úterý 29. ledna 2013

Oldřich Kulhánek (26. února 1940 - 28. ledna 2013)

V pondělí 28. ledna 2013, ve věku 72 let, náhle zemřel malíř, grafik a ilustrátor Oldřich Kulhánek.


Oldřich Kulhánek, zdroj: wikipedia.org

Narodil se 26. února 1940 v Praze a je znám zejména svými figurativnímu motivy. V roce 1964 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru Karla Svolinského.


Mezi Kulhánkovými realizacemi byly i známky s prezidenty.
Portrét T.G. Masaryka vyšel na poštovní známce (v aršíkové úpravě)
v roce 2000 ke 150. výročí narození.

První samostatnou výstavu měl v roce 1968. V 70. letech měl úplný zákaz výstav, spolupráce s nakladatelstvími i publikování. Přesto se mu občas podařilo díla dostat za železnou oponu. V roce 1971 se pod pseudonymem Ulrich Böhm zúčastnil výstavy v Norimberku se svým grafickým listem Hommage á Albrecht Dürer.

Dürerův obraz Modlící se ruce (na pohlednici) mi posloužil k analogii
s Kulhánkovou známkou ke 400. výročí Majestátu Rudolfa II.,
symbolizují svobodu náboženského vyznání.Z osmdesátých let pocházejí také Kulhánkovy slavné cykly Tváře a Ruce, grafické listy inspirované dílem George Orwella či stylizované podobizny historických osobností. Oldřich Kulhánek patřil k předním tvůrcům ex libris a kromě českých bankovek, byl autorem i řady poštovních známek. V portrétní tvorbě sledoval proměny obličeje od tvářiček nemluvňat až po vrásčité tváře starců.

" V mém díle naleznete torza lidských tváří, ruce prosící, ruce surové. Pro mě je symbol způsob, jak vyjádřit dobu, kterou žiji, místo, kde žiji. Tím symbolem je pro mě lidská tvář. Lidská tvář se zalepenými ústy, lidská tvář ztrácející se v cárech papíru," říkal Oldřich Kulhánek.

Jeho díla jsou zastoupena v mnoha prestižních sbírkách po celém světě (Centre Pompidou v Paříži, Albertina ve Vídni, Národní galerie v Praze, Institut umění v Chicagu a další).


Emil Holub, cestovatel, etnograf v Africe s výjevem
vlastní kresby z cestovního deníku na poštovní známce dle výtvarného návrhu Oldřicha Kulhánka.


Poštovní známka Jiří z Poděbrad-550 let od zvolení českým králem
vyšla v roce  2008 v tiskovém listě s 8 známkami a jedním kuponem uprostřed.
Příležitostné poštovní razítko s iniciálami "OK" připomíná výstavu
Oldřicha Kulhánka v Poštovním muzeu v Praze v roce 2010.

Bankovku navrhl Oldřich Kulhánek poprvé v roce 1971. Desetikorunová bankovka s motivem Mistra Pavla z Levoče tehdy vyhrála anonymní konkurz, ale do tiskárny se nakonec nedostala. V té době již byl Kulhánek stíhán kvůli grafickým listům z let 1968-1971, jimiž údajně hanobil představitele bývalých socialistických zemí. Měsíc strávil ve vězení a poté byl dva roky pravidelně vyslýchán. Oněch 11 "ideově nebezpečných" grafik , které zahrnovaly například Stalinův deformovaný portrét, perforované pěticípé hvězdy nebo budovatelské radostné obličeje změněné v ohavný škleb, bylo v soudním přelíčení v roce 1973 odsouzeno k likvidaci. Kulhánkově rodině a přátelům se podařilo až do roku 1989 skrývat matrice k těmto listům, takže počátkem 90. let z nich byla vytištěna limitovaná edice, nazvaná Prohibita.


Kašpar Maria ze Šternberka, jeden z nejvýznamnějších přírodovědců
1.pol.19. století. 
Poštovní známka vyšla v aršíkové úpravě v roce 2011 k 250. výročí
narození, příležitostné poštovní razítko dokládá datum vydání poštovní známky.

V 90. letech Kulhánek vytvořil řadu dalších figurálních cyklů, včetně souboru litografií Ecce homo či cyklu leptů Erotické hrátky. Z minulého desetiletí pocházejí například cykly litografií Job, Parabola, Pád nebo Speciální dialog.

Jedna z posledních Kulhánkových emisí ke 100. výročí korunovace sochy
Panny Marie Svatohostýnské s příležitostným poštovním razítkem s
iniciálami "OK" k výstavě Oldřicha Kulhánka v Jilemnici v roce 2012.

Oldřich Kulhánek vytvořil řadu poštovních známek historických a kulturních osobností, na nichž téměž vždy spolupracoval s rytcem Milošem Ondráčkem. Poslední dvě poštovní známky George Orwell a Otto Wichterle, na kterých se výtvarně podílel, vyjdou v letošním roce.
Budete nám chybět, mistře.

Pavel Kancnýř
zajímavý odkaz: Vzkaz Oldřicha Kulhánka

zdroj: ČTK

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...