portrét se také nachází na rakouské bankovce 1000 šilinků, německé pamětní medaili vydané u příležitosti 100. výročí udělení Nobelovy ceny za mír. Portrét baronky von Suttner vyšel i na poštovních známkách Německa (1964, 1991, 2005) Rakouska (1965, 2009), ale i na známkách dalších poštovních správ.


německá maxikarta ke známce
Mi. 1498 Bedeutende frauen-Bertha von Suttner
s razítkem dne vydání, Berlín, 14.2.1991

Berta Suttnerová, rodačka z Prahy, která byla označována za nejproslulejší ženu světa před první světovou válkou, žena, která se svou literární prací a činností pro zachování míru řadí do čela obránců humanistických idejí v Evropě druhé poloviny devatenáctého století, zemřela po krátké těžké nemoci ve svých 71 letech (21.června 1914) ve Vídni.

Výše vyobrazené fotografie pochází z 26. minivýstavky na Hlavní poště věnované vydání poštovní známky Osobnosti-Bertha von Suttner a příležitostných dopisnic Jiří Trnka a Jihlava-Ostropa.
PK
zdroj: wikipedia.org

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...